Eri kv-markkinoiden tilanne koronaviruksen edetessä

Kansainvälisten markkinoiden mahdollisuudet nousevat valokeilaan pandemian edetessä, mutta tieto on usein hataraa ja vaikeaselkoista. Tässä blogissa nostamme esiin, miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät eri markkina-alueilla ja eri toimialoilla. Lue lisää alta.

Koronaviruksen vaikutukset pk-yrityksiin ovat myös toimialakohtaisia: esimerkiksi surullisen kuuluisa WC-paperin hamstraaminen on saanut alan toimijat nostamaan kapasiteettiä, ja korona-peliä valmistava yritys on nähnyt piikin kysynnässä. Toisaalta matkailuala matelee pandemian kourissa ja ravintola-ala sakkaa. Hallituksen toimet vaikuttavat tilanteen edistymiseen jatkuvasti, ja myös yritysten tulee seurata tilanteita hetki hetkeltä.

Nykyisen teknologian luomien mahdollisuuksien avulla kykenemme tapaamaan asiakkaita ja kumppaneita etäyhteyksien avulla, joten uudet kansainväliset markkina-avaukset onnistuvat myös Suomesta käsin. Täten pandemian leviämistä myös hidastetaan parantaen terveydenhuollon kantokyvyn riittävyyttä.
  

Markkinakohtaiset tilanteet valituilla kohdemarkkinoillamme:

World map with highlighted countries

Yleisesti

 • Saksan tilanne on naapurimaihin verrattuna hyvä, mutta tiukemmat rajoitukset ovat tulleet uudelleen voimaan. Alueellisia eroja on, mutta turvaväleistä ja maskeista pidetään huolta.

 • Maahantulo ja maastapoistuminen lähtökohtaisesti onnistuu, 10 päivän karanteenia noudattamalla.

 • Koronarokotuskeskukset ovat jo miltei valmiina, ja vanhukset ja terveydenhoidon työntekijät saavat rokotteen ensimmäisinä. Rokotukset alkavat ennen joulua.

Yritysten tilanne

 • Etätyö on yleiskäytäntö, ja tapaamiset hoituvat internetin välityksellä, tai puhelimitse. 

 • Osa ravintoloista on sulkenut ovensa jälleen, ja osa tarjoaa ainoastaan take-away -ruokaa. Kuten muissakin markkina-alueissa, tapahtuma- ja media-ala ovat kovimmassa kurimuksessa. Kulttuuriala sai kuitenkin Saksassa rahallisen pelastuspaketin.

 • BKT on noussut kevään pudotuksesta, jopa vaikuttavat 8,5 % kolmannen vuosineljänneksen aikana, kumoten aiemman laskun. Vienti on ollut pääsyynä nopeaan nousuun, ja ollut valopilkkuna Saksan taloudessa.

Talous

 • Inflaatio on noin 0,5 % ja työttömyys on asettunut noin 6 % tienoille. Työttömyyden uskotaan pysyvän vakiona vuoden 2021 puoliväliin.

 • Vienti kasvoi 2 % vuoden aikana, mutta asiantuntijat arvioivat hitaampaa kasvua vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Tulevaisuus:

 • Teslan tehdas, “Gigafactory” avautuu Berliiniin, ja tulee työllistämään lopulta jopa 40 000 työntekijää ja alkaa toimittamaan autoja vuoden 2021 loppuun mennessä.

 • Vaalit syksyllä 2021, jolloin Merkel ei asetu enää ehdolle. Poliittinen vallanvaihdos on siis edessä.

 • Tegelin lentokenttä suljettiin ja Branderburgin kenttä avattiin marraskuussa 2020, vaikuttaen logistiikkaan Berliinin alueella

Yleisesti

 • Toinen korona-aalto on lieventynyt marraskuun huippukohdan jälkeen, sillä uudet kokoontumisrajoitukset sekä siirtymät etäopetukseen ovat tuottaneet halutun tuloksen.

 • Matkustusrajoitukset EU:n ulkopuolelta ja EU:n ulkopuolelle ovat voimassa jouluun saakka ja joukkoliikenne toimii normaalisti. Ravintolat ovat auki, vaikkakin pitäen yhden metrin turvavälit asiakkaiden kanssa. 

 • Etätapaamiset ja tapaamisten sopiminen verkkoon on yleinen käytäntö, eikä juurikaan face-to-face tapaamisia järjestetä.

 • Terveydenhuollon kuormitus Ruotsissa on suurta, mutta pysyy edelleen vakaana. Kansallisten COVID-19 rokotteiden jakelun uskotaan alkavan tammikuussa 2021, jonka toivotaan piristävän taloutta alueella.

 • Työttömyys on noussut hitaasti mutta varmasti, päätyen joulukuussa noin 7,5 %. Työttömyyden uskotaan kääntyvän laskuun vuoden 2021 puolessa välissä.

Yritysten tilanne

 • Etenkin catering-, kulttuuri-, tapahtuma- ja turismin alan pk-yritykset ovat kokeneet kovia. Palveluala ylipäätään on ollut pitkässä laskusuhdanteessa, josta kertoo esimerkiksi taksialan ja SAS:n tulos varoitukset.

 • Tilastollisesti lähes kaikki yritykset ovat kärsineet koronan vaikutuksista, mutta verkkokauppa ja etämyynti ovat olleet äärimmäisen suosittua ja toimivaa.

 • Kaupan ala on pärjännyt Ruotsin markkina-alueella yllättävän hyvin ja kivijalkaliikkeissä on riittänyt kävijöitä pandemiasta huolimatta.

Talous

 • Inflaatio on noussut noin 1 % tienoille, ja talousennusteet tulevaan vuoteen ovat varovaisen positiivisia. Nordean analyytikot povaavat GDP:n kasvua noin 3,8 prosenttiyksikön vauhtia, verrattaen 2,9 % laskuun vuonna 2020.

 • Vienti ja tuonti ovat alkaneet palautumaan, ja neljännellä kvartaalilla kasvu oli huimaa. Investoinnit ekologisuuteen ja ekologisiin tuotannon menetelmiin ovat kasvaneet vuoden aikana.

Tulevaisuus

 • Joulukuun loppuun mennessä odotetaan ammattiliittojen ja työnantajapuolen pääsevän sopuun tärkeistä sopimuksista, joiden sopimista korona on hidastanut.

 • Pohjoismaiden välisen yhteistyön uskotaan voimistuneen: niin puolustuspoliittisesta, kyber ja viranomaisnäkökulmasta.

 • Valtiopäivävaalit 2022

Yleisesti

 • Puolan byrokratian ja terveydenhuollon haasteet ovat tulleet esiin pandemian edetessä. 

 • Rajoitukset ovat tulleet takaisin, vaikuttaen suorasti kuluttajien ostovoimaan. Myös kuluttajien asenteet ovat muuttuneet nettikauppaa suosivaksi, ja uusia koronaturvallisia tapoja kannustavaksi.

 • Rajoitukset ovat melko tiukkoja, ylettyen maskipakosta etäopetukseen, ja julkisten sekä yksityisten tilaisuuksien kieltoon. Tämä vaikuttaa suoraan yritysten aukioloon ja menestykseen.

Yritysten tilanne

 • Valmistava teollisuus on jakautunut ja polarisoitunut siten, että suuret toimijat ovat pärjänneet, mutta pienemmät eivät. Tilauskanta on huvennut ja hankintaketjut katkenneet, haavoittaen Puolan tuottavaa teollisuutta.

 • Toisaalta Puolan teollisuus ei ole niinkään riippuvainen autoteollisuudesta, joten autoteollisuuden hidas kasvu ei ole näkynyt Puolassa juurikaan. 

 • Yritykset ovat keskittyneet asiakaskokemuksen parantamiseen, ja palvelun laadun nostamiseen: 32 % pk-yrityksistä on käyttänyt enemmän digitaalisia työkaluja, sekä 18 % investoinut uusiin teknisiin hankintoihin koronan takia. 

 • Digitalisaation yleistyminen näkyi eniten teknologiateollisuudessa ja palvelualoilla, kun taas vähiten teollisuuden aloilla.

Talous

 • Puolan talous on matkalla ensimmäiseen lamaan kolmeen sukupolveen, huolimatta lukuisista apu- ja pelastuspaketeista muun muassa maailmanpankilta.

 • Talouden rakenne asettaa Puolan suotuisaan asemaan verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, sillä turismi ei ole vastuussa suuresta osasta Puolan BKT:tä. OECD-maista ainoastaan Luxemburgissa turismi tuottaa pienemmän osan BKT:stä. 

Tulevaisuus

 • Vienti ja tuonti ovat laskeneet vuonna 2020 huomattavasti, mutta valtion toimet rajoitusten negatiivisten vaikutusten torjumiseen ovat käynnissä, joiden tavoitteena on vakauttaa Puolan talous.

 • Verkkokaupan osuus on ollut jatkuvassa nosteessa, ja sen uskotaan nousevan edelleen.

Yleisesti

 • Etätyökäytänteet jatkuvat niin ikään Alankomaissa, sekä tyypilliset turvavälit ja maskin käyttö jatkuu epidemian kiihtyessä.

 • Kokoontumisrajoitukset ovat koventuneet tiukiksi, ja tammikuun loppupuolelle rajoitteet ovat erittäin vakavia.

 • Rajoituksia matkustamisesta ja alkoholinkäytöstä on tehty, ja kaikki ei-välttämätön toiminta on pysäytetty.

Yritysten tilanne

 • Etenkin catering, ravintola- ja kulttuuriala on kärsinyt, ja kaikki yritystoiminta on siirtynyt verkkoon. Kommunikaatio hoituu etäyhteyksien avulla hyvin, ja tilanne on pandemian alusta saakka säilynyt melko samanlaisena etätyön osalta.

 • Vienti on ollut laskusuhdanteessa, ja kuluttajatuotteiden hinnat ovat nousseet. 

 • Yrittäjät palvelualoilla ovat olleet pessimistisiä, ja verkkokaupan osuus on noussut.

Talous

 • Työttömyys on ollut rajussa nousussa, ja yli viiden vuoden kasvu on pyyhkiytynyt pois koronan aikana. Kulutustottumukset ovat muuttuneet: kuluttajat käyttävät vähemmän rahaa.

 • Valtion velka on noussut huomattavasti, yhteensä 60 miljardilla viime vuosineljänneksellä, mutta talouskasvu vuoden 2020 lopussa on ollut niin ikään huomattavaa.

Tulevaisuus

 • Yleisesti ottaen ihmiset ja yritykset ovat keskittyneet selviytymiseen ja nykytilanteen parantamiseen, pysyen samalla optimistisina. 

 • Valmistavan teollisuuden osuuden uskotaan laskevan ja ylipäätään ostovoima tulee laskemaan.

 • Kokonaisuudessaan, Alankomaat keskittyvät omien kriisien hallintaan, mutta ovat avoimia kansainväliselle yhteistyölle.

Norja:

Norjassa on väkilukuun suhteutettuna vähän tartuntoja, mutta valtio on silti asettanut tiukkoja rajoituksia, joilla tilanne halutaan pitää hyvänä edelleen. Norjassa on käytössä sekä kansallisia, että alueellisia säädöksiä: etenkin Oslon ja Bergenin alueella tartuntaluvut ovat olleet nousussa. Yliopistot, lukiot ja ammattikoulut ovat etäopetuksessa, ja etätyö on yleinen käytäntö työpaikoilla. Norja vaatii 10 päivän karanteenia maahan matkustavilta, sekä altistuneilta. Maahan saapuvien tulee todistaa negatiivinen koronatesti, joka on otettu viimeisen kolmen vuorokauden aikana. Tapahtumarajoitukset ovat muun Euroopan tavoin tiukkoja, ja tilanne elää jatkuvasti.

Tanska:

Tanskan rajoitukset ovat samaa skaalaa muiden Pohjoismaiden kanssa, ja esimerkiksi kokoontumisrajoitukset on otettu enemmän käyttöön lähiaikoina. Yläkoulut, aikuisopiskelu ja korkeammat asteet ovat siirtyneet etäopetukseen, ja työpaikoilla käy fyysisesti ainoastaan kriittisen tärkeät työntekijät. Etätyöskentelystä on täten tullut normi, joka näyttäytyy Tanskassa toimivana ratkaisuna. Tanskaan matkustaessa matkustaja tarvitsee negatiivisen koronatestin viimeisen kolmen vuorokauden ajalta, joskin matkustuskiellot pätevät kaikista korkeimmat tartuntaluvut omaaviin maihin. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on kärsinyt pandemian edetessä, joka näkyy työttömyyden kasvuna kyseisillä aloilla.

Venäjän viranomaiset ovat välttäneet yritystoiminnan sulkemista suojellakseen yrityksiä pandemian vaikutuksilta, jonka vuoksi muun muassa ravintolat, teatterit, ostoskeskukset ja kaupat ovat auki. Kouluissa ja päiväkodeissa toiminta jatkuu normaalisti, mutta muutamia rajoituksia ihmiskontakteihin on asetettu.

Venäjän BKT tulee laskemaan vuoden 2020 aikana noin 5 prosenttia, joskin ensi vuodelle kasvua on ennustettu 2,8 %. Globaalin talouden laskusuhdanteesta huolimatta seuraavat sektorit Venäjällä ovat erittäin potentiaalisia: verkkokauppa, logistiikka, maatalous, verkko-opetus, IT sekä terveyssektori. 

Matkailu Venäjälle on aiempaa haastavampaa, mutta piakkoin avautuvat suorat lennot Helsingistä Moskovaan helpottavat tilannetta.

Päivitetty 16.12.

 • Kiinan vienti on kasvanut vuoteen 2019 nähden jopa 1,8 %, ja kansainvälisen kaupan imago ja osuus ovat parantuneet. Kauppasopimukset ja yhteistyö on parantanut Kiinan mahdollisuuksia viennin kasvattamiseen.

 • Yksityiset yritykset ovat kehittäneet uusia innovaatioita omin avuin, saavuttaen isompia markkina-alueita sekä kansallisesti että globaalisti.

 • Kaikki Kiinaan tuleva ruoka testataan nukleiinihapoilla erikseen valmistetuissa varastoissa vierastauteja vastaan, ja sertifioinnin jälkeen tuotteille annetaan myyntilupa Kiinan markkina-alueella.


 • Videotapaamiset ovat erittäin suosittuja Kiinassa ja yritysmaailmassa ne ovat tavallinen käytäntö.
 • Kiina on myös kasvattanut tuontiaan, samalla Kiinan sisäiset hinnat ovat nousseet.
 • Henkilöiden liikkumista Kiinaan/Kiinasta on rajoitettu.
 • Tilanne on kokonaisuudessaan siis hieman vaikeutunut Kiinassa, etenkin hintojen nouseminen on nähtävillä yritysmaailmassa.
 • Kiina on palannut suurimmaksi osaksi töihin, joskin pienet yritykset ja kivijalkakaupat ovat sulkeneet, sekä suuri osa yrityksistä siirtynyt verkkokauppaan.
 • Vienti Kiinasta laski maalis-huhtikuun aikana, sillä tarpeet Euroopassa ja Yhdysvalloissa laskivat hetkellisesti. Samaan aikaan tuonti Kiinaan kasvanut, sekä vienti on kiihtynyt vähitellen, Kiinan palatessa lähemmäs normaalia.
 • Yritykset ovat sopeutuneet tilanteeseen melko hyvin, etsien uusia mahdollisuuksia eri sektoreilta niin kotimaasta kuin viennin saralta.

Kiihdyttääkseen kuluttajien ostokäyttäytymistä, Italiassa on otettu käyttöön 10% cash-back ominaisuus pankki- ja luottokorteissa. Tämän vuoksi kuluttajat ovat tukeneet yrityksiä ja talous on elpynyt. Pk-yritysten rahoitustuet, sekä yleinen pelastuspaketti on tukenut Italian taloutta entisestään, ja nopeuttanut palautumista koronakriisistä.

Koronan toinen aalto osui Italiaan marras- joulukuun vaihteessa, mutta tällä kertaa maan hallitus piti yrityksiä auki enemmän, sekä tuki taloutta edellä mainituin tukipaketein. EU uskoo Italian BKT laskevan 9,5% vuoden loppuun mennessä, mutta kolmannen kvartaalin aikana BKT on kääntynyt nousuun (n. 16% verrattuna aiempaan).

 • Käytännössä kaikki maat ovat sulkeneet rajansa ja liikkumista on rajoitettu hyvin paljon. Toimet ovat voimakkaita siihen nähden, että sairastuneita on suhteessa vielä vähän, mutta näillä rajoituksilla pyritään pitämään tilanne kontrollissa. Yritykset ovat siirtyneet etätöihin ja fyysiset tapaamiset ovat poissa kuvioista todennäköisesti koko kesän. Etätapaamiset toimivat moitteettomasti ja ne ovat uusi normi.
 • Liike-elämä pyrkii luonnollisesti jatkamaan mahdollisimman normaalisti eteenpäin, mutta tällä hetkellä on väärä aika lähteä tavoittelemaan uusia asiakkaita tai tarjota uusia tuotteita. Toimijat ovat keskittyneitä olemassa oleviin projekteihin ja toimituksiin.
 • Talouden tukipaketit Lähi-Idässä ovat helpottaneet iskua taloutta kohtaan ja yrittävät estää talouden pysähtymisen. Täten investointeja infrastruktuuriin on näkynyt edelleen paljon.
 • Päivitetty: Lähi-Idän markkina-alueella odotetaan pandemian loppumista ja syksyä. Tilanne ei liike-elämän näkökulmasta ole juurikaan muuttunut.
 • Valtion toimet Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ovat olleet progressiiviset ja valtio on reagoinut kriisiin lähinnä sen seurausten mukaan tekemättä suuria rajoituksia kuten muualla Euroopassa. Tämän avulla yritykset ovat pystyneet pitämään “business as usual” -ajattelumallin ja jatkamaan melko normaalia toimintaa. 
 • Kuitenkin b2b-suhteiden ylläpito ja kaupanteko on luonnollisesti vaikeutunut, mutta etäyhteyksien suosio on kasvanut. Ne toimivat moitteettomasti ja ovat tapaamisten uusi normi.
 • Niin ikään Yhdistyneessä kuningaskunnassa valtio on tehnyt järeitä tukitoimia, jotka ovat auttaneet yrityksiä. Kyseisellä markkina-alueella tärkeintä tällä hetkellä on kärsivällisyys: yritysjohtajat ovat kiireisiä keksiessään uusia toimintatapoja ja -malleja, sekä yrittäessään säilyttää normaalin tilanteen liike-elämän kannalta.
 • Päivitetty: Yhdistyneen kuningaskunnan markkina-alueella valtion toimet ovat kasvaneet huomattavasti suuremmiksi viikossa: liikkumiskiellot ovat voimakkaampia ja rikkojia rangaistaan.
 • Tartuntojen määrä on vakiintunut, joskin tämä voi olla hetkellistä.
 • Rahallisten tukitoimien määrä on niin ikään kasvanut, ja solidaarisuuden henki noussut esiin: tällä hetkellä toinen toistaan auttavat yritykset muistetaan tulevaisuudessa.
 • Noin puolet yrityksistä on jatkanut samalla tehokkuudella koronasta huolimatta, mutta puolet ovat alkaneet suojelevaisiksi ja supistaneet liiketoimintaa.
 • Sama kaava jatkuu etäpalaverien suhteen: noin 50% kontakteista hyväksyy etäyhteydet, kun taas puolet kieltäytyy vedoten ajan epävarmuuteen, videoalustojen epäluotettavuuteen ja saatavuuteen. Etätyöskentely ei ole Itävallassa kovinkaan suosittua.
 • HORECA-sektori on kärsinyt paljon ja irtisanomisaalto on alkanut, sillä Itävallan irtisanomislainsäädäntö on löyhää.
 • Itävallan markkina-alueella on kuitenkin valtava mahdollisuus etenkin IT-alalla, sillä alueella tarvittaisiin kipeästi toimintojen ja prosessien tietoteknistä päivitystä.
 • Päivitetty: Itävallan markkina-alueella tilanne on pysynyt samana.
 • Noin 80-85 % työväestöstä on etätöissä kotona, mutta tietoliikenneyhteydet toimivat ja niitä käytetään aktiivisesti.
 • Tällä hetkellä asenne liiketoimintaa kohtaan on suojeleva, halutaan säilyttää vanha tilanne, eikä niinkään targetoida uutta toimintaa. Uusien avauksien aika nähdään kesäkuussa.
 • Unkarissa on mahdollisuuksia etenkin uusille innovaatiolle ja kuumille toimialoille, kuten esimerkiksi e-terveydenhuollon, online-liiketoiminnan ja kotiinkuljetuspalveluiden osalta.
 • Valtio tukee yrityksiä Kazakstanissa rahoituksella, sekä pankit lainan maksun pidennyksillä.
 • Yleisesti ottaen etätyöskentely onnistuu, tietoliikenneyhteydet toimivat lähes kaikissa yrityksissä hyvin.
 • Kaupan alalla Kazakstanissa on huomattu samoja trendejä kuin muualla maailmassa, kun ruokalähettipalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan ja kauppojen ja ravintoloiden suljettua, palveluala kokonaisuudessaan on kärsinyt.
 • Kazakstanin valuutan tiputtua suhteessa Yhdysvaltain dollariin, on kansainvälinen kauppa vaikeutunut, kannustaen lähinnä kotimaiseen tuotantoon.
 • Päivitetty: Liikkumista Kazakstanin sisällä, sekä ulkorajoilla on rajoitettu radikaalisti. Tämä on hidastanut ja vaikeuttanut myös tuontia ja vientiä. Kazakstanin valuutta on myös heikentynyt entisestään, joka vaikeuttaa kv-kauppaa.

Jaa juttu

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tilaa uutiskirjeemme

Ja saat jatkossa vinkkejä ja vientiuutisia suoraan sähköpostiisi