Eri kv-markkinoiden tilanne, sekä 5 vinkkiä pk-yrityksille koronaviruksen edetessä

Kansainvälisten markkinoiden mahdollisuudet nousevat valokeilaan pandemian edetessä, mutta tieto on usein hataraa ja vaikeaselkoista. Tässä blogissa nostamme viisi vinkkiä pk-yrityksille ja selvitimme, miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät eri markkina-alueilla ja eri toimialoilla. Lue lisää alta.

Koronaviruksen vaikutukset pk-yrityksiin ovat myös toimialakohtaisia: esimerkiksi surullisen kuuluisa WC-paperin hamstraaminen on saanut alan toimijat nostamaan kapasiteettiä, ja korona-peliä valmistava yritys on nähnyt piikin kysynnässä. Toisaalta matkailuala matelee pandemian kourissa ja ravintola-ala sakkaa. Hallituksen toimet vaikuttavat tilanteen edistymiseen jatkuvasti, ja myös yritysten tulee seurata tilanteita hetki hetkeltä.

Nykyisen teknologian luomien mahdollisuuksien avulla kykenemme tapaamaan asiakkaita ja kumppaneita etäyhteyksien avulla, joten uudet kansainväliset markkina-avaukset onnistuvat myös Suomesta käsin. Täten pandemian leviämistä myös hidastetaan parantaen terveydenhuollon kantokyvyn riittävyyttä.
 

Viisi vinkkiä pk-yritykselle koronaviruksen aikaan:

1. Pidä yhteyttä ulkomaisiin kumppaneihin ja asiakkaisiin. Osoita aitoa kiinnostusta kumppaniasi ja kontaktihenkilöäsi kohtaan. Tämä muistetaan varmasti, kun ajat paranevat.

2. Ole kommunikoinnissa avoin. Kysy kumppaniltasi, haluaako hän nyt keskustella uusista tuotteista, vai onko tärkeämpää varmistaa olemassa olevan tarjonnan toimitukset.

3. Älä peru tapaamisia/neuvotteluita kv-kontaktien kanssa, vaan siirrä keskustelua etätapaamiseksi ja kerro, että tapaatte, kun pandemia helpottaa ja matkustamaan taas pääsee.

4. Älä tee hätiköityjä päätöksiä esimerkiksi tuotannon supistamisesta, vaan pohdi myös kauskantoisempia vaikutuksia.

5. Älä panikoi. Istu alas, laske kymmeneen – kyllä tästä selvitään.

Markkinakohtaiset pk-yritysten tilanteet pääasiallisilla kohdemarkkinoillamme koronaviruksen edetessä:

Lähi-Idän markkina-alueella

 • Käytännössä kaikki maat ovat sulkeneet rajansa ja liikkumista on rajoitettu hyvin paljon. Toimet ovat voimakkaita siihen nähden, että sairastuneita on suhteessa vielä vähän, mutta näillä rajoituksilla pyritään pitämään tilanne kontrollissa. Yritykset ovat siirtyneet etätöihin ja fyysiset tapaamiset ovat poissa kuvioista todennäköisesti koko kesän. Etätapaamiset toimivat moitteettomasti ja ne ovat uusi normi.
 • Liike-elämä pyrkii luonnollisesti jatkamaan mahdollisimman normaalisti eteenpäin, mutta tällä hetkellä on väärä aika lähteä tavoittelemaan uusia asiakkaita tai tarjota uusia tuotteita. Toimijat ovat keskittyneitä olemassa oleviin projekteihin ja toimituksiin.
 • Talouden tukipaketit Lähi-Idässä ovat helpottaneet iskua taloutta kohtaan ja yrittävät estää talouden pysähtymisen. Täten investointeja infrastruktuuriin on näkynyt edelleen paljon.
 • Päivitetty: Lähi-Idän markkina-alueella odotetaan pandemian loppumista ja syksyä. Tilanne ei liike-elämän näkökulmasta ole juurikaan muuttunut.

Yhdistyneen kuningaskunnan markkina-alueella

 • Valtion toimet Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ovat olleet progressiiviset ja valtio on reagoinut kriisiin lähinnä sen seurausten mukaan tekemättä suuria rajoituksia kuten muualla Euroopassa. Tämän avulla yritykset ovat pystyneet pitämään “business as usual” -ajattelumallin ja jatkamaan melko normaalia toimintaa. 
 • Kuitenkin b2b-suhteiden ylläpito ja kaupanteko on luonnollisesti vaikeutunut, mutta etäyhteyksien suosio on kasvanut. Ne toimivat moitteettomasti ja ovat tapaamisten uusi normi.
 • Niin ikään Yhdistyneessä kuningaskunnassa valtio on tehnyt järeitä tukitoimia, jotka ovat auttaneet yrityksiä. Kyseisellä markkina-alueella tärkeintä tällä hetkellä on kärsivällisyys: yritysjohtajat ovat kiireisiä keksiessään uusia toimintatapoja ja -malleja, sekä yrittäessään säilyttää normaalin tilanteen liike-elämän kannalta.
 • Päivitetty: Yhdistyneen kuningaskunnan markkina-alueella valtion toimet ovat kasvaneet huomattavasti suuremmiksi viikossa: liikkumiskiellot ovat voimakkaampia ja rikkojia rangaistaan.
 • Tartuntojen määrä on vakiintunut, joskin tämä voi olla hetkellistä.
 • Rahallisten tukitoimien määrä on niin ikään kasvanut, ja solidaarisuuden henki noussut esiin: tällä hetkellä toinen toistaan auttavat yritykset muistetaan tulevaisuudessa.

Italian markkina-alueella

 • Yritykset taistelevat selviytymisestä ja ovat varautuneita uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Etenkin selkeät myyntiyritykset ja läpinäkyvä kaupanteko ajaa yhteydenpidon helposti karille. Pahimman koronatilanteen vältyttyä yritykset pyrkivät jatkamaan kuten ennenkin.
 • Italiassa face-to-face suhteet ja konkreettiset kontaktit ovat kaikki kaikessa. Etäyhteydet ovat kuitenkin tällä hetkellä ainoa valinta, mutta toisaalta ne luovat pohjaa oikealle tapaamiselle.
 • Italian valtion tuet yrityksille ovat kannustaneet yrityksiä, asenteen ollessa “Tutto andrà bene”  (kaikki tulee olemaan hyvin).
 • Vaikkakin nykyinen tilanne on vaikea, näkökulma kannattaa kääntää myynnistä yritys- ja kumppanisuhteiden luomiseen. Hädän hetkellä auttaneet muistetaan jatkossa hyvällä.
 • Päivitetty: Italian markkina-alueella yrittäjyyden henki viime katsauksesta heikentynyt, vaan yritykset ovat ryhtyneet solidaariseen työhön kriisiä vastaan: yritykset valmistavat yhdessä nyt muun muassa käsidesiä, hengityssuojaimia ja hengityskoneita.
 • Tilanne on parantunut sen suhteen, että uusia tapausten ja kuolemien määrä on kääntynyt laskuun. 

​​Itävallan markkina-alueella

 • Noin puolet yrityksistä on jatkanut samalla tehokkuudella koronasta huolimatta, mutta puolet ovat alkaneet suojelevaisiksi ja supistaneet liiketoimintaa.
 • Sama kaava jatkuu etäpalaverien suhteen: noin 50% kontakteista hyväksyy etäyhteydet, kun taas puolet kieltäytyy vedoten ajan epävarmuuteen, videoalustojen epäluotettavuuteen ja saatavuuteen. Etätyöskentely ei ole Itävallassa kovinkaan suosittua.
 • ​HORECA-sektori on kärsinyt paljon ja irtisanomisaalto on alkanut, sillä Itävallan irtisanomislainsäädäntö on löyhää.
 • ​Itävallan markkina-alueella on kuitenkin valtava mahdollisuus etenkin IT-alalla, sillä alueella tarvittaisiin kipeästi toimintojen ja prosessien tietoteknistä päivitystä.
 • Päivitetty: Itävallan markkina-alueella tilanne on pysynyt samana.

Alankomaiden markkina-alueella

 • Alankomaat ovat tehneet raskaita toimia viruksen etenemisen pysäyttämiseksi, mutta liike-elämä on jatkanut etänä, saavuttaen tehokkaan tahdin koronasta huolimatta.
 • Ihmiset odottavat innolla paluuta normaaliin, ja tekevät sen takia rohkeasti myös kauppaa, eli liike-elämän tilanne Alankomaissa on yllättävän positiivinen. Tätä on myös tukenut valtion tukipaketit.
 • Liikkumisrajoitukset ja rajojen sulkeminen on vaikuttanut fyysisiin tapaamisiin, mutta rahtiliikenne on edelleen sallittua.
 • Päivitetty: Ulkonaliikkumiskiellot ovat voimistuneet, kuitenkaan vaikuttamatta juurikaan liike-elämään kuluneen viikon aikana.

Unkarin markkina-alueella

 • Noin 80-85 % työväestöstä on etätöissä kotona, mutta tietoliikenneyhteydet toimivat ja niitä käytetään aktiivisesti.
 • Tällä hetkellä asenne liiketoimintaa kohtaan on suojeleva, halutaan säilyttää vanha tilanne, eikä niinkään targetoida uutta toimintaa. Uusien avauksien aika nähdään kesäkuussa.
 • Unkarissa on mahdollisuuksia etenkin uusille innovaatiolle ja kuumille toimialoille, kuten esimerkiksi e-terveydenhuollon, online-liiketoiminnan ja kotiinkuljetuspalveluiden osalta.

Kazakstanin markkina-alueella

 • Valtio tukee yrityksiä Kazakstanissa rahoituksella, sekä pankit lainan maksun pidennyksillä.
 • Yleisesti ottaen etätyöskentely onnistuu, tietoliikenneyhteydet toimivat lähes kaikissa yrityksissä hyvin.
 • Kaupan alalla Kazakstanissa on huomattu samoja trendejä kuin muualla maailmassa, kun ruokalähettipalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan ja kauppojen ja ravintoloiden suljettua, palveluala kokonaisuudessaan on kärsinyt.
 • Kazakstanin valuutan tiputtua suhteessa Yhdysvaltain dollariin, on kansainvälinen kauppa vaikeutunut, kannustaen lähinnä kotimaiseen tuotantoon.
 • Päivitetty: Liikkumista Kazakstanin sisällä, sekä ulkorajoilla on rajoitettu radikaalisti. Tämä on hidastanut ja vaikeuttanut myös tuontia ja vientiä. Kazakstanin valuutta on myös heikentynyt entisestään, joka vaikeuttaa kv-kauppaa.

Puolan markkina-alueella

 • Yritykset ovat sopeutuneet Puolassa hyvin erikoistilanteeseen. Etäyhteydet toimivat ja suurinosa väestöstä tekee etätöitä. Kauppaa tehdään entiseen tapaan, eikä hälyyttävää jarruttelua kaupan osalta ole ollut näkyvissä.
 • Etätyökaluina yleisimmät videopuhelualustat ovat tuttuja, mutta myös WhatsAppia käytetään paljon. Tietoliikenneyhteyksien avulla palaverit toimivat hyvin ja luotettavasti, myös ympäri maailman.
 • Puola on saanut myös EU:lta suurimman tuen koronaviruksen estämiseen, yhteensä yli 7 miljardia euroa. Tämä on merkittävästi auttanut Puolan taloutta ja sen reaktiota viruksen etenemiseen.
 • Rajojen sulkemisen vuoksi tuonti ja vienti on vaikeutunut, mutta asenteet ovat hyvät. Yritykset tekevät kauppaa ja ovat kiinnostuneita uusista keskustelusta.
 • Päivitetty: Puola on ottanut entistä rajumpia toimia käyttöön koronaa vastaan, kieltäen yli 2 henkilön kokoontumiset. Ulkonaliikkumiskielto kattaa kaikki paitsi elintärkeät matkat. Etätyö on yleistynyt ja toimii hyvin.

Venäjän markkina-alueella

 • Venäjän markkina-alueella etätapaamiset eivät ole suosiossa, joka vaikuttaa myös yhteydenpitoon. Tulevaisuus näyttää, nouseeko etätapaamisten suosio, jos pandemia etenee.
 • Päivitetty: Venäjän tilanne on muuttunut radikaalisti: kuluvan viikon ajaksi on asetettu laajoja ulkonaliikkumiskieltoja ja kehotettu etätöihin. Silti yhteiskunnan peruspilarit pysyvät toiminnassa ja liike-elämä pyörii etätöistä käsin.

Saksan markkina-alueella

 • Saksa on sulkenut rajojaan ja varautunut koronan etenemiseen merkittävästi.
 • Etätapaamiset video- ja puhelinyhteyksillä ovat edelleen yleisiä, mutta vastausajat yhteydenottoihin ovat kasvaneet. Joihinkin yrityksiin on vaikeampi täten saada yhteyttä, mutta juuri kukaan ei ole laittanut lappua luukulle.
 • Suurin osa saksalaisista työskentelee edelleen, lähinnä etänä, vaikka ulkonaliikkumiskielto ei ole vielä voimassa. Turismi on vaikeuksissa, aivan kuten muuallakin maailmassa. Rajojen sulkemiset eivät  vaikuta tavaraliikenteeseen, joten vienti Saksaan onnistuu edelleen.
 • Juuri nyt on aikaa keskustella Saksan markkina-alueen mahdollisuuksista ja kumppanuuksista. Saksan valtio tukee pk-yrityksiä rahoituspaketeilla ja tällä hetkellä tunnelin päässä näkyy valoa.
 • Päivitetty: Saksa on ottanut entistä rajumpia toimia käyttöön koronaa vastaan, kieltäen yli 2 henkilön kokoontumiset. Kuitenkaan työnteko ei ole lakannut, vaan jatkuu kotoa käsin. Rahoituksen ja taloudellisen avun määrä on lisääntynyt.

Ruotsin markkina-alueella

 • Terveys-, elintarvike- ja maataloussektoreilla ihmiset ovat erittäin kiireisiä, eivätkä juuri vastaa yhteydenottoihin. Pk-yritykset ovat haastavassa tilanteessa sanktioiden vuoksi. Ruotsin valtio auttaa pk-yrityksiä verohelpotuksilla.
 • Etätapaamiset onnistuvat entiseen tapaan, ja etätyöskentely on suositeltua. Etelä-Ruotsin raja Tanskaan on suljettu, jolla on vaikutuksia Etelä-Ruotsin talousalueeseen.
 • Kuten Saksan markkina-alueella, tunnelin päässä näkyy selvästi valoa. Turismin, laivateollisuuden ja risteilymarkkinoiden suhteen tilanne on huono.
 • Päivitetty: Ruotsi on edelleen pysytellyt melko vapaassa linjassaan, kieltäen ainoastaan yli 50 henkilön kokoontumiset. Liike-elämän näkökulmasta tilanne ei ole muuttunut.

Norjan ja Tanskan markkina-alueella

 • Norjan ja Tanskan toimet riskin edetessä ovat miltei samanlaiset ja ovat edenneet samaa vauhtia. Kummatkin valtiot ovat myös rajoittaneet liikumista rajoillaan, joilloin markkinoiden näkökulmasta ne voidaan niputtaa yhteen.
 • Norjan ja Tanskan markkina-alueen suhteen yhteydenottojen vastaukset ovat vaihdelleet. Osaa ärsyttää yhteydenotot, kun taas jotkut ovat tyytyväisiä, että on muitakin lamaantumisen välttäneitä työssäkäyviä.
 • Yleisesti ottaen ihmiset ovat huolissaan ja helpommin ärtyneitä – jolloin he myös toimivat eri tavalla. Yksityisen sektorin yritykset ovat melko samoilla linjoilla kuin ennen kriisiä, vaikka jotkut työntekijät ovat huolissaan heidän lähitulevaisuudesta ja työpaikan menettämisestä.
 • Lopulta kuitenkin kaikki ovat kiinnostuneet kaupankäynnin jatkamisesta ja sen mahdollisuuksista, sekä normaalielämään palaamisesta. Kuitenkin suuret päätökset ovat siirretty kriisin tieltä syrjään.
 • Norjan ja Tanskan aikaiset toimet koronaviruksen etenemisen hidastamiseksi antavat myös näille markkina-alueille etulyöntiaseman, kun rajoituksia nostetaan.
 • Päivitetty: Rajoitukset ovat Norjan ja Tanskan markkina-alueella tiukentuneet, mutta tavaraliikenne ei. Ihmiset ovat tottuneet paremmin etätyöskentelyyn ja adaptoituneet liike-elämään etänä. Ihmiset odottavat rajoitusten poistamista, mutta ymmärtävät tilanteen vakavuuden.
 • Talousvaikutukset alkavat olla konkreettisempia ja ihmiset ovat odottavaisin mielin tulevaisuuden suhteen.

Kiinan markkina-alueella

 • Videotapaamiset ovat erittäin suosittuja Kiinassa ja yritysmaailmassa ne ovat tavallinen käytäntö.
 • Kuitenkaan messut, tapahtumat tai face-to-face tapaamiset eivät ole suositeltuja Kiinassakaan.
 • Päivitetty: Korona on iskemässä Kiinaan “toisen epidemia-aallon” voimin. Kiina on sen vuoksi rajoittanut rahtia siten, että ainoastaan 34/65:stä logistiikkapisteestä on avoinna, josta tuonti ja vienti hoidetaan. 
 • Kiina on myös kasvattanut tuontiaan, samalla Kiinan sisäiset hinnat ovat nousseet.
 • Henkilöiden liikkumista Kiinaan/Kiinasta on rajoitettu.
 • Tilanne on kokonaisuudessaan siis hieman vaikeutunut Kiinassa, etenkin hintojen nouseminen on nähtävillä yritysmaailmassa.

Jaa juttu

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Luitko jo nämä?

Tilaa uutiskirjeemme

ja saat jatkossa vinkkejä ja vientiuutisia suoraan sähköpostiisi

Haluatko kasvattaa yrityksesi vientiä?

Ota yhteyttä ja tehdään toiveistasi totta yhdessä.