Eri kv-markkinoiden tilanne, sekä 5 vinkkiä pk-yrityksille koronaviruksen edetessä

Kansainvälisten markkinoiden mahdollisuudet nousevat valokeilaan pandemian edetessä, mutta tieto on usein hataraa ja vaikeaselkoista. Tässä blogissa nostamme viisi vinkkiä pk-yrityksille ja selvitimme, miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät eri markkina-alueilla ja eri toimialoilla. Lue lisää alta.

Koronaviruksen vaikutukset pk-yrityksiin ovat myös toimialakohtaisia: esimerkiksi surullisen kuuluisa WC-paperin hamstraaminen on saanut alan toimijat nostamaan kapasiteettiä, ja korona-peliä valmistava yritys on nähnyt piikin kysynnässä. Toisaalta matkailuala matelee pandemian kourissa ja ravintola-ala sakkaa. Hallituksen toimet vaikuttavat tilanteen edistymiseen jatkuvasti, ja myös yritysten tulee seurata tilanteita hetki hetkeltä.
Nykyisen teknologian luomien mahdollisuuksien avulla kykenemme tapaamaan asiakkaita ja kumppaneita etäyhteyksien avulla, joten uudet kansainväliset markkina-avaukset onnistuvat myös Suomesta käsin. Täten pandemian leviämistä myös hidastetaan parantaen terveydenhuollon kantokyvyn riittävyyttä.

Viisi vinkkiä pk-yritykselle koronaviruksen aikaan:

1. Pidä yhteyttä ulkomaisiin kumppaneihin ja asiakkaisiin. Osoita aitoa kiinnostusta kumppaniasi ja kontaktihenkilöäsi kohtaan. Tämä muistetaan varmasti, kun ajat paranevat.

2. Ole kommunikoinnissa avoin. Kysy kumppaniltasi, haluaako hän nyt keskustella uusista tuotteista, vai onko tärkeämpää varmistaa olemassa olevan tarjonnan toimitukset.

3. Älä peru tapaamisia/neuvotteluita kv-kontaktien kanssa, vaan siirrä keskustelua etätapaamiseksi ja kerro, että tapaatte, kun pandemia helpottaa ja matkustamaan taas pääsee.

4. Älä tee hätiköityjä päätöksiä esimerkiksi tuotannon supistamisesta, vaan pohdi myös kauskantoisempia vaikutuksia.

5. Älä panikoi. Istu alas, laske kymmeneen – kyllä tästä selvitään.

Markkinakohtaiset pk-yritysten tilanteet pääasiallisilla kohdemarkkinoillamme koronaviruksen edetessä:

Saksan markkina-alueella

 • Saksa on sulkenut rajojaan ja varautunut koronan etenemiseen merkittävästi.
 • Etätapaamiset video- ja puhelinyhteyksillä ovat edelleen yleisiä, mutta vastausajat yhteydenottoihin ovat kasvaneet. Joihinkin yrityksiin on vaikeampi täten saada yhteyttä, mutta juuri kukaan ei ole laittanut lappua luukulle.
 • Suurin osa saksalaisista työskentelee edelleen, lähinnä etänä, vaikka ulkonaliikkumiskielto ei ole vielä voimassa. Turismi on vaikeuksissa, aivan kuten muuallakin maailmassa. Rajojen sulkemiset eivät  vaikuta tavaraliikenteeseen, joten vienti Saksaan onnistuu edelleen.
 • Juuri nyt on aikaa keskustella Saksan markkina-alueen mahdollisuuksista ja kumppanuuksista. Saksan valtio tukee pk-yrityksiä rahoituspaketeilla ja tällä hetkellä tunnelin päässä näkyy valoa.
 • Päivitetty: Saksa on vähitellen alkanut avaamaan yhteiskuntaansa, vaikka monia suurtapahtumia, sekä rajat ovat pysyneet edelleen kiinni.
 • Pienemmät yrityksen ja suuremmat kaupat ovat saaneet luvan avautumiseen, sekä julkiset kokoontumiset ovat sallittuja.
 • Talouden tukipaketit ja suorat yritystuet ovat yleistyneet, ja pk-yrityksiä on tuettu laajasti.
 • Etätapaamisten ja videopuheluiden määrä on kasvanut, ja yritykset ovat löytäneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Yritykset ovat yleisesti ottaen selvinneet pandemiasta hyvin tähän mennessä, lukuunottamatta matkailu- ja palvelusektoreita.

Ruotsin markkina-alueella

 • Terveys-, elintarvike- ja maataloussektoreilla ihmiset ovat erittäin kiireisiä, eivätkä juuri vastaa yhteydenottoihin. Pk-yritykset ovat haastavassa tilanteessa sanktioiden vuoksi. Ruotsin valtio auttaa pk-yrityksiä verohelpotuksilla.
 • Etätapaamiset onnistuvat entiseen tapaan, ja etätyöskentely on suositeltua. Etelä-Ruotsin raja Tanskaan on suljettu, jolla on vaikutuksia Etelä-Ruotsin talousalueeseen.
 • Kuten Saksan markkina-alueella, tunnelin päässä näkyy selvästi valoa. Turismin, laivateollisuuden ja risteilymarkkinoiden suhteen tilanne on huono.
 • Päivitetty: Ruotsin erilaisen suhtautumisen tehokkuus näkyy vasta paljon myöhemmin, joskin Ruotsin kansa on ottanut oma-aloitteisia toimia etätyöskentelyyn ja yritykset ovat sulkeneet oviaan hidastaakseen pandemian leviämistä.
 • Terveysjärjestelmä ja viranomaiset, jotka ovat olleet kovan paineen alla, ovat silti selvinneet hyvin tähänastisesti tilanteesta.
 • Viranomaiset ovat tiukentaneet suhtautumiseen kriisin hoitoon, mutta Ruotsi on yleisesti ottaen edelleen auki, pysyen melko vapaassa linjassaan, kieltäen ainoastaan yli 50 henkilön kokoontumiset.
 • Kansantalous on kääntynyt selkeään laskuun, ja työttömyysluvut nousseet koko Ruotsin osalta.

Norjan ja Tanskan markkina-alueella

 • Norjan ja Tanskan toimet riskin edetessä ovat miltei samanlaiset ja ovat edenneet samaa vauhtia. Kummatkin valtiot ovat myös rajoittaneet liikumista rajoillaan, joilloin markkinoiden näkökulmasta ne voidaan niputtaa yhteen.
 • Norjan ja Tanskan markkina-alueen suhteen yhteydenottojen vastaukset ovat vaihdelleet. Osaa ärsyttää yhteydenotot, kun taas jotkut ovat tyytyväisiä, että on muitakin lamaantumisen välttäneitä työssäkäyviä.
 • Yleisesti ottaen ihmiset ovat huolissaan ja helpommin ärtyneitä – jolloin he myös toimivat eri tavalla. Yksityisen sektorin yritykset ovat melko samoilla linjoilla kuin ennen kriisiä, vaikka jotkut työntekijät ovat huolissaan heidän lähitulevaisuudesta ja työpaikan menettämisestä.
 • Lopulta kuitenkin kaikki ovat kiinnostuneet kaupankäynnin jatkamisesta ja sen mahdollisuuksista, sekä normaalielämään palaamisesta. Kuitenkin suuret päätökset ovat siirretty kriisin tieltä syrjään.
 • Norjan ja Tanskan aikaiset toimet koronaviruksen etenemisen hidastamiseksi antavat myös näille markkina-alueille etulyöntiaseman, kun rajoituksia nostetaan.
 • Rajoitukset ovat Norjan ja Tanskan markkina-alueella tiukentuneet, mutta tavaraliikenne ei. Ihmiset ovat tottuneet paremmin etätyöskentelyyn ja adaptoituneet liike-elämään etänä. Ihmiset odottavat rajoitusten poistamista, mutta ymmärtävät tilanteen vakavuuden.
 • Talousvaikutukset alkavat olla konkreettisempia ja ihmiset ovat odottavaisin mielin tulevaisuuden suhteen.
 • Päivitetty: Rajoitukset poistuvat asteittain toukokuun edetessä, sekä Norjassa, että Tanskassa, keskittyen lähinnä liikkumiseen.

Venäjän markkina-alueella

 • Päivitetty:Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavattuaan aluejohtajien kanssa antanut tehtävän mm. maan hallitukselle alkaa valmistella korona-rajoitusten purkamista.
 • Rajoitusten purkaminen etenee eri tahdissa alueittain, mutta alkaa yhteisesti 12.5. Työstä vapaa jakso, jonka aika suuri osa venäläisistä on tehnyt työtä kotoa käsin, loppuu 11.5, jolloin vapaa jaksoon sisältyy myös voitonpäivävapaat 9.-11.5.
 • Alueilla on edelleen omaa valtaa rajoitusten purkamisen tahdin määrittämiseksi, jolloin on vaikea yksioikoisesti sanoa, millä nopeudella rajoitukset poistuvat.

Kiinan markkina-alueella

 • Videotapaamiset ovat erittäin suosittuja Kiinassa ja yritysmaailmassa ne ovat tavallinen käytäntö.
 • Kiina on myös kasvattanut tuontiaan, samalla Kiinan sisäiset hinnat ovat nousseet.
 • Henkilöiden liikkumista Kiinaan/Kiinasta on rajoitettu.
 • Tilanne on kokonaisuudessaan siis hieman vaikeutunut Kiinassa, etenkin hintojen nouseminen on nähtävillä yritysmaailmassa.
 • Päivitetty: Kiina on palannut suurimmaksi osaksi töihin, joskin pienet yritykset ja kivijalkakaupat ovat sulkeneet, sekä suuri osa yrityksistä siirtynyt verkkokauppaan.
 • Vienti Kiinasta laski maalis-huhtikuun aikana, sillä tarpeet Euroopassa ja Yhdysvalloissa laskivat hetkellisesti. Samaan aikaan tuonti Kiinaan kasvanut, sekä vienti on kiihtynyt vähitellen, Kiinan palatessa lähemmäs normaalia.
 • Yritykset ovat sopeutuneet tilanteeseen melko hyvin, etsien uusia mahdollisuuksia eri sektoreilta niin kotimaasta kuin viennin saralta.

Puolan markkina-alueella

 • Yritykset ovat sopeutuneet Puolassa hyvin erikoistilanteeseen. Etäyhteydet toimivat ja suurinosa väestöstä tekee etätöitä. Kauppaa tehdään entiseen tapaan, eikä hälyyttävää jarruttelua kaupan osalta ole ollut näkyvissä.
 • Etätyökaluina yleisimmät videopuhelualustat ovat tuttuja, mutta myös WhatsAppia käytetään paljon. Tietoliikenneyhteyksien avulla palaverit toimivat hyvin ja luotettavasti, myös ympäri maailman.
 • Puola on saanut myös EU:lta suurimman tuen koronaviruksen estämiseen, yhteensä yli 7 miljardia euroa. Tämä on merkittävästi auttanut Puolan taloutta ja sen reaktiota viruksen etenemiseen.
 • Rajojen sulkemisen vuoksi tuonti ja vienti on vaikeutunut, mutta asenteet ovat hyvät. Yritykset tekevät kauppaa ja ovat kiinnostuneita uusista keskustelusta.
 • Päivitetty: Puolassa rajoitustoimet ovat vähitellen alkaneet poistua, ja uusien tautitapausten määrän laskiessa päivä päivältä. Julkisilla paikoilla on totuttu käyttämään suojamaskeja, ja ihmisten kokoontumiset ovat vielä tällä hetkellä harvassa.
 • Puolan kansantalouden näkökulmasta BKT on hidastanut kasvua, jonka ennustetaan olevan noin 2 % viime vuoden 4 % verrattuna. Valtio on esitellyt uuden, valtavan elvytyspaketin, jonka koko on jopa 9,2 % koko valtion bruttokansantuotteesta.
 • Valtio tuki myös maksamalla palkkoja, tukemalla yrityksiä suoraan ja antamalla lainaa. Aputoimet ovat purreet ja useat toimialat ovat menneet parempaan päin.

Alankomaiden markkina-alueella

 • Alankomaat on tehneet raskaita toimia viruksen etenemisen pysäyttämiseksi, mutta liike-elämä on jatkanut etänä, saavuttaen tehokkaan tahdin koronasta huolimatta.
 • Ihmiset odottavat innolla paluuta normaaliin, ja tekevät sen takia rohkeasti myös kauppaa, eli liike-elämän tilanne Alankomaissa on yllättävän positiivinen. Tätä on myös tukenut valtion tukipaketit.
 • Liikkumisrajoitukset ja rajojen sulkeminen on vaikuttanut fyysisiin tapaamisiin, mutta rahtiliikenne on edelleen sallittua.
 • Ulkonaliikkumiskiellot ovat voimistuneet, kuitenkaan vaikuttamatta juurikaan liike-elämään.
 • Päivitetty: Rajoitustoimia on Alankomaissa jatkettu, kehottaen ihmisiä etätöihin. Tämän hetkinen päivämäärä rajoitusten poistamiselle on 19.5, jota ennen maan hallitus kuitenkin keskustelee rajoitusten tarpeellisuudesta.
 • Hallitus tukee niin yrityksiä, kuin työntekijöitä, keskittyen etenkin sektoreihin, joihin koronapandemia on vaikuttanut eniten. 

Italian markkina-alueella

 • Italian markkina-alueella yrittäjyyden henki viime katsauksesta heikentynyt, vaan yritykset ovat ryhtyneet solidaariseen työhön kriisiä vastaan: yritykset valmistavat yhdessä nyt muun muassa käsidesiä, hengityssuojaimia ja hengityskoneita.
 • Tilanne on parantunut sen suhteen, että uusia tapausten ja kuolemien määrä on kääntynyt laskuun. 
 • Yritykset taistelevat selviytymisestä ja ovat varautuneita uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Etenkin selkeät myyntiyritykset ja läpinäkyvä kaupanteko ajaa yhteydenpidon helposti karille. Pahimman koronatilanteen vältyttyä yritykset pyrkivät jatkamaan kuten ennenkin.
 • Italiassa face-to-face suhteet ja konkreettiset kontaktit ovat kaikki kaikessa. Etäyhteydet ovat kuitenkin tällä hetkellä ainoa valinta, mutta toisaalta ne luovat pohjaa oikealle tapaamiselle.
 • Italian valtion tuet yrityksille ovat kannustaneet yrityksiä, asenteen ollessa “Tutto andrà bene”  (kaikki tulee olemaan hyvin).
 • Vaikkakin nykyinen tilanne on vaikea, näkökulma kannattaa kääntää myynnistä yritys- ja kumppanisuhteiden luomiseen. Hädän hetkellä auttaneet muistetaan jatkossa hyvällä.
 • Päivitetty: Italian rajoituksia on vähitellen poistettu, mutta poistaminen kiihtyy vasta toukokuussa. Jo kaksi kuukautta kestäneiden rajoitusten poistamisen jälkeen ensimmäisenä avautuvat strategiset sektorit, kuten auto-, rakennus-, laiva- ja koneteollisuuden sektorit.
 • Niin ikään liikkumisrajoitukset helpottavat toukokuun edetessä, vaikkakin maskien käyttö, sekä turvavälien pitäminen on pakollista.
 • Italian hallitus on myös julkaissut uusia toimia talouden elvyttämiseksi, tärkeimpänä yli 200 miljardin euron tukipaketti, joka seuraa 400 miljardin euron huhtikuun tukipakettia.

Lähi-Idän markkina-alueella

 • Käytännössä kaikki maat ovat sulkeneet rajansa ja liikkumista on rajoitettu hyvin paljon. Toimet ovat voimakkaita siihen nähden, että sairastuneita on suhteessa vielä vähän, mutta näillä rajoituksilla pyritään pitämään tilanne kontrollissa. Yritykset ovat siirtyneet etätöihin ja fyysiset tapaamiset ovat poissa kuvioista todennäköisesti koko kesän. Etätapaamiset toimivat moitteettomasti ja ne ovat uusi normi.
 • Liike-elämä pyrkii luonnollisesti jatkamaan mahdollisimman normaalisti eteenpäin, mutta tällä hetkellä on väärä aika lähteä tavoittelemaan uusia asiakkaita tai tarjota uusia tuotteita. Toimijat ovat keskittyneitä olemassa oleviin projekteihin ja toimituksiin.
 • Talouden tukipaketit Lähi-Idässä ovat helpottaneet iskua taloutta kohtaan ja yrittävät estää talouden pysähtymisen. Täten investointeja infrastruktuuriin on näkynyt edelleen paljon.
 • Päivitetty: Lähi-Idän markkina-alueella odotetaan pandemian loppumista ja syksyä. Tilanne ei liike-elämän näkökulmasta ole juurikaan muuttunut.

Yhdistyneen kuningaskunnan markkina-alueella

 • Valtion toimet Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ovat olleet progressiiviset ja valtio on reagoinut kriisiin lähinnä sen seurausten mukaan tekemättä suuria rajoituksia kuten muualla Euroopassa. Tämän avulla yritykset ovat pystyneet pitämään “business as usual” -ajattelumallin ja jatkamaan melko normaalia toimintaa. 
 • Kuitenkin b2b-suhteiden ylläpito ja kaupanteko on luonnollisesti vaikeutunut, mutta etäyhteyksien suosio on kasvanut. Ne toimivat moitteettomasti ja ovat tapaamisten uusi normi.
 • Niin ikään Yhdistyneessä kuningaskunnassa valtio on tehnyt järeitä tukitoimia, jotka ovat auttaneet yrityksiä. Kyseisellä markkina-alueella tärkeintä tällä hetkellä on kärsivällisyys: yritysjohtajat ovat kiireisiä keksiessään uusia toimintatapoja ja -malleja, sekä yrittäessään säilyttää normaalin tilanteen liike-elämän kannalta.
 • Päivitetty: Yhdistyneen kuningaskunnan markkina-alueella valtion toimet ovat kasvaneet huomattavasti suuremmiksi viikossa: liikkumiskiellot ovat voimakkaampia ja rikkojia rangaistaan.
 • Tartuntojen määrä on vakiintunut, joskin tämä voi olla hetkellistä.
 • Rahallisten tukitoimien määrä on niin ikään kasvanut, ja solidaarisuuden henki noussut esiin: tällä hetkellä toinen toistaan auttavat yritykset muistetaan tulevaisuudessa.

​​Itävallan markkina-alueella

 • Noin puolet yrityksistä on jatkanut samalla tehokkuudella koronasta huolimatta, mutta puolet ovat alkaneet suojelevaisiksi ja supistaneet liiketoimintaa.
 • Sama kaava jatkuu etäpalaverien suhteen: noin 50% kontakteista hyväksyy etäyhteydet, kun taas puolet kieltäytyy vedoten ajan epävarmuuteen, videoalustojen epäluotettavuuteen ja saatavuuteen. Etätyöskentely ei ole Itävallassa kovinkaan suosittua.
 • ​HORECA-sektori on kärsinyt paljon ja irtisanomisaalto on alkanut, sillä Itävallan irtisanomislainsäädäntö on löyhää.
 • ​Itävallan markkina-alueella on kuitenkin valtava mahdollisuus etenkin IT-alalla, sillä alueella tarvittaisiin kipeästi toimintojen ja prosessien tietoteknistä päivitystä.
 • Päivitetty: Itävallan markkina-alueella tilanne on pysynyt samana.

Unkarin markkina-alueella

 • Noin 80-85 % työväestöstä on etätöissä kotona, mutta tietoliikenneyhteydet toimivat ja niitä käytetään aktiivisesti.
 • Tällä hetkellä asenne liiketoimintaa kohtaan on suojeleva, halutaan säilyttää vanha tilanne, eikä niinkään targetoida uutta toimintaa. Uusien avauksien aika nähdään kesäkuussa.
 • Unkarissa on mahdollisuuksia etenkin uusille innovaatiolle ja kuumille toimialoille, kuten esimerkiksi e-terveydenhuollon, online-liiketoiminnan ja kotiinkuljetuspalveluiden osalta.

Kazakstanin markkina-alueella

 • Valtio tukee yrityksiä Kazakstanissa rahoituksella, sekä pankit lainan maksun pidennyksillä.
 • Yleisesti ottaen etätyöskentely onnistuu, tietoliikenneyhteydet toimivat lähes kaikissa yrityksissä hyvin.
 • Kaupan alalla Kazakstanissa on huomattu samoja trendejä kuin muualla maailmassa, kun ruokalähettipalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan ja kauppojen ja ravintoloiden suljettua, palveluala kokonaisuudessaan on kärsinyt.
 • Kazakstanin valuutan tiputtua suhteessa Yhdysvaltain dollariin, on kansainvälinen kauppa vaikeutunut, kannustaen lähinnä kotimaiseen tuotantoon.
 • Päivitetty: Liikkumista Kazakstanin sisällä, sekä ulkorajoilla on rajoitettu radikaalisti. Tämä on hidastanut ja vaikeuttanut myös tuontia ja vientiä. Kazakstanin valuutta on myös heikentynyt entisestään, joka vaikeuttaa kv-kauppaa.

JAA JUTTU

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Luitko jo nämä?

Tilaa uutiskirjeemme

ja saat jatkossa vinkkejä ja vientiuutisia suoraan sähköpostiisi

Haluatko kasvattaa yrityksesi vientiä?

Ota yhteyttä ja tehdään toiveistasi totta yhdessä.