Markkinaselvitys

Tieto on valtaa

Yritykselläsi on paremmat valmiudet reagoida jatkuvasti muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä, kun strategisen tason suunnitelmissa hyödynnetään tarpeeksi markkinoilta saatavaa tietoa. Ennen kuin otat konkreettisia askeleita uudella markkina-alueella, selvitä minne olet menossa. On todella tärkeää kehittää oman tiimin ja yrityksen valmiuksia varaamalla tarpeeksi aikaa suunnitteluun ja tarvittavien taustatutkimusten tekemiseen, jotta saat selkeän käsityksen kohdemarkkinan pelikentästä ja asiakaskentän toimintamallista ja vaatimuksista. Kun saat paremman yleiskuvan markkinoiden vaatimuksista, löydät kasvumahdollisuuksia ja opit soveltamaan ja kehittämään kilpailuetuasi.

Juha Lahtinen, Henri Karhu and Suvi Metsola
Hao Nan and Juha Lahtinen

Markkinaselvityksen tekeminen voi tuntua monimutkaiselta, mutta se on ratkaisevan tärkeää, jos haluat ohjata yrityksesi oikeaan suuntaan ja hallita kansainvälistymisprosessia. Me, Export Makerilla, voimme auttaa sinua tekemään parempia, tietoisempia liiketoimintapäätöksiä toteuttamalla tarvittavat selvitykset kansainvälisillä markkinoilla. Perusteellisen ja kohdennetun markkinaselvityksen avulla keräämme tarvittavat tiedot potentiaalisista kohdemarkkinoista ja toimialasta päätöksentekoa varten.

Markkina-analyysit

Millaista tietoa markkinoista voidaan kerätä?

Laajan kansainvälisen tiimimme ja verkostomme avulla voimme tehdä tarvittavan tiedonkeruun suoraan kentällä selvittääksemme yrityksesi markkinapotentiaalia.

Tarvittavien tietojen kerääminen voidaan tehdä eri tavoilla asetetuista tavoitteista riippuen. Suoritamme selvityksiä seuraavia menetelmiä hyödyntäen:

Perustiedot

Markkinatiedon haku kohdemarkkinan avoimista tietolähteistä. Tietoja kerätään paikallisten viranomaisten ja julkisten toimijoiden raporteista ja tutkimuksista ja paikallisista yrityskentän käyttämistä lähteistä. Tavoitteena saada paljon hyödyllistä perustason ajankohtaista markkinatietoa mm. markkinoiden yleisestä rakenteesta, kehityksestä ja investoinneista, toimialan tilanteesta sekä trendeistä, kentän avaintoimijoista ja toimintamalleista. Perustason tiedon jälkeen suoritetaan syvällisempi ja kohdennettu markkinatutkimus.

Syvällinen markkinatutkimus

Jotta saamme aitoa tietoa kohdemarkkinoilta, miten markkinoiden arvoketjut toimivat, on asiaa kysyttävä paikallisilta tahoilta, jotka toimivat markkinassa.
Syvä markkinatiedon pyydetään, paikalliset asiantuntijamme henkilökohtaisia haastatteluja vain kohderyhmästä, olipa kyseyrityksistä, potentiaalisista asiakkaista tai muista kohderyhmistä. Haastatteluiden kautta saamme käsityksen, millainen on arvoketjun toimintamalli ja miten siihen voi päästä. Keskusteluiden kautta saadaan tärkeää palautetta tuotteen tai palvelun kiinnostavuudesta ja potentiaalista kohdemarkkinoilla. Kohdemarkkino saatujen palautteiden perusteella voidaan tehdä päätösten päätyttyä jatkotoimista ja valitsea yrityksensi resurssit kansainvälisen kaupan kasvattamiseksi.

Näkemyksiä

Mitä voi oppia markkinaselvityksistä?

  • Kohdemarkkinan (-noiden) – nykytilanne, markkinoiden koko, trendit, arvoketjut
  • Potentiaaliset asiakkaat – Asiakassegmentit ja näiden toiveet ja tarpeet, hankintalogiikka
  • Kilpailutilanne – kilpailijoiden markkina-asema, vahvuudet ja heikkoudet, etabloitumismallit
  • Mahdollisuudet ja riskit markkinoilla
  • Liiketoiminnan kokonaispotentiaali
Making research notes

Vie yrityksesi seuraavalle kasvun tasolle

Markkinatutkimuksen tekemisen edut

Tieto on valtaa, kuten sanotaan. Oikealla tavalla kerätyn tiedon avulla saat tarvittavan käsityksen kohdemarkkinoista ja pystyt valmistautumaan markkinoille menoon, vahvistamaan asemaasi ja pysymään kilpailijoiden edellä. Tiedolla parannat kilpailuasemaasi – kuinka erottua kohdemarkkinoilla – ja onnistumisen mahdollisuudet kasvavat. Kun selvität markkinoilla olevat esteet, haasteet ja mahdollisuudet, minimoit epäonnistumisen mahdollisuuden. Tiedon avulla pystyt kohdistamaan resurssit tarkemmin oikeanlaisiin toimiin kohdemarkkinoilla.

Voimmeko auttaa yritystäsi?

Ota yhteyttä

Jokaisen markkinaselvityksemme tavoitteena on tuoda yritykselle juuri ne tiedot markkinoilta, jotka auttavat tekemään päätöksiä jatkotoimia varten kohdemakkinoilla. Jokainen yritys on ainutlaatuinen omassa toiminnassaan, joten määrittelemme yhdessä mitkä tiedot tarvitaan kohdemarkkinoilta, jotta saavutetaan tavoiteltava lisäarvo. Selvityksen on vastattava yrityksesi tarpeita ja liiketoimintatavoitteita.

Jos koet, että sinulta puuttuu tarvittava markkinatuntemus ja -tieto, jotka voitaisiin ratkaista markkinaselvityksen avulla paikallisten asiantuntijoidemme avulla, ota yhteyttä rohkeasti yhteyttä.

Mitä on seuraavaksi?

Asiakas- ja kumppanihaku

Markkinaselvityksen jälkeen ymmärrät paremmin, millaisia ovat oikeanlaiset kohdeasiakkaat ja yhteistyökumppanit yrityksellesi. Paikalliset asiantuntijamme auttavat löytämään kriteereitä vastaavat kontaktit kohdemarkkinoilta. Lue lisää asiakas- ja kumppanihakupalveluistamme täältä.