Jyväskylän aikuisopisto tähtää Venäjän markkinoille

Jyväskylän aikuisopisto on yksi Suomen johtavista aikuiskoulutuksen tarjoajista. Aikuisopistolla on yli 40 vuoden kokemus yritysten osaamisen kehittäjänä ja yli 500 yritystä ja julkisyhteisöä asiakkainaan. Tämän vuoden aikana aikuisopisto on kartoittanut aktiivisesti liiketoimintamahdollisuuksia Venäjän markkinoilla, jossa he näkevät olevan selkeää markkinapotentiaalia ammatilliselle koulutukselle.

Jyväskylän aikuisopiston koulutusesite_RUS

Aikuisopistolla on Venäjältä jo aiempaa kokemusta koulutusviennin osalta. Venäjän maantieteellisen läheisyyden lisäksi aikuisopistoa houkuttaa markkinoille myös suomalaisten asiakasyritystensä toiminta Luoteis-Venäjällä. Luonnollista on tarjota laadukasta koulutusta myös asiakkaiden Venäjän-yksiköille.ise

– Venäjälle olemme edenneet markkinoille etabloituneiden suomalaisten yritysten kautta. Poikkeuksetta suhtautuminen koulutukseen ja meihin toimijana on ollut myönteistä. Vielä on kuitenkin matkaa siihen, että voidaan puhua aidosti koulutusliiketoiminnasta viennin näkökulmasta. Jostain on aloitettava ja katsomme tulevaisuuteen luottavaisesti. Yksittäisiä koulutuskokonaisuuksia pääsemme toteuttamaan vuoden vaihteen tienoilla ja tulevan vuoden alussa. Meitä on auttanut asiakastapaamisissa myönteisellä tavalla se, että meillä on parhaillaan käynnissä koulutusta UPM:n tehtaalla Chudovossa, toteaa Jyväskylän aikuisopiston Tekniikka-ja liikenne – yksikön johtaja Marko Saaranen

Venäjän ammatillinen koulutusjärjestelmä ei yllä suomalaiselle tasolle, minkä vuoksi työntekijöiden perusvalmiudet työelämään siirryttäessä ovat Suomea heikommalla tasolla. Joistakin koulutustuotteista on jopa pulaa markkinoilla, koska ammatillinen koulutus on joko puutteellista tai sitä ei ole mahdollisesti ollenkaan tarjolla esim. kiinteistönhoito- ja siivouspuolella. Näistä seikoista johtuen monet suomalaisyritykset pyrkivät rekrytoinnissaan löytämään “oikeantyyppiset ihmiset” tietyn koulutustaustan sijaan. Uudet työntekijät pätevöitetään työtehtäviinsä joko yrityksen sisäisen koulutusjärjestelmän tai ulkopuolisen kouluttajan toimesta.

Venäjällä kilpailu työvoimasta on kovaa ja yritykset kilpailevat osaavasta työvoimasta mm. koulutustarjonnan avulla. Operatiivisen tason työvoimalla on nähtävissä jatkuvaa koulutustarvetta. Yritykset vastaavat tarpeeseen pääosin käytännönläheisillä lyhytkestoisilla täsmäkoulutuksilla yrityksen tiloissa ja työmailla. Erityishaasteena Venäjällä nähdään suuri henkilöstövaihtuvuus (erityisesti vähittäiskauppa-, hotelli- ja palvelualoilla), mikä vähentää yritysten halukkuutta suurimittaisiin ulkoisiin koulutusinvestointeihin.

Operatiivisen henkilöstön lisäksi Jyväskylän aikuisopisto kouluttaa yritysten keskijohtoa (ml. työmaapäälliköt ja palvelupäälliköt) ja ylintä johtoa, joiden sitouttaminen ja kouluttaminen on yritysten toiminnan laadun ja tuloksen kannalta avainasemassa.

 – Käsityksemme Venäjän markkinoista on vahvistunut kartoituksen aikana ja näemme siellä olevan paljon potentiaalia. Venäjällä toimimiseen vaaditaan henkilökohtaiset suhteet avainhenkilöihin, aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Merkittävin muutos aiempaan on se, että palvelut on pystyttävä tuottamaan venäjän kielellä ja siinä meille tulee olemaan haastetta löytää eri toimialojen substanssiosaajia, jotka hallitsevat kielen ja opettamisen, kertoo Marko Saaranen.

Venäjän suhteen Jyväskylän aikuisopistolla on tavoitteena saada aikaan vakiintunutta koulutusvientiä Luoteis-Venäjän alueelle kohderyhmänä ensivaiheessa suomalaisomisteisten yritysten henkilöstön kouluttaminen.

Jyväskylän aikuisopisto on tehnyt tiivistä yhteistyötä East Consultingin kanssa Venäjän markkinoilla.  

– East Consulting Oy:n apu ja tuki sekä suhdeverkostojen hyödyntäminen on ollut avainasemassa toiminnan aloittamisessa. Se, että olemme edenneet näinkin ripeästi, on perusteellisesti tehtyjen selvitysten ja markkinatutkimusten ansiota. Työ on vielä kesken ja yhteistyö jatkuu edelleen tiiviinä, toteaa Marko Saaranen.

JAA JUTTU

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Luitko jo nämä?

Juha Lahtinen Vientikillan puheenjohtajaksi

Export Makerin Senior Advisor Juha Lahtinen on valittu Vientikillan puheenjohtajaksi. Vientikilta on viennistä ja kansainvälistymisestä kiinnostuneiden yritysten vapaaehtoinen verkosto, ja se on toiminut 1990-luvulta lähtien alunperin

Lue lisää »

Tilaa uutiskirjeemme

ja saat jatkossa vinkkejä ja vientiuutisia suoraan sähköpostiisi

Haluatko kasvattaa yrityksesi vientiä?

Ota yhteyttä ja tehdään toiveistasi totta yhdessä.