Kasvua kaivoksista

Venäjän kaivosteollisuus kutsuu nyt suomalaisia eri alojen toimijoita.

VENÄJÄN KAIVOSTEOLLISUUS TARVITSEE UUSIA RATKAISUJA - VALLITSEVASTA TILANTEESTA HUOLIMATTA

Venäjä on maailman kärkimaita eri mineraaliraaka-aineiden tuottamisessa ja maa tunnetaan maailman suurimmista rautamalmi-, hiili- ja jalometalliesiintymistä. Tämän ansiosta Venäjän kaivosteollisuus onkin maan toiseksi suurin vientiala kattaen 18 % koko maan viennistä. Vuosittaiset investoinnin mineraali- ja kaivossektorilla yltävät jopa 21.4 miljardiin euroon. Vuonna 2019 toimialalla nähtiin hurjaa kasvua, kuten seuraavat luvut osoittavat:
 • 17 % palveluvolyymin kasvu mm. geologian tutkimuksen, poraamisen sekä huolto- ja korjauspalvelemisen osalta
 • 16 % kasvu eri malmien louhinnassa
 • 3 % kasvu muiden kuin rautamalmin louhinnassa
 • 2 % kasvu rautamalmin louhinnassa
Hurjista investoinneista ja kasvulukemista huolimatta Venäjän kaivosteollisuus on isojen haasteiden edessä. Kasvavat kustannukset ja helposti louhittavien, laadukkaiden mineraaliesiintymien väheneminen johtavat tulevaisuudessa väistämättä kannattavuuden laskuun. Siksi maan suurimmat toimijat etsivät aktiivisesti ratkaisuja lisäarvon luomiseksi ja ylläpitämiseksi, jotta tuotanto pystyy vastaamaan globaaleihin hinta- ja kysyntävaatimuksiin.
Venäjän kaivosteollisuuden tuotannon tehokkuus kasvaa. 2008 – 2010 taantuman aikana kaivosyritykset panostivat voimakkaasti tuotannon tehokkuuden ja operatiivisen toiminnan parantamiseen. Taantuman jälkeen kaivosteollisuuden toiminnan tehokkuus on kasvanut vuosittain. Globalisaation seurauksena rikkaiden teollisuusmaiden lisäksi kaivosteollisuuden tuotteilla on kysyntää myös kehittyvissä maissa, joihin on siirtynyt teollisuustuotantoa Euroopasta ja Yhdysvalloista. Nyt operatiivisen toiminnan tehostamista haetaan erityisesti digitalisaatio- ja IoT-ratkaisuiden kautta.

YHDESSÄ ENEMMÄN

Me etsimme nyt 4-10 suomalaista yritystä mukaamme Venäjälle tapaamaan maan suurimpia kaivosalan toimijoita. Hanke koostuu niin yrityskohtaisista kuin yritysryhmäkohtaisista toimenpiteistä, joiden lopullisena tavoitteena on avata tai kasvattaa myyntiä Venäjälle.

Mitkä ovat hankkeen hyödyt?

Ryhmähanke mahdollistaa laajemman tuotevalikoiman tarjoamisen kaivosalan suurille toimijoille, mikä puolestaan avaa enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla hankkeen kustannukset per osallistuja putoavat, mahdollistaen huomattavasti laajemman ja laadukkaamman projektin toteuttamisen. Hankkeen vetovastuu on Export Makerin asiantuntijoilla vientitiimi, joiden johdolla mm. suunnitellaan ja toteutetaan käytettävä myyntimateriaali. Yritykset voivat keskittyä ydinosaamiseensa, kun Export Makerin tiimi venäläispäättäjien kontaktoinnin ja muut järjestelyt.

Kenelle hanke sopii?

Kone- ja laitevalmistajille

 • olemassa olevien koneiden ja laitteiston päivittäminen
 • green mining: olemassa olevien louhinta-, prosessi- ja tuotantoteknologioiden päivittäminen turvallisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi
 • kone- ja laitekantapalveluiden sekä huollon ulkoistaminen pk-yrityksille
Koneet ja laitteet

Erilaisia digitaalisia ratkaisuja tuottaville yrityksille

Ratkaisuja tarvitaan muun muassa:
 • ennaltaehkäisevään diagnostiikka, toiminnan valvonta, hallintaratkaisut
 • älykkäät ratkaisut louhinnan, prosessoinnin ja tuotannon tehostamiseen
 • tuotannon ja operatiivisen suunnittelun järjestelmät
 • VR- ja AR-ratkaisut ammattilaisten kouluttamiseksi ja kehittämiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi
 • IT-ratkaisut maanalaisten toimintojen yhdistämiseksi
 • tiedonsiirtoteknologioiden päivittäminen
Digitalisaatio

Vedenpuhdistuksen ja jätehuollon parissa toimiville yrityksille

Isot toimijat haluavat kohdistaa investointejaan:
 • erilaisiin veden ja energian hyödyntämiseen, valvontaan ja käsittelyyn liittyviin ratkaisuihin ympäristövaikutusten vähentämiseksi
 • veden ja energian hyödyntämiseen liittyvien kustannusten pienentämiseksi
 • vedenpuhdistamisen ratkaisuihin ja uusiutuvien energialähteiden luomiseen ja hyödyntämiseen
Vedenpuhdistamo

Muut yritykset, jotka voivat tarjota palveluita ja tuotteita kaivosteollisuudelle

 • suunnittelua
 • konsultointia
 • tutkimusta
 • koulutusta
Koulutus

Kasvua kaivoksista -hankkeen runko

Tietoiskutilaisuus

Yhteinen webinaarimuotoinen tietoiskutilaisuus niin ilmoittautuneille kuin ilmoittautumista harkitseville yrityksille. Tilaisuudessa käydään läpi Venäjän kaivosalan potentiaalia suomalaisyrityksille asiantuntijoiden johdolla.

Yritysryhmä muodostettu ja ensimmäiset toimenpiteet

Hankkeeseen osallistuva yritysryhmä on kasattu ja hankkeen ensimmäiset toimenpiteet aloitetaan.

Group Explorer-tuen hakeminen

Kesän aikana haetaan haetaan yritysryhmälle yhteinen Business Finlandin Group Explorer-tuki. Tuen suuruus on 10 000 - 20 000 € per yritys. BF:n rahoitusasiantuntija avaa osallistuville yrityksille yhdessä tarkemmin hankkeeseen sopivat kustannukset ja muut rahoitukseen liittyvät ehdot.

Projektin kick off-tilaisuus

Export Maker järjestää osallistujayrityksille yhteisen starttitilaisuuden Venäjän kaivosteollisuudesta asiantuntijoidensa johdolla etäyhteyksin. Samalla käydään läpi paikallista liiketoimintakulttuuria ja valmistaudutaan tapaamaan paikalliset yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset.

Relevantit tapaamiset venäläisyritysten kanssa

Hankkeeseen osallistuneet yritykset tapaavat yhteistyöstä kiinnostuneet potentiaaliset kumppani- ja asiakasyritykset. Osallistujayritykset pääsevät mm. käymään kaivoksilla, tapaamaan alan suuryrityksiä Moskovassa sekä vierailemaan alan suunnittelutoimistoilla Pietarissa.

Käytännönläheinen tuki läpi hankkeen

Export Makerin niin suomalaiset kuin paikalliset asiantuntijat tarjoavat osaamisensa osallistujayritysten käyttöön. Projektin aikana toteutetaan myös yrityskohtaisia toimenpiteitä. Yritys saa keskittyä ydinosaamiseensa ja Export Maker järjestää kansainvälistymiseen liittyvän työn.

Hankkeen fokuksessa olevat venäläisyritykset ja niiden investointiohjelmat

Severstal

Severstal Logo

Investointien määrä

700 – 900 miljoonaa vuosittain

Investointistrategia 2018-2023

 • Pääprosessien ja logistiikan digitalisointi
 • Kulujen pienentäminen (väh. 10 %) ja tuotannon kehitys
 • Ympäristöystävällisten prosessien ja tuotantoteknologioiden käyttöönotto
 • Louhinta-, käsittely- ja tuotantolaitosten modernisointi

Eurochem

Eurochem Logo

Investointien määrä

yhteensä 3,26 miljardia euroa 

Investointistrategia 2018-2022

 • Uusien kaliumkarbonaatin ja ammoniakin käsittelylaitosten rakentaminen Siperiaan
 • Kulujen pienentäminen ja operatiivisen tehokkuuden kehittäminen
 • Ympäristöystävällisten prosessien ja tuotantoteknologioiden käyttöönotto
 • Malmin rikastamisen teknologioiden käyttöönotto

Norilsk Nickel

Norilsk Nickel Logo

Investointien määrä

10 – 11 miljardia euroa 

Investointistrategia 2018-2023

 • Painopiste työturvallisuudessa ja ympäristöystävällisissä ratkaisuissa
 • Liiketoimintaprosessien digitalisointi
 • Tuotantofasiliteettien modernisointi ja uudelleenjärjestäminen metallin tuotannon kasvattamiseksi 5-8 %.
 • Työnvoiman tehokkuuden kasvatus 12-15 

PhosAgro

PhosAgro Logo

Investointien määrä

2,8 miljardia euroa

Investointistrategia 2019-2025

 • Logistiikka- ja satamainfran modernisointi ja kapasiteetin kasvattaminen
 • Logistiikka- ja toimitusketjun digitalisointi
 • Louhinta- ja tuotantotoimenpiteiden tehostaminen turvallisesti ja ympäristöystävällisesti
 • Kapasiteetin laajentaminen, operatiivisen tehokkuuden kasvattaminen, omien raakaresurssien parempi saatavuus

Acron

Acron Logo

Investointien määrä

2,8 miljardia euroa

Investointistrategia 2017-2025

 • Kaliumkarbonaatin louhinta- ja valmistamislaitoksen rakentaminen Talitskyyn
 • Louhinta- ja tuotantofasiliteettien modernisointi ja tehostaminen
 • Murmanskin alueen fosfaattilaitosten kehittäminen
 • Jalometallien louhinta- ja valmistuskapasiteetin kehittäminen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!