Käytännönläheinen
markkinatutkimus

Muun muassa markkina- ja kilpailutilanne, hintarakenne ja asiakassegmentit muodostavat pohjan vientiin liittyvän päätöksenteon tueksi. Tuomme tarvittavat tiedot käytännönläheisesti yrityksesi käyttöön. Pelkkä data ei kuitenkaan riitä viennin käynnistämiseen, siksi tuemme myös kerätyn tiedon hyödyntämisessä.

kohdemarkkinan

Valitun kohdemarkkinan tutkiminen on ensiarvoisen tärkeä askel ennen markkinaan kohdistuvia myyntitoimenpiteitä, sillä kaiken tutkimisen tavoitteena on kuitenkin markkinoiden kaupallinen avaaminen. Ilman tarkkaa dataa myynti- ja markkinointitoimenpiteiden aloittaminen on kuin ajaisi silmät ummessa. 

Sen avulla pystytkin:

 • Minimoimaan riskit
 • Ennakoimaan nykyisiä ja mahdollisia tulevia haasteita toimialalla
 • Tunnistamaan myyntimahdollisuuksia markkinassa
 • Testaamaan asiakkaiden responssia uusille tuotteille tai palveluille
 • Vähentämään arvailua.

Markkinoiden tutkimisen suhteen ei ole kuitenkaan olemassa mitään yleispätevää ja valmiiksi rajattua mallia. Eri yrityksillä on erilaiset tavoitteet, jotka vaikuttavat selvitysmetodeihin, markkinatutkimuksen kestoon ja saatuihin tuloksiin. Markkinatutkimuksen avulla voit saada vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Markkinatilanne nyt ja kehityssuuntaukset – minne markkinat ovat menossa
 • Toimialan nykytilanne ja markkinan pelisäännöt
 • Liiketoimintapotentiaali yritykselle, riskit vs. mahdollisuudet
 • Paikallisen lainsäädännön vaatimukset (esim. sertifikaatit, luvat jne.)
 • Paikallisesti ja kansainvälisesti
 • Kilpailijoiden hintarakenne, myyntiargumentit ja etabloitumismallit
  • Onko tuotteiden / palveluiden hinta markkinoille sopiva vai onko hinnoittelua optimoitava
 • Potentiaalisimmat asiakassegmentit yrityksellesi
 • Mitä ja minkälaisia tuotteita / palveluita asiakkaat, jakelijat tai kumppanit suosivat
 • Liiketoiminnan riskit vs. mahdollisuudet
 • Konkreettiset suositukset seuraavista askelmerkeistä kansainvälistymiseen

Me tuomme markkinatutkimuksissa asiakkaille tarpeellisen ja olennaisen tiedon käytännönläheisestä näkökulmasta hyödynnettäväksi. Raportoimme ja analysoimme kaikki kerätyn tiedon siten, että asiakas hyötyy raportista jokaista otsikkoa ja kysymyskohtaa myöten. 

Haluatko kasvattaa yrityksesi vientiä?

Ota yhteyttä ja tehdään toiveistasi totta yhdessä.