Kotimaan
markkinakartoitus

Muun muassa markkina- ja kilpailutilanne, hintarakenne ja asiakassegmentit muodostavat pohjan uuden tuotteen tai palvelun lanseeraukseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Tuomme tarvittavat tiedot käytännönläheisesti yrityksesi käyttöön. Pelkkä data ei kuitenkaan riitä Suomen markkinalla menestymiseen, siksi tuemme myös kerätyn tiedon hyödyntämisessä.

Kotimaan markkinakartoitus

Markkinoiden kartoittaminen on ensiarvoisen tärkeä askel ennen markkinan myyntitoimenpiteitä. Ilman tarkkaa dataa myynti- ja markkinointitoimenpiteiden aloittaminen on kuin ajaisi silmät ummessa. Tutkimista ei kuitenkaan tehdä vain tutkimisen ilosta – kaiken tavoitteena on avata myynti kohdemarkkinaan.

Markkinatutkimuksen avulla:

 • Minimoit riskit
 • Ennakoit nykyisiä ja mahdollisia tulevia haasteita toimialalla
 • Tunnistat myyntimahdollisuuksia markkinassa
 • Testaat asiakkaiden responssia uusille tuotteille tai palveluille
 • Vähennät arvailua.

Markkinoiden tutkimisen suhteen ei ole kuitenkaan olemassa mitään yleispätevää ja valmiiksi rajattua mallia. Eri yrityksillä on erilaiset tavoitteet, jotka vaikuttavat selvitysmetodeihin, markkinatutkimuksen kestoon ja saatuihin tuloksiin. Markkinatutkimuksen avulla voit saada vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Markkinatilanne nyt ja kehityssuuntaukset – minne markkina on menossa
 • Toimialan nykytilanne ja markkinan pelisäännöt
 • Liiketoimintapotentiaali yritykselle, riskit vs. mahdollisuudet
 • Lainsäädännön vaatimukset (esim. sertifikaatit, luvat jne.)
 • Kilpailijoiden hintarakenne, myyntiargumentit ja etabloitumismallit
  • Onko tuotteiden / palveluiden hinta markkinoille sopiva vai onko hinnoittelua optimoitava
 • Potentiaalisimmat asiakassegmentit yrityksellesi
 • Mitä ja minkälaisia tuotteita / palveluita asiakkaat, jakelijat tai kumppanit suosivat
 • Liiketoiminnan riskit vs. mahdollisuudet
 • Konkreettiset suositukset seuraavista askelmerkeistä kansainvälistymiseen

Me tuomme markkinakartoituksissa asiakkaille tarpeellisen ja olennaisen tiedon käytännönläheisestä näkökulmasta hyödynnettäväksi. Raportoimme ja analysoimme kaikki kerätyn tiedon siten, että asiakas hyötyy raportista jokaista otsikkoa ja kysymyskohtaa myöten. 

Haluatko kasvattaa yrityksesi vientiä?

Ota yhteyttä ja tehdään toiveistasi totta yhdessä.