Venäjän rakennussektori tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia

Vaikka Venäjän talouden kasvuennusteita rukataan jatkuvasti alaspäin ja investoinnit sakkaavat, yksityinen kulutus ja reaaliansiokehitys jatkavat kasvuaan. Venäläisten kulutustottumukset länsimaistuvat ja halu asua väljemmin laadukkaissa asunnoissa vahvistuu. Asunto nähdään myös hyvänä investointikohteena.  Nämä seikat vaikuttavat osaltaan siihen, että asuinrakentaminen jatkaa kasvuaan haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Pelkästään Pietarin ja Leningradin läänin alueella rakennettiin 1,5 kertaa enemmän asuintilaa alkuvuoden aikana kuin koko Suomessa rakennetaan vuoden aikana. Valtavien kerrostalokohteiden ohessa pietarilaisia asukkaita kiinnostaa yhä enemmän keskustan ulkopuoliset pienkerrostalokohteet ja omakotitalokohteet.

Onko suomalaisilla yrityksillä mahdollisuutta päästä mukaan Venäjällä toteuttaviin rakennusprojekteihin ja millä ehdoilla? East Consulting selvitti asiaa Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n Pietarista elinvoimaa -hankkeessa. Selvitys toteutettiin haastattelemalla pohjoismaalaisten ja venäläisten rakennusalan yritysten ylintä johtoa. Asuinrakentamisen ohella tarkasteltiin myös korjausrakentamisen sekä erilaisten kaupallisten kohteiden rakentamisen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia.

Perusteellisen selvitystyön johtopäätös on, että itänaapurin rakennusmarkkinoilla on tarvetta ja kysyntää suomalaisyritysten osaamiselle. Projekteihin mukaan pääsemiselle asetetaan Venäjällä kuitenkin useita ehtoja, jotka suomalaisyrityksen on täytettävä. Valintakriteereitä tavaran- ja palveluntoimittajille ovat hinta, laatu, ympäristöystävällisyys, toimituksen nopeus (tilauksethan tulevat tyypillisesti viime hetkellä), turvallisuus, sekä tuotteen tai palvelun muut käyttö-ominaisuudet. Venäläiset rakennusliikkeet kaipaavat suomalaiselta kumppanilta venäjän, tai vähintään englannin kielen taitoa sekä mahdollisuutta joustaa maksuajoissa ja valmiutta osallistua markkinointitoimenpiteisiin.

 

Venäjän rakennusalalla toimimisessa on erityispiirteensä. Toiminta on byrokraattisempaa ja ohjatumpaa kuin Suomessa, minkä lisäksi kirjallisia dokumentteja ja sopimuksia on laadittava reilusti. Näin ollen ostoslistalle kannattaa lisätä leimasin ja luotettava kuulakärkikynä. Rakennuskohteiden huima koko voi säikäyttää, sillä tyypilliset asuinrakennuskohteet käsittävät 400–600 asuntoa ja suurimmat kohteet peräti tuhansia asuntoja. Valitettavasti hyvä hinta-laatusuhde ei aina ratkaise materiaali-, tuote-, teknologia- ja palveluvalinnoissa, vaan kohteissa saatetaan säästää laadun kustannuksella. Tämän vuoksi suomalaisen yrityksen kannattaa tarkkaan selvittää millaisiin kohteisiin on järkevä tarjota omia tuotteitaan ja palveluitaan. Hyvien suhteiden merkitys korostuu Venäjällä myös rakennusalalla.

Oleellista suomalaisen yrityksen kannalta on myös kustannustehokkaan jakeluketjun rakentaminen. Ajan ja vaivan säästäminen on kaikille tärkeää, joten harva rakennusliike ostaa tuotteita Suomesta Ex Works-ehdoilla. Tavara halutaan työmaalle toimitettuna ja maksu paikallisella valuutalla.  Tätä varten on rakennettava luotettava jakeluketju, jossa turhat väliportaat on karsittu minimiin: mitä enemmän väliportaita ketjussa on, sitä kalliimmaksi tuote muodostuu loppuasiakkaalle. Hyvän diileriverkoston kautta yritys saa tuotteet myyntiin merkittävästi laajemmalle alueelle kuin suoraan rakennusliikkeille myytäessä.

”Tutkimuksen tavoitteena oli löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pietarin rakennusalan markkinoilta sekä selvittää millä ehdoilla pohjoismaalaiset ja venäläiset rakentajat ovat valmiita yhteistyöhön. Työn tilaajan kannalta tavoitteet saavutettiin hyvin ja yrityksille löydettiin mahdollisuuksia joihin tarttua. Tämän perusteella on hyvä jatkaa yhteistyötä”, kertoo Minna Haapala, joka toimii Jykesillä Pietarista elinvoimaa -hankkeen yhteyspäällikkönä.

Hankkeen rahoittajan edustaja, Keski-Suomen liiton kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen, kommentoi markkinatutkimusta seuraavasti: ”Tällaiset markkinatutkimukset ovat erittäin hyviä sekä yrityksille että yritysten kehittäjille. Tässä rakennusalan markkinatutkimuksessa on kartoitettu olemassa oleva ja tuleva kysyntä ja se on pilkottu ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Raportti kertoo myös sen, miten keskisuomalaiset yritykset pääsevät Pietarin rakennusmarkkinoille ja mitä heiltä siihen vaaditaan. Mielestäni julkisen sektorin tehtävä on tuottaa tämän kaltaista tietoa ja yritysten tehtävänä on tarttua liiketoimintamahdollisuuksiin.”

JAA JUTTU

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Luitko jo nämä?

Juha Lahtinen Vientikillan puheenjohtajaksi

Export Makerin Senior Advisor Juha Lahtinen on valittu Vientikillan puheenjohtajaksi. Vientikilta on viennistä ja kansainvälistymisestä kiinnostuneiden yritysten vapaaehtoinen verkosto, ja se on toiminut 1990-luvulta lähtien alunperin

Lue lisää »

Tilaa uutiskirjeemme

ja saat jatkossa vinkkejä ja vientiuutisia suoraan sähköpostiisi

Haluatko kasvattaa yrityksesi vientiä?

Ota yhteyttä ja tehdään toiveistasi totta yhdessä.