Ryhmähanke Pohjois-Amerikan

Outdoor-markkinoille

Kokoamme yrityksiä yhteiseen vientiprojektiin maailman suurimmille outdoor-markkinoille.

Suomalaisten yritysten on päästävä mukaan tekemään kauppaa Pohjois-Amerikan
Outdoor markkinalle. Meidän kanssa pääset tutustumaan käytännössä, miten outdoor markkinat toimivat, mikä on yrityksesi tuotteen/palvelun potentiaali markkinoilla ja mitkä ovat oikeat jakelu- ja myyntikanavat.

Milloin se alkaa?

Vientiprojekti käynnistyy keväällä 2023 ja kestää noin 6 kuukautta.

Ryhmähanke Pohjois-Amerikaan

Mitä?

Noin kuuden kuukauden mittainen projekti, jonka lopputuloksena yritysryhmä viedään konkreettisesti tavotellulle kohdemarkkinalle.

Kenelle?

Yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisille markkinoille osana vahvempaa verkostoa.

Kuka?

Ryhmähankkeen toimenpiteistä vastaa Export Maker Oy

Projektin Sisältö

Tavoitteet

 • Uuden liiketoiminnan luominen Pohjois-Amerikan outdoor-markkinoilla
 • Verkostoitua paikallisten jälleenmyyjien ja kumppaneiden kanssa

Toimenpiteet

 • Yrityskohtaiset ja -ryhmäkohtaiset markkinaselvitykset ja kontaktoinnit
 • Tutustumismatka
  • Tapaamisia potentiaalisten jälleenmyyjien kanssa
  • Alan messuilla vierailu

Milloin

 • Ilmoittautumiset alkuvuodesta 2023
Bonfire and tent near a body of water

Projektiin hyödynnetään julkista tukirahoitusta.

Vientiprojekti käynnistyy keväällä 2023 ja kestää noin 6 kuukautta.

Yrityskohtaisten vientiponnisteluiden lisäksi projekti sisältää yhteisen matkan Pohjois-Amerikkaan, jossa tutustutaan paikan päällä Outdoor -markkinoiden pelureihin ja Outdoor Retailer -messutapahtumaan sekä avataan keskusteluyhteydet potentiaalisiin kohderyhmiin ja rakennetaan asiakassuhteita.

HYÖDYT OSALLISTUJALLE

 • Saa kokonaisvaltaisen kehittämisprojektin vientiosaamisen kehittämiseen ja viennin avaamiseen Pohjois-Amerikan markkinoilla
 • Yritys- ja yritysryhmäkohtaisia toimenpiteitä
 • Ryhmähankeen avulla saadaan luotua kattavampi tuotevalikoima, joka on kiinnostavampi kohdemarkkinoilla jakelijoille/jälleenmyyjille jne.
 • Kustannukset saadaan jaettua yritysryhmän kesken, pääset pienemmällä summalla mukaan uuden markkina-alueen avaamiseen
 • Pieniriskinen vaihtoehto lähteä avaamaan uusia markkinoita
 • Vientiryhmässä saat ammattitaitoisen vientitiimin johtamaan ja avaamaan kohdemarkkinaa

Haluatko kuulla lisää tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta?

Lisätietoa aiheesta antaa

JUHA LAHTINEN

CEO, Partner
+358 50 036 5851
juha.lahtinen@exportmaker.fi