Tehoa terveyssektorille

Saksan terveydenhoito- ja hyvinvointialalla on hurjasti kysyntää suomalaisille osaajille.

Webinaari 24.9.2020. Lue lisää alta.

SAKSAN TERVEYSSEKTORI TARVITSEE UUDISTUMISTA

Saksan terveyssektori on yksi maan suurimmista toimialoista yli 7.3 miljoonan työntekijän ja 126 miljardin euron viennin voimin. Terveydenhoidon kulutus ylsi yli miljardiin euroon päivässä vuonna 2018, ja markkina onkin kasvanut yli 3,8 % vuosivauhtia viimeisen kymmenen vuoden ajan. 

Erityistä seuraavat alat ovat kasvaneet voimakkaasti:

  • terveyssektorin digitalisointi
  • uudet tuotanto- ja palvelutavat
  • biomateriaalien kehittäminen ja hyödyntäminen lääkkeissä ja laitteissa.
Terveyssektorin kasvu ja kysynnän kehittyminen ei ole tapahtunut pelkästään hoivatyössä, vaan kasvua on tapahtunut myös koulutus-, tutkimus ja valmistuspuolella. Yksi vahvoista toimialoista on lääketeknologia, jolla toimii yli 12 000 saksalaisyritystä. Saksa on myös Euroopan houkuttelevimpia kohteita terveysturismin saralla, mikä selittyy alan vahvalla brändityöllä. Maa vetääkin vuosittain 250 000 – 500 000 terveysturistia ympäri maailman
 
Terveyssektorin potentiaalia ja kokoa selittää myös maan sairaaloiden määrä. Saksasta löytyy noin 3000 sairaalaa ja 500 000 vuodepaikkaa, joiden omistajuus jakautuu valtion, yksityisyritysten ja hyväntekeväisyysorganisaatioiden välille siten, että kukin omistaa karkeasti n. 30 %. Yksityisomisteisten sairaaloiden määrä on kuitenkin vakaassa kasvussa.
 
Kaikesta huolimatta Saksan terveysalan digitalisaatio on hurjasti Pohjoismaita jäljessä, karkeiden arvioiden mukaan jopa noin 10-15 vuotta. Vaikka maan sisältä löytyy runsaasti osaamista, haetaan lisäapua myös arvostetuista ja luotetuista suomalaisista ratkaisuista. Saksan terveysalan digitalisaatiotavoitteet ovat kovat, ja tarpeita eri palveluille määritellään parhaillaan. Väestö on myös hyvin ikääntyvää ja tarve pitkäaikaishoidolle kasvaa. Tämä asettaa vaatimuksia palveluille, toiminnan laadulle, hoidolle ja terveydenhuollon laitteille.
 
Ikääntyvän väestön lisäksi hoitotavat ovat verrattaen kalliita nostaen terveysalan kulutusta. Tästä syystä alalla etsitään aktiivisesti tapoja pienentää kustannuksia. 

YHDESSÄ ENEMMÄN

Me etsimme nyt 4-10 suomalaista yritystä mukaamme Saksaan tarjoamaan ratkaisujaan suurille saksalaisille toimijoille. Hanke koostuu niin yrityskohtaisista kuin yritysryhmäkohtaisista toimenpiteistä, joiden lopullisena tavoitteena on avata tai kasvattaa myyntiä Saksaan.

Mitkä ovat hankkeen hyödyt?

Ryhmähanke mahdollistaa laajemman tuotevalikoiman tarjoamisen alan suurille toimijoille, mikä puolestaan avaa enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla hankkeen kustannukset per osallistuja putoavat, mahdollistaen huomattavasti laajemman ja laadukkaamman projektin toteuttamisen. Hankkeen vetovastuu on Export Makerin asiantuntijoilla vientitiimi, joiden johdolla mm. suunnitellaan ja toteutetaan käytettävä myyntimateriaali. Yritykset voivat keskittyä ydinosaamiseensa, kun Export Makerin tiimi toteuttaa paikallisten päättäjien kontaktoinnin ja muut järjestelyt.

Webinaari 24.9. klo 9:00

Järjestämme aiheesta kiinnostuneille ilmaisen webinaarin 24. syyskuuta klo 9:00. Webinaarissa tarkastelemme lähemmin sitä, millaisia mahdollisuuksia Saksan terveyssektori tarjoaa suomalaisyrityksille, ja millaisia toimenpiteitä hankkeessa tehdään.

Ilmoittaudu webinaariin oheisesta lomakkeesta. 

Kenelle hanke sopii?

Hankkeen päävastuu

Pierre Brolin
CMC Certified

Pierre Brolin - Senior Advisor

Pierre Brolin on kokenut kasvun ja kansainvälisen kaupan ammattilainen ja hän on auttanut pohjoismaisia yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa Saksassa ja Pohjoismaissa. Muun muassa Team Finlandin, Scandinavian Patient Caren, Swedish Healtcare Adacemyn, FMC Aviation Medicinen ja Theralux-Keypointin projektien parissa hän on saanut laajasti kokemusta erilaisten laitteiden, alustojen, palveluiden ja terveysturismin viennin edistämisestä ja verkostojen luomisesta.

Tehoa terveyssektorille -hankkeen runko

Tietoiskutilaisuus

Yhteinen webinaarimuotoinen tietoiskutilaisuus niin ilmoittautuneille kuin ilmoittautumista harkitseville yrityksille. Tilaisuudessa käydään läpi Saksan terveysalan potentiaalia suomalaisyrityksille asiantuntijoiden johdolla.

Yritysryhmä muodostettu ja ensimmäiset toimenpiteet

Hankkeeseen osallistuva yritysryhmä on kasattu ja hankkeen ensimmäiset toimenpiteet aloitetaan.

Group Explorer-tuen hakeminen

Kesän aikana haetaan haetaan yritysryhmälle yhteinen Business Finlandin Group Explorer-tuki. Tuen suuruus on 10 000 - 20 000 € per yritys. BF:n rahoitusasiantuntija avaa osallistuville yrityksille yhdessä tarkemmin hankkeeseen sopivat kustannukset ja muut rahoitukseen liittyvät ehdot.

Projektin kick off-tilaisuus

Export Maker järjestää osallistujayrityksille yhteisen starttitilaisuuden Saksan terveyssektorista asiantuntijoidensa johdolla etäyhteyksin. Samalla käydään läpi paikallista liiketoimintakulttuuria ja valmistaudutaan keskusteluihin saksalaisyritysten kanssa.

Kokonaisvaltainen kansainvälistymispaketti

Hankkeeseen osallistuneet yritykset matchataan 5-10 potentiaalisen saksalaiskumppanin kanssa. Tämän lisäksi yritys saa apua lokalisoinnissa ja kansainvälistymisosaamisen kehittämisessä yrityksessä. Yrityksille laaditaan tarvittaessa markkinalle sopivat markkinointi- ja myyntimateriaalit ja yritykset pääsevät verkostoitumaan muiden suomalaisyritysten kanssa.

Käytännönläheinen tuki läpi hankkeen

Export Makerin niin suomalaiset kuin paikalliset asiantuntijat tarjoavat osaamisensa osallistujayritysten käyttöön. Projektin aikana toteutetaan myös yrityskohtaisia toimenpiteitä. Yritys saa keskittyä ydinosaamiseensa ja Export Maker järjestää kansainvälistymiseen liittyvän työn.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!