Valmiuksien kehittäminen

Kehitä tuotetta tai palvelua, kohdemarkkinan markkinatuntemusta tai yleistä kansainvälistymisosaamista. Räätälöimme konkreettiset kehittämistoimenpiteet yrityksen kasvun tarpeisiin kansainvälistymisen näkökulmasta.

Valmennusohjelmat yksittäiselle yritykselle,
yritysryhmille tai yrityskehittäjäorganisaatioille

Räätälöitävä tilaisuuskonsepti yritysryhmille

Pk-yritysten vientiklinikka on päivän mittainen valmennustilaisuus, jossa käsitellään viennin eri teemoja yritysnäkökulmasta konkreettisin esimerkein. 

Osallistujayritys saa vientiklinikasta valmiudet vientitoimintansa aloittamiseksi tai jo olemassa olevan vientiliiketoiminnan kehittämiseksi. Olipa kyseessä sitten yritysten kv-valmiudet, uusien markkinoiden tunnistaminen, kansainvälistymismallin valinta tai vaikka myyntiliidien hankkiminen, tuomme käytännönläheisiä ratkaisuja haasteiden selvittämiseksi. Kaiken keskiössä on kuitenkin myynnin aloittaminen.

Tietoiskut, workshopit ja sparraukset

Päivä räätälöidään siten, että tilaaja valitsee 3-4h mittaisista ohjelmaosioista kaksi. Valittavissa olevat ohjelmaosiot ovat

  • yleistä kansainvälistymisosaamista ja/tai markkinatietoa koskevat tietoiskut
  • yrityskohtaiset sparraukset näiden omiin tarpeisiin perustuen
  • asiantuntijan johdolla toteutettu pienryhmämuotoinen workshop.

Sisältö suunnitellaan sekä tilaajan että mahdollisesti osallistujayritysten toiveiden mukaisesti. Hinta 850€ + alv.

Lue lisää siitä, miten pk-yritysten vientiklinikka aktivoi yrityksiä kehittämään vientitoimenpiteitään.

Haluatko kasvattaa yrityksesi vientiä?

Ota yhteyttä ja tehdään toiveistasi totta yhdessä.