Kansainvälinen kauppa

Strategian tai vientisuunnitelman laatiminen

Yritysten aktivoiminen ja rohkaiseminen kansainväliseen kauppaan ja yritysten kv.valmiuksien kehittäminen on Export Makerin tiimille sydämen asia. Tulevaisuuden kasvu ja menestys tulee perustumaan yritysten kansainväliseen menestykseen. Tämä edellyttää rohkeaa maailmalle menoa, myynnin, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamista.

Export Maker on toteuttanut yritysryhmähankkeita sekä kansallisten että kansainvälisten yrityskehittäjä- ja klusteriorganisaatioiden kanssa. Asiakaskuntaamme kuuluvat

 • Alueelliset kehittämisyhtiöt ja kaupunkien businessorganisaatiot 
 • Kotimaiset ja kansainväliset kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt
 • Alueelliset ja Valtakunnalliset clusterit
 • Kansainväliset viennin edistämisjärjestöt
 • Rahoittajaorganisaatiot

Kansainvälistyminen

Miten voimme auttaa yritystäsi?

Olemme tukemassa yrityskehittäjiä kokonaisvaltaisesti alueen yritysten kansainvälistymisen edistämisessä.

 • Yrityskehittäjien sparraus kv.toimien suunnittelussa
 • Alueen yritysten aktivointi kansainvälistymiseen
 • Kansainvälistymiseen liittyvien hankkeiden suunnittelu
 • Kehittämishankkeiden kansainvälistymiseen liittyvien toimenpiteiden toteutus

Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Kehitämme yritysten ja yrityskehittäjien kansainvälistymisvalmiuksia ja käytännön kansainvälistä liiketoimintaa seuraavin keinoim:

 • Yritys- ja ryhmäkohtainen sparraus ja valmennus
 • Käytännön toimet yritysryhmille kohdemarkkinoilla

Mitkä ovat kansainväliset liiketoimintatavoitteesi?

Mikä on alueen tahtotila kansainvälistymisen ehdotukseen ja mitkä ovat tavoitteita? Haluatteko olla edesauttamassa uusien kansainvälisten menestysyritysten synnyttämistä tai jo kansainvälistymisen polullapalkkiotoiminnan kehittämistä? Me voimme auttaa tehtävässä!

Yrityskohtaiset koulutukset

Yritys- ja ryhmäkohtainen sparraus ja valmennus

Jokainen alue on ainutlaatuinen yritystoiminnan ja -kannan näkökulmasta. Näin myös alueen yritysten valmiudet ja kokemus kansainvälisen kaupan tekoon on moninaista: jotkut yritykset vasta heräävät ajatukseen ja toiset ovat hyvinkin kokeneita kansainvälisillä markkinoilla. Olemme kuitenkin huomanneet, että kaikilta löytyy osa-alue, jossa kaivataan kehittämistä kansainvälisen liiketoimintaosaamisen parantamiseksi.  

Olemme toteuttaneet yritysryhmäkohtaisia valmennuksia kansainvälisesti.

Lue tästä yksi esimerkki:

Assorted International flags

valmennustilaisuuksia

Yritysten kansainvälistymistaitojen ja osaamisen kehittäminen

Toteutamme sekä yksittäisiä valmennustilaisuuksia että pidempiä räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia yritysten kansainvälistymisvalmiuksien ja -tiedon parantamiseksi. Kun tiedetään,mitä toimenpiteellä tavoitellaan voidaan rakentaa sopiva sisältö vastaamaan tarpeita. Osa-alueita valmennuksiin ovat esim.

 • Kansainvälistymisvalmiuksien jalostaminen
 • Kansainvälistymisoperaatioiden suunnittelu 
 • Miten rakentaa kansainvälistymisstrategia ja -toimintasuunnitelma 
 • Kohdemarkkinan valitseminen
 • Toimintamallin valitseminen kv.markkinoille 
 • Kansainvälisen toimintaverkoston rakentaminen, esim. jakeluverkosto
 • Kansainvälisten asiakkuuksien rakentaminen
 • Liiketoimintaympäristö ja potentiaali eri markkina-alueilla

Toteutusmalli ja toimenpiteiden sisältö suunnitellaan usein yhdessä alueen alueen yrityskehittäjäkumppanin kanssa, jotta rakenne ja sisältö saadaan vastaamaan ryhmän tarpeita. Usein käytämme työpajatyyppistä työskentelyä, jossa perehdytään tiettyyn kansainvälisen kaupan osa-alueeseen ensin saamalla asiantuntijoilta tietoa aiheesta ja jatketaan soveltamalla tietoa oman yrityksen tilanteeseen.

Hyväksi todettu malli on toteuttaa ryhmäkohtaisen valmennuksen ohessa, myös yrityskohtaista sparrausta kansainvälistymiseen liittyen, jotta saatu oppi jalkautuu paremmin yritysten toimintaan ja yrityksen lähtötilanne ja realiteetit saadaan huomioitua kansainvälistymisen polulla.

Tukena tiimistämme ovat asiantuntijat, joilla on omakohtaista käytännön kokemusta myynnistä maailmalle. Asiantuntijat auttavat suunnitellun etenemispolun toteuttamisessa koko prosessin ajan. Toiminnassa painottuvat myös nopeat, ketterät kokeilut sekä menestykkäiden yrityscasejen ja omakohtaisten kokemuksien esittäminen kohdeyrityksille.

Käytännön toimet yritysryhmille kohdemarkkinoilla

Export Maker on toteuttanut yritysryhmähankkeita sekä kansallisten että kansainvälisten yrityskehittäjä- ja klusteriorganisaatioiden kanssa. Hankkeisiin kuuluu usein toimia valituilla kohdemarkkinoilla, joista etsitään liiketoimintapotentiaalia yrityksille.

Toteutamme mm. seuraavia toimia yritysryhmille

 • Markkinaselvitykset yhdellä tai useammalla markkina-alueella. Selvityksen kohteena voi olla kohdemarkkinan potentiaali yleisesti tai keskittyen tiettyihin toimialoihin
 • Kilpailijaselvitykset ja arvoketjun selvittäminen kohdemarkkinoilla
 • Verkostojen rakentaminen kohdemarkkinoilla
 • Kontaktien avaaminen kohdemarkkinoilla
 • Messu- ja tutustumismatkat valitulle kohdemarkkinalle.
 • Matchmaking -tilaisuudet virtuaalisesti ja paikan päällä

Kyselyt ja tiedustelut

Ota yhteyttä

Haluatko yrityksesi olevan osa menestystarinoitamme? Aloita yksinkertaisesti täyttämällä lomakke. Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi ja toiveistasi, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.