Kansainvälistymis- ja kasvustrategiat

Strategian tai vientisuunnitelman laatiminen

Onko yritykselläsi strategiaa? Onko kansainvälistymisstrategia tai vientisuunnitelma olemassa? Koska se on päivitetty? Onko strategia koko henkilöstön tiedossa ja kaikki ymmärtävät sen? Oli se kirjoitettu tai ei, niin suurimmalla osalla yrityksistä on olemassa strategia. Mutta välttämättä sitä ei ole jalkautettu ja tiedotettu henkilöstölle.

Voimme auttaa strategian tai vientisuunnitelman laadinnassa vetämällä yrityksesi strategiaprosessin tai KV-strategiaprosessin yrityksesi avainhenkilöiden, johtoryhmän tai hallituksen tukena. Ja auttamalla sen ymmärrettävyyttä ja jalkauttamista.

Person pointing at a note on a whiteboard
Man standing in front of a white board

Strategiatyötä

Stategiatyön perustana on seuraavat seikat:

 • Henkilöstön ja yritysjohdon sitouttaminen sekä strategian jalkauttaminen koko organisaatioon
 • Strategian suunnitteluun varattava aikaa ja resursseja
 • Oikeat työkalut yrityksen ja toimintaympäristön analysointiin on strategian selkärankana
 • Strategia laaditaan mahdollisimman yksinkertaiseksi ja käytännönläheiseksi
 • Strategia ei ole kiveen hakattu, mutta aina yrityskohtainen

Stategiatyössä tarkastelemme mm. seuraavia kokonaisuuksia:

 • Nykytilanteen kirkastaminen strategian pohjalle
  • Omistajien tahtotila, Visio, Missio, resursointi, hallitustyöskentely
 • Yrityksen tiimi, osaaminen sekä henkilöresurssit
  • Vahvuudet ja heikkoudet osaamisessa ja johtamisjärjestelmässä
 • Yrityksen asiakkaat ja asiakassegmentit
  • Asiakasprofiilit ja asiakkaiden hankintalogiikka, kilpailukenttä ja erottautuminen kilpailijoista, viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet ja työkalut

Strategiatyön tavoite

Strategiatyön tavoitteena on kirkastaa sekä päivittää yrityksen strategia nykyhetkeen ja laatia suuntaviivat tulevaan kehittämiseen ottaen huomioon kasvutavoitteet niin kotimaan kuin kansainvälisillä markkinoilla

Jokaisen liiketoimintastrategian takana on erilainen yritys erilaisine tarpeineen

Strategia on aina yrityskohtainen eikä valmista strategiaa voida kopioida yritykseltä toiselle. Jokaisen liiketoimintastrategian takana on erilainen yritys erilaisine tarpeineen. Strategian luominen ei tarkoita sen noudattamista hinnalla millä hyvänsä. Tulee vastaan tilanteita, jolloin täytyy pohtia, onko perusteltua toimia strategiasta poikkeavalla tavalla. Kun markkinoilla tapahtuu odottamattomia muutoksia on oltava valmis reagoimaan vastaantulevaan tilanteeseen.

Kansainvälistymis- ja kasvustrategiat

Ota yhteyttä

Strategian jalkauttamista kannattaa priorisoida: ei kannata lähteä toteuttamaan kaikkia strategian kehitysaskeleita yhtä aikaa. On tärkeää miettiä ja ymmärtää, mitä tehdään ja missä järjestyksessä, niin. Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua saavuttamaan globaalin potentiaalisi.