Brändin tunnistettavuus ja tietoisuus

Brändi on yrityksesi identiteetti

Kun ajattelet brändiä, saatat aluksi ajatella esimerkiksi logoja ja tietyn värimaailman käyttöä, mutta se on paljon muutakin. Brändäys antaa sinulle ja yrityksellesi persoonallisuuden. Vaikka brändäyksellä on aina ollut suuri merkitys verkkomaailmassa ja sosiaalisessa mediassa, se on nyt tärkeämpää kuin koskaan, kun (potentiaaliset) asiakkaat altistuvat brändien vaikutukselle koko ajan. Tämä tarkoittaa, että kilpailua on paljon, joten sinun on otettava rohkea askel erottuaksesi joukosta. Oikealla brändäyksellä ja tuotekehityksellä vaikutat siihen, miten ihmiset ottavat yrityksesi vastaan, ja näin ollen rakennat brändin tunnettuutta ja tunnistettavuutta. Haluat varmasti olla ainutlaatuinen, esimerkiksi, erottuvan logon, houkuttelevan ja mieleenpainuvan värimaailman sekä muiden tarttuvien visuaalisten elementtien avulla.

Hyvin vastaanotettu brändi voi muuttaa koko liiketoimintasi

Yrityksen brändäyksellä on suuri merkitys, sillä se ei vaikuta pelkästään asiakkaan käsitykseen yrityksestäsi, vaan se myös rakentaa uskottavuutta ja erottaa sinut kilpailijoistasi. Pysyäksesi kovien vaatimusten ja jatkuvasti kehittyvien trendien tahdissa sinun tulee olla strategisempi brändityössäsi ja yleisessä brändin kehittämisessä.

Colour code book
Web design abstract painting

Prosessi

Vientibrändin kehittäminen ja markkinointiviestintä

Koska jokainen tuotemerkki ja liiketoiminta on ainutlaatuinen, ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa brändistrategiaa. Brändistrategian tulee olla linjassa yrityksesi vision, mission ja arvojen kanssa, ja sen tulee resonoida (potentiaalisten) asiakkaidesi kanssa. Brändin kehittäminen voi olla pitkä ja syvällinen prosessi, mutta hyödyt siitä saa lähes välittömästi. Markkinointitiimimme voi tarjota tarvittavaa tuotekehitystukea tarpeidesi mukaan sisällön luomisesta uudelleenbrändäykseen. Miten tämä toimii?

1. Liiketoimintastrategia ja tavoitteet

Ennen kuin aloitamme brändin kehittämisprosessin, on tärkeää määritellä selkeästi yleinen liiketoimintastrategiasi ja -tavoitteesi. Tämä auttaa tekemään tulevia päätöksiä. Matkan varrella on tärkeää pitää mielessä:

– Mitkä ovat liiketoimintasi tavoitteet ja päämäärät?

– Millaisena haluat, että yrityksesi nähdään?

2. Kohdeasiakas

Kun tavoitteet on selkeästi määritelty, on määritettävä ihanteellinen asiakas ja hänen (osto)käyttäytymisensä.

– Kuka ostaa tuotteesi/palvelusi ja miksi?

– Erilaisten ostajapersoonien rakentaminen

3. Mikä on sinun USP?

Määrittele, mikä tekee sinusta ainutlaatuisen – mitkä ovat myyntivalttisi?

Tunnistettujen kilpailuetujen avulla brändiäsi voidaan kehittää esimerkiksi korostamaan yrityksesi ydinarvoja.

Kohdeyleisö

Mitä he arvostavat ja tarvitsevat?

Seuraava vaihe on kohdeyleisön tutkiminen, jotta saadaan parempi käsitys päätöksiin vaikuttavista tekijöistä – mitä arvostetaan ja tarvitaan. Tämän tiedon voimme kerätä kansainvälisen tiimimme avulla kyselyillä ja haastatteluilla.

Kun kaikki tarvittavat asiakaskentän tiedot on kerätty ja kohdeyleisö on tunnistettu, voi brändin rakentaminen alkaa. Tavoitteena luoda brändi, joka resonoi oikean kohderyhmän kanssa ja auttaa heitä valitsemaan brändisi kilpailijasi sijaan kohdemarkkinoilla.

Dart hit the bullseye

Vientibrändin kehittämispalvelut

Miten voimme auttaa yritystäsi?

Markkinointitiimimme voi auttaa yrityksesi brändin kehittämisessä useiden palveluiden kautta.

Verkkosivut

Ilman verkkosivustoa yrityksesi olemassaolo kyseenalaistetaan. Hyvä ja toimiva verkkosivusto on hyvä tilaisuus tehdä loistava ensivaikutelma ja luoda luottamusta. Loppujen lopuksi yrityksesi ja brändisi esittely potentiaalisille asiakkaille on yksi tärkeimmistä asioista. Laadukkaat verkkosivut vakuuttavat, ohjaavat ja toimivat parhaimmillaan yhtenä yrityksen myyjistä. Tiedonhaku alkaa aina verkosta – siksi sivuston tulee olla nykyaikainen ja ensisilmäykseltään vakuuttava. Rakennamme kansainvälisillä markkinoilla palvelevan verkkosivun yrityksenne liiketoiminnan tueksi.

Voimme suunnitella ja luoda verkkosivuston, joka ottaa huomioon kohdemarkkinoiden ostologiikan sekä tukee yrityksesi kansainvälistä liiketoimintaa.

Tämä sisältää:

Sivuston ulkoasun suunnittelu

• Koko tekninen toteutus, mukaan lukien ylläpitotuki

• Sivuston sisällön luominen joko jo olemassa olevan materiaalin pohjalta tai tarvittaessa alusta alkaen

• Kieliversiot

Sisällöntuotanto

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kuten sanotaan. Sisällön luominen, eli inbound-markkinointi, on paras tapa tarjota ilmaista ja hyödyllistä tietoa kohdeyleisölle. Se ohjaa potentiaaliset asiakkaat verkkosivustollesi ja auttaa säilyttämään olemassa olevat asiakkaat.

Tarjoamme monipuolista ja monikanavaista sisällöntuotantoa:

Koko verkkosivun sisällöt toiveisiin pohjautuen

• Hakukoneoptimoitu sisältö

• Muu sisällöntuotanto - esim. blogit, oppaat, infograafit

• Useat eri kieliversiot lokalisoidusti

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu ei ainoastaan auta tekemään asioita hyvännäköisiksi ja esitettävään muotoon, vaan myös järjestää tarvittavat tiedot halutun viestin välittämiseksi mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Ammattimaisesti toteutettu hyvin kirjoitettu kuvateksti yhdistettynä oikeanlaiseen kuvaan ja visuaalisuuteen osuu maaliin.

 Toteutamme ja suunnittelemme seuraavia kokonaisuuksia:

• Esittelymateriaali

• Logot

• Käyntikortit

• Yrityksen visuaalinen identiteetti ja graafiset elementit

Lokalisointi- ja käännöstyöt

Kansainvälisillä markkinoilla ei pärjää kääntämällä. Kansainvälinen tiimimme lokalisoi kaiken tarvittavan materiaalin kohdemarkkinaa ja -asiakasta silmällä pitäen. Autamme lisäksi tuottamaan monipuolista, ajankohtaista ja mielenkiintoista sisältöä – erityisesti kansainvälinen aspekti huomioiden.

 Voimme lokalisoida esim.

• Verkkosivustot

• Myyntiesitteet

• Markkinointikampanjat

• Muut tarpeelliset materiaalit

Työpajat

Vientibrändi kuntoon -työpaja

Potentiaaliset asiakkaat kannattaa hurmata jo ensitapaamisella. Usein kansainvälinen kasvu tarvitsee tuekseen myös brändin kehitystyötä. Markkinointitiimimme valmistaa brändisi kansainvälisille markkinoille Työpajassa muodostetaan yrityksesi vientibrändin raamit. Työpajan tavoitteena on luoda brändistrategia, jossa tunnistetaan yrityksesi nykytilanne kotimarkkinoilla ja tulevaisuuden tavoitteet.

Kirkastamme yrityksesi arvot, vision ja tavoitteet

  • Terävöitämme brändisi viestintää ja visuaalista ilmettä kohdemarkkinoille sopivaksi
  • Suunnittelemme ja kehitämme kansainvälistä brändistrategiaasi
  • Suunnittelemme ja toteutamme kansainvälisen brändin visuaalista ilmettä erilaisten brändikehityspalveluidemme kautta

Vientibrändin kehittäminen ja markkinointiviestintä

Ota yhteyttä

Brändin kehittäminen voi olla haastavaa, sillä se määrittelee epäonnistumisesi tai menestyksesi. Markkinointitiimimme voi tukea brändisi kehitystä erilaisilla, toimivilla toimenpiteillä. Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua saavuttamaan globaalin potentiaalisi.