Vientibrändin kehittäminen

Kansainvälisillä markkinoilla kilpailu on kovaa.
Vaikka tuotteesi tai palvelusi on huippuluokkaa,
harmaa ja massaan katoava brändi tylsistyttää tulokset.

Vientibrändin kehittäminen

Hyvä ja tunnettu brändi on yksi kasvun edellytyksistä, eikä kansainväliset markkinat tee tähän poikkeusta. Ennen myyntitoimenpiteitä on hyvä varmistua siitä, että valmiudet kasvuun ovat kunnossa – myös brändin näkökulmasta.

Brändistrategian kehittäminen

Potentiaaliset asiakkaat kannattaa hurmata jo ensitapaamisella. Usein kansainvälinen kasvu tarvitsee tuekseen myös brändin kehitystyötä. Export Makerin markkinointitiimi valmistaa brändisi kansainvälisille markkinoille.

 • Kansainvälisen brändistrategian suunnittelu ja kehitystyö
 • Kansainvälisen brändin visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus

Verkkosivut

 • Laadukkaat verkkosivut vakuuttavat, ohjaavat ja toimivat parhaimmillaan yhtenä yrityksen myyjistä. Tiedonhaku alkaa aina verkosta – siksi sivuston tulee olla nykyaikainen ja jo ensisilmäykseltään vakuuttava.
 • Rakennamme kansainvälisillä markkinoilla palvelevan verkkosivun yrityksenne liiketoiminnan tueksi. Toteutuksemme sisältää:
  • Sivuston visuaalisen ilmeen suunnittelun
  • Koko tekninen toteutus ylläpitoineen
  • Sivuston sisältöjen luonti joko olemassa olevien materiaalien pohjalta tai tarvittaessa kokonaan uudelleen
  • Kieliversiot

Esitemateriaalit

 • Parannamme olemassa olevia materiaaleja ammattimaiseksi, yrityksesi näköiseksi ja kansainvälisille markkinoille sopivaksi. Suunnittelemme ja toteutamme powerpoint-pohjan, jonka päälle yritys pystyy itse rakentamaan kaikki tulevat esityksensä.
  • suunnittelemme esityksen värimaailman yrityksen toiveiden mukaan
  • kuvitamme esityksen asiakkaan omien kuvien tai kuvapankkikuvien avulla
  • toteutamme tarpeelliset visualisoinnit, esimerkiksi graafit
  • terävöitämme sisällöt ytimekkäiksi kokonaisuuksiksi

Lokalisointi- ja käännöstyöt

 • Kansainvälisillä markkinoilla ei pärjää kääntämällä. Kansainvälinen tiimimme lokalisoi kaiken tarvittavan materiaalin kohdemarkkinaa ja -asiakasta silmällä pitäen. Toteutamme lokalisointi- ja käännöstyötä muun muassa:
  • verkkosivuille
  • myyntiesitteisiin
  • markkinointikampanjoihin
  • muihin tarvittaviin materiaaleihin
Onko ollut vientiä? Vauhditetaan sitä oikeiden kumppaneiden etsinnällä.
Ota yhteyttä ja laitetaan pyörät pyörimään.