Asiakas- ja kumppanihaku

Menestyvän kansainvälisen liiketoiminnan perusta on oikeanlainen strateginen kumppani kohdemarkkinoilla tai suora yhteys asiakkaaseen. Autamme yritystäsi tunnistamaan ja rakentamaan suhteen potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa valitulla kohdemarkkinalla.

Suorat tulokset suorista toimista

Asiakas- ja kumppanihaku

Potentiaalisten asiakkaiden ja kumppanien kartoittamiseksi on tärkeää laatia ensin yksityiskohtainen suunnitelma aikataulun kera. Asetettujen kriteerien perusteella luodaan asiakas- tai kumppaniprofiili hakua varten, jonka pohjlta tiimimme aloittaa kartoittamaan kriteeristön täyttäviä kohdeyrityksiä. Käytännönläheinen lähestymistapa ja yritykohtainen ratkaisu auttaa kohdentamaan asiakas- ja kumppanihaun. Yrityksen liiketoimintamallista riippuen haku voidaan kohdistaa esim. jakeluverkostoon, toimittajiin, asiakaskenttään tai tunnistettuihin yhteistyökumppanuuksiin.

Ymmärrämme, että jokaisella yrityksellä on omat tarpeensa ja lähtökohtansa, joten ennen työhön ryhtymistä käymme läpi tarvittavat taustatiedot, kriteerit ja tavoitteet. Yhdessä määrittelemme, mihin keskitytään, miten ja keihin yrityksiin otetaan yhteyttä.

Prosessi

Miten edetään kumppani-/asiakasprofiloinnista myyntitoimintaan?

1. Lähtötilanne

Asiakas- ja kumppanihaku aloitetaan määrittelemällä kriteerit, jotka potentiaalisten asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden on täytettävä. Luomme näiden kriteerien perusteella asiakas- tai kumppaniprofiilin löytääksemme tavoitteisiisi ja tarpeisiisi parhaiten sopivimmat kontaktit.

2. Pitkän listan toteutus

Paikallinen asiantuntijamme aloittaa perusteellisen kartoituksen kohdemarkkiinoilla yhdessä kansainvälisen verkostomme avulla ja laatii ns. pitkän listan, josta löytyy kaikki kriteerit täyttävät yritykset kohdemarkkinoilta. Listaukseen kerättävät tiedot sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Yleensä kerättäviä tietoja ovat perustiedot yrityksestä, liikevaihto, henkilömäärä, toiminta-alue jne.

3. Lyhyen listan toteutus

Pitkä listaus analysoidaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa ja listauksesta valitaan kiinnostavimmat yritykset kontaktointivaiheeseen. Kontaktointia varten määritellään yhdessä lähestymismalli. Paikallinen asiantuntijamme ottaa yhteyttä valittuihin yrityksiin sovitulla tavalla ja avaa kaupalliset keskustelut. Yhteistyöstä kiinnostuneiden kanssa sovitaan, miten neuvotteluita jatketaan suoraan vastapuolen kanssa esim. etätapaamisessa.

Asiakas- ja kumppanihaun aikana kaikki käydyt keskustelut ja palautteet raportoidaan sovitun mukaisesti. Projektin lopussa asiakkaamme saavat loppuraportin, jossa on yhteenveto tehdystä työstä ja projektin aikana saaduista vastauksista. Tavoitteena on, että yritys saa kontaktoinnin kautta tärkeää sisäpiiritietoa ja näkemystä markkinatoimijoilta ja löytää potentiaaliset kumppanit ja/tai asiakkaat, keiden kanssa voi aloittaa kaupalliset neuvottelut.

Tulokset

Mitä voit odottaa asiakas- ja kumppanihaulta?

  • Kohdemarkkinoilta tunnistetaan juuri ne paikalliset yritykset, jotka ovat yrityksellesi potentiaalisimmat kumppanit tai asiakkaat
  • Yrityksesi myyntimateriaali lokalisoida kohdemarkkinoille sopivaksi – Markkinoilta valitaan ja kontaktoidaan kiinnostavimmat potentiaalisimmat kumppanit ja/tai asiakkaat
  • Kontaktoinnin tuloksena saadut vastaukset ja palaute kerätään järjestelmällisesti
  • Kontaktoinnin perusteella täydennetään yritysprofiileja ja analysoidaan yhteistyömahdollisuudet
  • Avataan suora yhteys yrityksesi ja yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa
  • Laaditaan loppuraportti ja suositukset jatkotoimista
  • Paikallisen asiantuntijan tuki tarvittaessa neuvotteluissa ja yhteydenpidossa
Juha Lahtinen

Nopeaa ja tehokasta

Tehokasta kommunikaatiota ilman kielimuuria

Koska tiimimme koostuu paikallisista asiantuntijoista, jotka ovat kotoisin eri maista ympäri maailmaa, he pystyvät tekemään kontaktihaun ja ottamaan paikallisesti yhteyttä yrityksiin kohdemarkkinoiden kielellä ja toimintamallilla. Kohdemarkkinoiden kulttuurin ja kielen tunteminen auttaa tunnistamaan oikeat kontaktit ja yhteyden ottaminen potentiaalisiin asiakkaisiin ja liikekumppaneihin toimii nopeasti ja tehokkaasti.

Anna meidän auttaa yritystäsi löytämään oikeat liiketoimintakumppanit

Ota yhteyttä

Jos haluat päästä kansainvälisille markkinoille, on ratkaisevan tärkeää löytää yhteistyöhaluisia ja motivoituneita kumppaneita. Tarvitsetpa sitten jakelijaa, edustajaa, toimittajaa tai asiakkaita, voimme auttaa sinua löytämisessä. Ota yhteyttä ja kerro kuinka voimme auttaa sinua.