Skip to content
Vad vi gör

Internationalisering och tillväxtstrategier

Din strategiska partner för internationell tillväxt

Hjälper dig utforma en effektiv exportstrategi.

Vi kan hjälpa dig med din strategi eller exportplan genom att leda ditt företags strategiprocess eller CT-strategiprocess med stöd av dina nyckelpersoner, ledningsgrupp eller styrelse. Ta reda på mer om våra strategitjänster och låt oss tillsammans bygga hörnstenen i din internationella verksamhet.

Strategier för internationalisering och tillväxt

Utveckla strategi eller export plan.

Har ditt företag en strategi? Finns det en internationaliseringsstrategi eller exportplan? När uppdaterades den? Är strategin igenkänd och förstådd hos hela personalen? Oavsett om den är skriven eller inte har de flesta företag en strategi. Men det är inte säkert att den genomförs och kommuniceras till personalen.

Vi kan hjälpa dig med din strategi eller exportplan genom att leda ditt företags strategiprocess eller CT-strategiprocess med stöd av dina nyckelpersoner, ledningsgrupp eller styrelse. Och genom att hjälpa till att göra den begriplig och användbar.

Strategiska riktlinjer för att säkerställa framgång

Utforma en omfattande och smidig strategi

1. Strategiarbete
 • Engagera din personal och ledningsgrupp och se till att en organisationsövergripande strategi tas i bruk.
 • Avsätta tid och resurser för strategiplanering.
 • Användning av effektiva verktyg för att analysera företaget och dess omgivning, som utgör ryggraden i strategin.
 • Utarbeta en enkel och praktisk strategi
 • Anpassa strategin till ditt företags individuella behov - strategin är alltid företagsspecifik.
2. Fokus
 • Reda ut nuläge med trategin som utgångspunkt.
  • Efterfråfan, vision, mission, resursering och styrelsearbete
 • Företagets team, kunskap och personalresurser. 
  • Styrkor och svagheter
 • Företagets kunder och kundsegment
  • Kundprofiler och inköpslogik, konkurrens och differentiering från konkurrenter
3. Mål

Syftet med strategiarbetet är att klargöra och uppdatera företagets nuvarande strategi och att dra upp riktlinjer för den framtida utvecklingen, med hänsyn till tillväxtmålen på både den inhemska och den internationella marknaden.

Företagsspecifik strategi

Bakom varje strategi finns ett specifikt företag med specifika behov.

Strategin är alltid företagsspecifik och kan inte kopieras från ett företag till ett annat. Bakom varje affärsstrategi företag med dess egna behov. Att ha en strategi innebär inte att man följer den till varje pris. Det kommer att finnas tillfällen då det är nödvändigt att överväga om det är motiverat att agera på ett sätt som avviker från strategin. När oväntade förändringar inträffar på marknaden måste du vara beredd att reagera.

ISO 9001 - RGB

Export Maker är ISO 9001 sertifierat företag

Som ett företag som värdesätter ordning i en värld av kaos är vi stolta över vår ISO 9001-certifiering. Detta prestigefyllda erkännande symboliserar vårt orubbliga engagemang för kvalitet och excellens.

HUR KAN VI STÅ TILL TJÄNST?

Kontakta oss

Att ge sig ut på internationella marknader kräver strategiska partnerskap. Oavsett om du söker distributörer, samarbetspartners, leverantörer eller kunder finns vi här för att hjälpa dig att hitta den perfekta matchningen.

Kontakta oss idag och dela med dig av dina ambitioner. 
Tillsammans banar vi väg för din internationella framgång.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo