Skip to content
Vad vi gör

Tjänster för utvecklings-organisationer

Driver samarbete

Grupprojekt för både nationella och internationella utvecklingsorganisationer

Export maker genomför gruppsprojekt för både nationella och internationella handelsutvecklare- och organisationskluster.

Kontakta oss
Internationell handel

Utveckla Strategi eller internationell tai exportplan

Att uppmuntra och  aktivera företag att engagera sig inom internationell handel, och utveckling av företagens kvalitativa kapacitet är en hjärtesak för vår team. Framtida tillväxt och framgång bygger på företagens internationella framgång. Detta kräver mod att ge sig ut i världen och uppbygga kunskaper inom försäljning, marknadsföring och internationella affärer.

Vi har genomfört gruppprojekt med både nationella och internationella affärsutvecklings- och organisationskluster som består av:

 

 • Regionala utvecklingsföretag och näringslivsorganisationer i städer
 • Inhemska och internationella handelskamrar och entreprenörsorganisationer
 • Statliga företagsorganisationer
 • Internationella exportfrämjande organisationer
Keskus Kauppakamari logo
International Trade Center logo
Vlerick Business School logo
Gradia logo
KasvuOpen logo
Keuke logo
Business Tampere logo
Innovation Agency Lithuania logo
Etela Pohjanmaan Kauppakamari logo
Keski-Suomen Kauppakamari logo
Ladec logo
internationalisering

Hur kan vi hjälpa ER ?

Vi stödjer handelsutvecklare genom att främja internationalisering av företagen i regionen.

Vi erbjuder omfattande stöd till affärsutvecklare för att främja internationaliseringen av företag i regionen.

 • Sparring med handelsutvecklingsorganisationer i planering av internationaliseringssteg
 • Initiera regionala företag för internationalisering
 • Planering relaterad till internationaliseringsprojekt
 • Praktisk implementering relaterat till internationalisering av utvecklingsprojekt
Utveckling av internationaliseringsförmågor

Vi utvecklar företagens och handelsutvecklarnas praktiska- och  internationaliseringsförmågor följande:

 • Företags- och gruppspecifik sparring och coachning
 • Praktiska åtgärder för företagsgrupper på målmarknader
MÅLEN

Vilka mål? har ni?

Hurdana exportbehov har er region och vilka är målen? Vill ni bidra till att skapa nya framgångsrika internationella företag eller utveckling för företag som redan är på spåret.

Vi kan hjälpa er!

FÖRETAGSSPECIFIKA UTBILDNINGAR

Företags- och gruppspecifik sparring och coaching.

Varje region är unik ur företagsverksamhetens synvinkel och dess positionering. Det betyder att förmågan och erfarenheten hos företagen i regionen för att bedriva internationell handel varierar: vissa företag har precis vaknat upp till idén och andra är redan mycket erfarna på den internationella marknaden. 

Vi har dock märkt att alla har kompetensområden som behöver utvecklas för att kunna förbättra sin exportkompetens. Vi har genomfört företagsspecifika utbildningar på internationell nivå. 

ISO 9001 - RGB

Export Maker är ett ISO 9001 sertifierat företag

Som ett företag som värdesätter ordning i en värld av kaos är vi stolta över vår ISO 9001-certifiering. Detta prestigefyllda erkännande symboliserar vårt orubbliga engagemang för kvalitet och excellens.

Coachin sessioner

Utveckling av företagens internationaliseringfärdigheter och kompetens

SKRÄDDARSYDD COACHNING FÖR ATT ÖKA FÖRETAGENS TILLVÄXT

Vi genomför både individuella coachningspaket och längre, skräddarsydda coaching-event för att förbättra företagens internationaliseringsförmåga och kunskap. När vi vet vad målen är skapar vi lämpligt innehåll för att möta behoven. Områden för coachning kan vara t.ex.

 • Förbättra internationaliseringsfärdigheter
 • Planering av internationaliseringsverksamheten
 • Hur man bygger en exportstrategi och handlingsplan
 • Välja en målmarknad
 • Att välja en verksamhetsmodell för internationella marknader
 • Bygga ett internationellt operativt nätverk, t.ex. distributionsnät
 • Bygga internationella kundrelationer
 • Affärsmiljö och potential inom olika marknadsområden


 

SAMARBETSINRIKTAD OCH SKRÄDDARSYDD COACHNING

Implementeringsmodellen och innehållet planeras ofta tillsammans med handelsutvecklaren eller -organisationen i regionen, så att struktur och innehåll möter företagsgruppens behov. Vi använder oss ofta av workshop-liknande arbete där man först bekantar sig med en viss aspekt av internationell handel genom att skaffa förståelse om substans från experter och sedan fortsätter man med att tillämpa expertis på företagets specifika behov.

 

En väletablerad modell är att implementera gruppspecifik coachning tillsammans med företagsspecifik sparring relaterad till internationalisering, så att lärdomarna bättre anpassas till företagets verksamhet och företagets utgångsläge beaktas paralellt med verkligheten.

PRAKTISKA INITIATIV

Företagsgrupper på målmarknaderna.

Export Maker har genomfört gruppsprojekt med både nationella och internationella affärsutvecklare- och kluster. 
Projekten innehåller oftast verksamhet på utvalda målmarknader, där affärspotential eftersökes.

Vi tillhandahåller bland annat följande tjänster för företagsgrupper:

 • Marknadsundersökningar inom ett eller flera marknadsområden. Undersökningen kan vara målmarknadens potential i allmänhet eller att man fokuserar på specifika branscher
 • Konkurrenssituation och värdekedjeanalys på målmarknaden
 • Bygga upp nätverk på målmarknaderna
 • Utveckla kontakter på målmarknaden
 • Mässor och exkursion till utvald målmarknad
 • Matchmaking-evenemang virtuellt och on-site
HUR KAN VI HJÄLPA?

Kontakta oss

Vill du bli en del av våra framgångshistorier? Börja med att fylla i formuläret och kontakta oss. Berätta om dina behov och ambitioner, så kan vi tillsammans utveckla din verksamhet på internationella marknader.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo