Skip to content
Vad vi gör

Kund- och partnersökning

öppna upp för framgång

Att hitta den perfekta partnern för att nå ut till marknaden

Framgångsrik internationell handel bygger på att hitta rätt strategisk partner på målmarknaden eller direkt relation med kunden. Vi hjälper ditt företag att identifiera och bygga relationer med potentiella parter på din målmarknad.

Processen

Från partner / kund profiliering till försäljning?

Under kund- och partnersökningen rapporteras alla diskussioner och all feedback. efter varje projekt sammanfattas det arbete som utförts och de svar som erhållits i en slutrapport. Målet är att företaget genom kontaktprocessen ska få viktig och djupgående information och insikter från marknadsaktörer och hitta potentiella partners och/eller kunder som man kan inleda kommersiella förhandlingar med.

1. Startpunkt

Kund- och partnersökningen börjar med att definiera de kriterier som potentiella kunder eller partners måste uppfylla. Utifrån dessa kriterier skapar vi en kund- eller partnerprofil för att hitta de bästa kontakterna för att uppfylla dina mål och behov.

2. Long list

Vår lokala expert utför en grundlig kartläggning av målmarknaden tillsammans med vårt internationella nätverk och upprättar en lång lista över alla företag som uppfyller kriterierna på målmarknaden. Den information som ska samlas in bestäms tillsammans med er. Vanligtvis omfattar den information som samlas in grundläggande företagsinformation, omsättning, antal anställda, verksamhetsområde etc.

3. Short list

Den långa listan analyseras tillsammans med kundföretaget och de mest intressanta företagen väljs ut för kontaktfasen. Kontaktprocessen definieras tillsammans med er. Vår lokala expert kontaktar de utvalda företagen enligt överenskommelse och inleder kommersiella diskussioner. Vi bokar även möten med de intresserade parterna. 

Kontakta oss
Resultat

vad kan du förvänta dig av kund- och partenrsökningen?

du kommer att kunna identifiera lokala företag på din målmarknad som är de mest potentiella partnerna eller kunderna för er. Er försäljningsmaterial lokaliseras för att passa målmarknaden. De mest intressanta potentiella partnerna och/eller kunderna på marknaden väljs ut och kontaktas. Svaren och feedbacken från kontakterna samlas in systematiskt. På grundval av dessa kontakter kompletteras företagsprofilerna och samarbetsmöjligheterna analyseras. Direktkontakt etableras mellan er och intresserade parter. En slutrapport och rekommendationer för vidare åtgärder. Stöd från en lokal expert vid förhandlingar och kontakter, vid behov.

Kontakta oss
Snabbt och effektivt

Effektiv kommunikation utan kultur eller språkhinder.

Eftersom vårt team består av lokala experter från olika länder runt om i världen har de möjlighet att hitta kontakter och ta kontakt på lokal nivå på målmarknadens språk och tillvägagångssätt. Att känna till kulturen och språket på målmarknaden hjälper till att identifiera rätt kontakter och att kontakta potentiella kunder och samarbetspartners snabbt och effektivt.

HUR KAN VI HJÄLPA?

Ta kontakt

För att komma igång med er internationella resa krävs strategiska samarbeten. Oavsett om ni letar efter distributörer, driftspartner, leverantörer eller kunder finns vi här för att hjälpa er att hitta den perfekta matchningen för ert företag. Kontakta oss idag och berätta om era mål.

Tillsammans banar vi väg för er internationella framgång.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo