Skip to content
Vad vi gör

Varumärkesutveckling & marknadsföring

utveckla ditt varumärke globalt

Utnyttja ditt varumärke som ett verktyg på en ny marknad för att skapa förtroende och en stark differentiering.

Ett starkt varumärke väcker respekt och skapar en känsla av förtroende. För att särskilja sig från den hårda konkurrensen är varumärkesutveckling (brand design) viktigast. När man ger sig in på en ny marknad börjar man i princip från noll.

Varumärkeskännedom och -medvetenhet

Varumärket är ditt företags identitet.

När varumärkesinvesteringar görs på rätt sätt betalar det sig alltid tillbaks i form av ett bättre kassaflöde. Detta är dock huvudsyftet med "branding", att få en konkurrensfördel och bättre försäljning. Även om marknadsförings kanalerna har förändrats med tiden har de grundläggande principerna för varumärkesbyggande inte förändrats.  Återigen har antalet budskap som människor mottar ökat enormt, vilket ytterligare understryker vikten av varumärkesbyggande för att bemöta den önskade konkurrensfördelen. Med rätt branding, tjänstedesign och produktutveckling kan du påverka hur människor uppfattar ditt företag, hur väl de kommer ihåg och hur trovärdigt företaget uppfattas. Det här är saker som alla framgångsrika företag vill uppnå i sin kommunikation. Därför ska varumärkesutveckling inte bara ses som ett verktyg för extern kommunikation, utan som ett centralt element i ett företags strategi som knyter samman allt som görs.

Kontakta oss
Process

Exportvarumärkets utveckling och marknadskommunikation.

På internationella marknader kommer ditt varumärke möta nya målgrupper vars vanor och värderingar alltid kommer att skilja sig något från den inhemska marknaden, ibland radikalt. Att förstå kulturella skillnader är därför en viktig del av att bygga upp ett exportvarumärke. De budskap som ledde till framgång på hemmamarknaden kanske inte når fram på samma sätt i ett annat land. Även om varumärkesutveckling kan vara en komplex process är fördelarna obestridliga. Vårt team kan ge dig stöd i din varumärkesutveckling, från att anpassa ditt varumärke till nya marknader till en fullständig omprofilering om det behövs. Nedan följer de viktigaste stegen för att utveckla eller förnya ditt varumärke.

 

1. MÅL OCH SYFTEN FÖR VERKSAMHETEN

Genom att anpassa varumärkesprocessen till företagets strategi och mål säkerställer du att varje beslut och åtgärd du vidtar ligger i linje med dina övergripande mål. Viktig affärsinformation bör finnas tillgänglig i början av varumärkesprocessen. Detta säkerställer att alla åtgärder leder mot samma mål.

2. MÅLGRUPP

Vid varumärkesutveckling eller varumärkesbyte är det avgörande att ha en god förståelse för målgruppen, de rådande trenderna och förändringens riktning, liksom för konkurrenterna och branschen. Denna förståelse kan användas för att dra de rätta slutsatserna som varumärket ska byggas på. Vårt team, tillsammans med vårt nätverk, kommer att skapa en bra översikt över din verksamhet, som du kan använda som grund för att utveckla ett varumärke som stöder ditt företags framtida mål, med hänsyn till egenskaperna i miljön för din verksamhet.

 

3. Varumärkesstrategi & -identitet

Varumärkesstrategi och -identitet är kärnan i våra tjänster för varumärken. De är den grund som kundupplevelsen, marknadsföringen och kommunikationen alltid måste bygga på, så vikten av detta strategiarbete kan inte överskattas. Varumärkesstrategin innehåller definitionen av varumärkets persona och de viktiga värden som varumärket arbetar efter. Identitetssegmentet innehåller både den visuella identiteten och identitet av kommunikation.

När företagets strategi och identitet utvecklas tillsammans med personalen i företaget, hjälper det företaget att förnya sig internt. Eftersom en viktig del av ett starkt varumärke är att det alltid byggs inifrån och ut, snarare än att arbeta i segment eller utifrån och in. Om processen genomförs på rätt sätt engageras företagets personal i förändringsinitiativet, vilket främjar verksamheten som helhet.

4. Markkinointisuunnitelma ja operatiivinen markkinointi

Kattavien palveluidemme ansiosta voit keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen, kun me huolehdimme kansainvälisen markkinointisi monimutkaisista yksityiskohdista. Maksimoi ponnistuksesi ja vakiinnuta vahva läsnäolo kohdemarkkinoillasi paikallistetun markkinoinnin, sisällönntuotannon, kampanjasuunnittelun ja graafisen suunnittelun asiantuntemuksemme avulla. Voimme tarjota sinulle apua aina kansainvälisestä markkinointistrategiasta ja -suunnitelmasta operatiivisen tason tukeen.

Kontakta oss
Din målgrupp på den nya marknaden

Förstå vad de uppskattar och behöver.

Vi förstår att framgångsrik varumärkesprofilering kräver djup förståelse för den lokala målgruppen och deras kulturella sammanhang, som i hög grad påverkar deras beteende. Vi vet att kultur spelar en viktig roll i konsumenternas preferenser, värderingar och uppfattningar. Våra varumärkestjänster är utformade för att hjälpa dig att navigera i dessa kulturella nyanser och skapa en brygga mellan ert företag och målgrupp.

Vårt team av experter är specialiserade på att utforska det komplexa förhållandet mellan kultur och konsumentbeteende. Vi genomför djupgående undersökningar för att få en djupgående förståelse för de kulturella normerna, traditionerna och värderingarna på din målmarknad. Genom att förstå de kulturella nyanserna kan vi skapa en varumärkesidentitet som når fram till din målgrupp på ett djupare plan.

Tjänster för varumärkesutveckling

Hur kan vi hjälpa ert företag?

Vårt marknadsföringsteam hjälper dig att utveckla ditt företags varumärke genom flera olika tjänster.

Bakgrundsinformation

Våra undersökningar går djupare än de flesta marknadsundersökningar. Vi tar en djupgående titt på lokala kundpersonligheter, köpkanaler och köpbeteende. Vårt team genomför djupgående undersökningar och analyser av kundbeteenden, trender och konkurrenters strategier, vilket ger dig ovärderliga insikter som du kan använda för att utforma din marknadsföringsstrategi. Genom att få en djupgående förståelse för preferenser, behov och smärtpunkter hos dina lokala köparpersoner ger vi dig handlingsbara insikter som hjälper dig att fatta faktabaserade beslut, förbättra din marknadsföringseffektivitet och ligga steget före konkurrenterna. Med rätt insikter kan du strategiskt utveckla din exportverksamhet, få kontakt med lokala kunder och driva hållbar tillväxt.

VARUMÄRKESUTVECKLING OCH STRATEGI

Vi förstår vikten av ett starkt och distinkt varumärke på en global marknad. Våra tjänster för varumärkesutveckling och varumärkesstrategi är utformade för att hjälpa dig att skapa en varumärkesidentitet som uppfyller behoven hos din målgrupp. Vi arbetar nära dig för att förstå ditt företags värderingar, mål och målmarknad och skapar en varumärkesstrategi som ligger i linje med din vision. Vi ser till att ditt varumärke sticker ut och bygger förtroende från skapandet av en övertygande varumärkesberättelse till att utforma en sammanhängande visuell identitet.

Marknadsstrategi och planering

På Export Maker förstår vi att en välstrukturerad marknadsföringsstrategi och -plan är avgörande för framgången för ditt exportföretag. Vår tjänst hjälper dig att skapa en omfattande och effektiv strategisk marknadsföringsplan, skräddarsydd för dina specifika mål på målmarknad. Vi arbetar nära dig för att definiera dina mål för marknadsföring, identifiera de rätta målmarknaderna, utveckla din strategi och fördela dina resurser.

översättning och lokalisering

Att expandera ditt företag till internationella marknader kräver noggrann lokalisering av marknadsföringsmaterial, från innehållsproduktion till mässmaterial. På Export Maker erbjuder vi lokaliseringstjänster som gör att ditt innehåll kan anpassas till olika språk, kulturer och marknadspreferenser. Från lokalisering av din webbplats och marknadsföringsmaterial till utformning av marknadsföringskampanjer kan vi stödja ditt företag. Vi kan hjälpa dig att stärka din närvaro på nya marknader och skapa djupare kontakt med dina kunder.

Grafisk design

Vi erbjuder tjänster inom grafisk design vilket leder till att ditt marknadsföringsmaterial blir effektivare och säkerställer den kvalitetsbild som ditt varumärke eftersträvar. Oavsett om du behöver mässmaterial av hög kvalitet, förpackningar, inspirerande innehåll för sociala medier, iögonfallande broschyrer eller annat marknadsföringsmaterial, kommer våra begåvade designers blåsa liv i dina idéer.

lokala kampanjer och landing page

För att hjälpa dig att rikta din reklam effektivt till lokala marknader erbjuder Export Maker ditt företag en rad kampanjtjänster. Vi erbjuder kampanjplanering och genomförande som tar hänsyn till lokala trender, kulturella nyanser och marknadsdynamik för att säkerställa att ditt budskap är relevant och övertygande på din målmarknad.  Genom att rikta in dina marknadsföringsaktiviteter på utvalda marknader maximerar du tillväxtpotentialen för ditt företag.

utveckling av hemsida

Vi på Export Maker förstår vikten av din webbplats som en viktig kontaktpunkt för ditt exportföretag. Vi arbetar med våra partners för att bygga övertygande onlineupplevelser som är skräddarsydda för behoven på internationella marknader. Vår expertis ligger i att utveckla användarvänliga webbplatser som inte bara visar upp ditt varumärke utan också bygger förtroende hos dina kunder och därmed stöder dina internationella tillväxtmål.

Planering av utställningar och mässor

Export Maker har låmg erfarenhet av internationella mässor och evenemang, vilket gör att vi kan effektivisera och underlätta ditt mässprojekt. Våra mässtjänster är utformade för att säkerställa att ditt deltagande i internationella mässor blir en framgång. Vi kan hjälpa dig att undvika typiska misstag och maximera din närvaro vid evenemanget. Våra experter hjälper dig att skapa en mässstrategi som stöder dina affärsmål och våra designers ser till att du har en monterplan som sticker ut från konkurrenterna, väcker uppmärksamhet och gör ditt varumärke känt på en ny marknad.  En bra mässplan hjälper dig att knyta värdefulla affärskontakter och marknadsföra ditt företag på internationella marknader.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Kontakta oss

Vill du att även ditt företag tar del i våra framgångshistorier? Börja med att fylla i formuläret. Kontakta oss och berätta om era behov och önskemål så utvecklar vi era exportmöjligheter tillsammans med Er.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo