Skip to content
Mitä me teemme

Vientibrändin kehittäminen ja markkinointi

Kehitä brändiäsi kansainvälisille markkinoille

Valjasta brändisi työkaluksi uudella markkinalla, rakentaaksesi luottamusta ja vahvaa erottuvuutta.

Oikein rakennettu brändi inspiroi, erottuu ja vahvistaa luottamusta kohderyhmän keskuudessa. Huomioiden kova kilpailu uusilla markkinoilla, korostuu vientibrändin kehittämisen tärkeys entisestään. Kun astut uusille markkinoille, aloitaa brändisi matkan käytännössä nollasta, koska kukaan ei vielä tunne brändiäsi tai tuotettasi. Luottamusta ja tunnettuus pitää rakentaa siis asteittain. Siinä brändisi on keskeinen työkalu.

Brändin tunnistettavuus ja tietoisuus

Brändi on yrityksesi identiteetti.

Oikein tehtynä brändi-investointi maksaa aina itsensä takaisin yritykselle parempana kassavirtana. Tämä on kuitenkin brändäämisen keskeinen tarkoitus, saada kilpailuetua ja parempaa myyntiä. Vaikka ajan myötä kanavat ovat muuttuneet ei brändäyksen perusperiaatteet ole muuttuneet miksikään.  Ihmisten kohtaamien viestien määrä on taas kasvanut valtavasti, mikä korostaa brändityön merkistystä entisestään  jotta haluttua kilpailuetua saadaan kasvatettua.  Oikealla brändäyksellä, palvelumuotoilulla ja tuotekehityksellä vaikutat siihen, miten ihmiset ottavat yrityksesi vastaan, miten hyvin se muistetaan ja kuinka luotettavan kuvan se antaa itsestään.  Nämä ovat asioita joita jokainen menestyvä yritys haluaa saavuttaa omassa viestinnässään. Siksi brändiin ei pidä suhtautua vain ulkoisen viestinnän työkaluna vaan keskeisenä elementtinä yrityksen strategiassa mikä sitoo kaiken tekemisen yhteen. 

Ota yhteyttä
Prosessi

Vientibrändin kehittäminen ja markkinointiviestintä.

Kansainvälisillä markkinoilla brändisi kohtaa uudenlaisia kohdeyleisöjä  joiden tottumukset ja arvot poikkeavat aina jonkin verran kotimarkkinasta, joskus jopa radikaalisti. Siksi kulttuurien välisten erojen ymmärtäminen on keskeinen osa vientibrändin rakentamista. Viestit jotka toimineet kotimarkkinassa menestyksen draivereina eivät toisessa maassa resonoikaan samaan tapaan. Vaikka brändin kehittäminen voi olla monimutkainen prosessi, siitä saatava hyöty on kiistaton. Tiimimme tarjoaa tukea brändisi kehittämiseen, aina brändin sopeuttamisesta uusiin markkinoihin tai tarvittaessa brändin täydelliseen uudistamiseen saakka. Alla keskeiset vaiheet mitä brändin kehittämiseksi tai uudistamiseksi vaaditaan.

1. Liiketoiminnan tavoitteet ja päämäärät

Kohdistamalla brändin kehittämisprosessi liiketoimintastrategiaan ja tavoitteisiin varmistat, että jokainen päätös ja toimenpide on yleisten tavoitteidesi mukainen. Liiketoiminnan keskeiset tiedot pitää olla käytössä brändityön aloituksessa. Näin varmistetaan, että kaikki toimenpiteet vievät samoja tavoitteita kohti.

2. Taustaymmärrys

Brändikehityksen tai brändiuudistuksen kannalta on aivan keskeistä, että on riittävä ymmärrys kohderyhmästä, vallitsevista trendeistä ja niiden muutosten suunnasta sekä kilpailjoista ja toimialasta. Tämän ymmärryksen pohjalta voidaan luoda oikeita johtopäätöksiä minkä varaan brändiä tulee rakentaa. Tiimimme yhdessä verkostomme kanssa saa rakennettua yrityksellesi hyvän yleiskuvan minkä pohjalta brändiä voi lähteä kehittämään niin, että se tukee yrityksesi tulevaisuuden tavoitteita huomioiden toimintaympäristön ominaispiirteet.

3. Brändistrategia & -indetiteetti

Brändistrategia ja -identiteetti ovat brändipalveluidemme ydin. Ne ovat kivijalka minkä päälle asiakaskokemus, markkinointi ja viestintä tulee aina rakentaa joten tämän strategiatyön tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Brändistrategia sisältää brändin persoonan määritykset ja tärkeä arvot minkä mukaan brändi toimii. Identiteettiosuus sisältää visuaalisen identiteetin sekä viestinnällisen identiteetin.

Yhdessä asiakkaan kanssa rakennettu strategia ja identiteetti auttavat myös yritystä uudistumaan, koska keskeinen osa vahvaa brändiä on, että se rakentuu aina sisältä ulospäin eikä työtä tehdä siiloissa ja ulkoa sisään päin. Oikein tehtynä prosessi saa yrityksen henkilöstön mukaan muutostalkoisiin ja auttaa näin koko liiketoiminnan kehittämistä.

4. Markkinointisuunnitelma ja operatiivinen markkinointi

Kattavien palveluidemme ansiosta voit keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen, kun me huolehdimme kansainvälisen markkinointisi monimutkaisista yksityiskohdista. Maksimoi ponnistuksesi ja vakiinnuta vahva läsnäolo kohdemarkkinoillasi paikallistetun markkinoinnin, sisällönntuotannon, kampanjasuunnittelun ja graafisen suunnittelun asiantuntemuksemme avulla. Voimme tarjota sinulle apua aina kansainvälisestä markkinointistrategiasta ja -suunnitelmasta operatiivisen tason tukeen.

Ota yhteyttä
Kohdeyleisösi uusilla markkinoilla

Tunne kohderymäsi, ymmärtämällä mitä he arvostavat sekä tarvitsevat.

Ymmärrämme, että menestyksekäs brändäys edellyttää syvällistä ymmärrystä paikallisesta kohdeyleisöstä ja heidän kulttuurisesta kontekstistaan, mikä vaikuttaa suuresti heidän käyttäytymiseensä. Tiedämme, että kulttuurilla on keskeinen rooli kuluttajien mieltymysten, arvojen ja käsitysten muokkaantumisessa. Brändipalvelumme on suunniteltu niin, että voit navigoida näiden kulttuuristen vivahteiden kanssa ja luoda mielekkään yhteyden kohdeyleisöösi.

Asiantuntijatiimimme on erikoistunut kulttuurin ja kuluttajakäyttäytymisen välisen monimutkaisen suhteen selvittämiseen. Teemme perusteellista tutkimusta saadaksemme syvällistä tietoa kohdemarkkinoidesi kulttuurinormeista, perinteistä ja arvoista. Ymmärtämällä näitä kulttuurisia vivahteita voimme luoda brändi-identiteetin, joka resonoi yleisösi kanssa syvällisellä tasolla.

Vientibrändin kehittämispalvelut

Miten voimme auttaa yritystäsi?

Markkinointitiimimme auttaa yrityksesi brändin kehittämisessä useiden palveluiden kautta.

Taustaymmärrys

Tutkimuspalvelumme menee pintatason markkinatutkimusta pidemmälle. Tutustumme syvällisesti paikallisiin asiakaspersooniin, asiakaspolkuihin ja heidän ostokäyttäytymiseensä. Tiimimme tekee huolellista tutkimusta ja analyysiä asiakkaiden käyttäytymisestä, trendeistä ja kilpailijoiden strategioista, mikä antaa sinulle korvaamatonta tietoa markkinointistrategiasi muotoilua varten. Saavuttamalla syvällisen ymmärryksen paikallisten ostajapersoonien mieltymyksistä, tarpeista ja kipupisteistä annamme sinulle käyttökelpoista tietoa, joiden avulla voit tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä, tehostaa markkinointiasi ja pysyä kilpailijoiden edellä. Oikean näkemyksen avulla voit kehittää vientiliiketoimintaasi strategisesti, luoda yhteyden paikallisiin asiakkaisiin ja edistää  kasvuasi kestävästi.

Brändikehitys ja brändistrategia

Ymmärrämme vahvan ja erottuvan brändin merkityksen globaaleilla markkinoilla. Brändikehitys- ja strategiapalvelumme on suunniteltu auttamaan sinua luomaan brändi-identiteetti, joka on vastaa kohderyhmäsi tarpeisiin. Teemme tiivistä yhteistyötä kanssasi ymmärtääksemme yrityksesi arvot, tavoitteet sekä kohdemarkkinat ja luomme visiosi mukaisen brändistrategian. Varmistamme, että brändisi erottuu muista, rakentaa luottamusta ja lisää asiakasuskollisuutta. Aina kiehtovan bränditarinan laatimisesta yhtenäisen visuaalisen identiteetin suunnitteluun.

Markkinointistrategia ja suunnittelu

Me Export Makerilla ymmärrämme, että hyvin jäsennelty markkinointistrategia ja -suunnitelma ovat ratkaisevia vientiliiketoimintasi menestyksen kannalta. Palvelumme auttaa sinua luomaan kattavan ja tehokkaan strategisen markkinointisuunnitelman, joka on räätälöity juuri sinun tavoitteidesi ja kohdemarkkinoidesi mukaan. Teemme tiivistä yhteistyötä markkinointitavoitteiden määrittelemiseksi, oikeiden kohdemarkkinoiden tunnistamiseksi, strategian kehittämiseksi ja resurssien kohdentamiseksi. 

Lokalisaatiopalvelut ja käännöstyöt

Yrityksen laajentaminen kansainvälisille markkinoille edellyttää markkinointimateriaalin huolellista lokalisointia aina sisällöntuotannosta messumateriaaleihin. Me Export Makerilla tarjoamme lokalisointipalveluja, jonka avulla sisältösi voidaan mukauttaa eri kieliin, kulttuureihin ja markkinoiden mieltymyksiin. Voimme tukea yritystäsi verkkosivujesi ja markkinointimateriaalin lokalisoinnista aina markkinointikampanjoiden suunnitteluun. Autamme sinua vahvistamaan läsnäoloa uusilla markkinoilla ja luomaan syvemmän yhteyden asiakkaisiin.

Graafinen suunnittelu

Tarjoamme graafisensuunnittelun paveluita, jotka tehostavat markkinointimateriaaliesi toimivuutta ja sekä pitävät huolen brädisi tavoitelemasta laatumielikuvasta. Tarvitsitpa sitten laadukkaita messumateriaaleja, pakkauksia, inspiroivaa sosiaalisen median sisältöä, puhuttelevia esitteitä tai mitä tahansa markkinointimateriaaleja, lahjakkaat suunnittelijamme herättävät ideasi eloon. 

Paikalliset kampanjat ja laskeutumissivut

Jotta voit kohdistaa mainonnan tehokkaasti paikallisille markkinoille, Export Maker tarjoaa yrityksellesi paikalliset tarpeet huomioivat kampanjapalvelut. Kauttamme saat kampanjasuunnitelmat ja toteutukset, joissa on otettu huomioon paikalliset trendit, kulttuuriset vivahteet ja markkinoiden dynamiikka, jotta viestisi on relevantti ja vakuuttava kohdemarkkinassasi.  Kohdentamalla markkinointitoimenpiteesi oikein valituilla markkina-alueilla maksimoit kansainvälisen liiketoimintasi kasvupotentiaalin.

Verkkosivuston kehitys

Me Export Makerilla ymmärrämme verkkosivustosi merkityksen vientiliiketoimintasi elintärkeänä yhteyspisteenä. Rakennamme vaikuttavia verkkokokemuksia yhdessä kumppaniemme kanssa kansainvälisten markkinoiden tarpeet huomioiden. Asiantuntemuksemme perusta on käyttäjäystävällisten verkkosivustojen kehittämisessä, jotka eivät pelkästään esittele brändiänne vaan myös rakentavat luottamusta asiakkaisiin näin ollen tukien kansainvälisiä kasvutavoitteitasi.

Messusuunnittelu

Export Makerilla on vuosien kokemus kansainvälisistä messuista ja tapahtumista, minkä ansiosta voimme tehostaa ja helpottaa messuprojektiasi. Messupalvelumme on suunniteltu varmistamaan, että osallistumisesi kansainvälisille messuille on menestys. Voimme auttaa sinua välttämään tyypilliset virheet ja maksimoimaan läsnäolosi tapahtumassa. Asiantuntijamme auttavat sinua luomaan messustrategian, mikä tukee liiketoimitatavoitteitasi ja suunnittelijamme takaavat sinulle osastosuunnitelman mikä erottuu kilpailijoista, kiinnittää  huomion ja tekee brändiäsi tunnetuksi uudella markkinalla.  Hyvä messusuunnitelma auttaa sinua luomaan arvokkaita liiketoimintakontakteja ja edistämään liiketoimintaasi kansainvälisillä markkinoilla. 

KUIN VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä

Haluatko olla osa menestystarinoitamme? Aloita se yksinkertaisesti täyttämällä lomake ja olemalla meihin yhteydessä. Kerro tarpeistasi sekä toiveistasi, niin kehitetään yhdessä yrityksesi liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo