Skip to content
Vad vi gör

Exportutbildning och akademiska tjänster

FÖRSTÄRKA GLOBAL KOMPETENS

Få fart på din internationella verksamhet med våra utbildningstjänster

Företagens internationalisering handlar till stor del om personalens kompetens. Det är möjligt att utveckla dessa färdigheter genom en rad olika utbildningar. Coaching är det snabbaste sättet att utveckla export, internationell handel och affärsverksamhet.

Export och internationaliseringsutbildning

Lyckas internationellt

För ett företag som vill växa på en global marknad bör det vara en kärnkompetens att hantera och förstå internationella frågor. Företag konfronteras allt oftare med internationaliseringsfrågor. Hur och enligt vilka regler bedrivs och hanteras globala eller internationella affärer? Företagens internationalisering ställer höga krav på personalens kompetens. Denna kan utvecklas genom en rad olika utbildningar. Utbildning är det snabbaste sättet att utveckla export, internationell handel och affärsverksamhet.


Teamet på Export Maker har genomfört utbildningar för företagsgrupper i Baltikum, Sverige, Östersjöländerna och på den amerikanska marknaden.

Invest Lithuania - white
Ladec - white
Workshop / utbildning

Företagsspecifik säljcoachning

Nulägesanays
 • Företagets exportkapacitet och know-how
 • Hur man identifierar utvecklingsområden inom internationalisering
 • Ambition och engagemang
 • Resursfördelning
 • Klargöra internationella konkurrensfördelar
 • Analys av affärsmiljön, megatrender, förutseende
 • Möjligheter och utmaningar i internationell affärsverksamhet
 • Globala trender att beakta
 • Hur man lyckas på den internationella marknaden
STRATEGISKT BESLUTSFATTANDE I SAMBAND MED INTERNATIONALISERINGtrateginen
 • Anledningar till att företag internationaliseras
 • Vad internationalisering innebär för ett företag, hur man bygger upp/"lanserar" internationalisering
 • Att välja rätt internationaliseringsmodell för ditt företag
 • Att nå målet för internationell handel, vad man ska sikta på
 • Resurser och engagemang
 • Workshoparbete: SWOT ur ett internationaliseringsperspektiv
Kontakta oss
Workshop / utbildning

Finansiering av export aktiviteter i Finland

 • Offentlig finansiering för internationalisering
 • Privata finansieringsalternativ för internationalisering
 • Partnerskap till stöd för internationell export
 • Internationella finansieringsprogram
 • Exempel på hur finansiella instrument kan användas för olika typer av aktiviteter
Kontakta oss
Worksho / utbildning

Internationaliseringsstrategi och exportplan

 • Olika former av internationalisering
 • Välja den lämpligaste internationaliseringsmodellen för ditt företag: utforska olika alternativ, t.ex. direktexport, export via en distributör, partnerskap, dotterbolag, e-handel etc.
 • Målmarknad, efterfrågan, konkurrens
 • Identifiera nya marknader och marknadskanaler
 • Hur man väljer rätt målmarknad och tar reda på spelreglerna och konkurrenssituationen på målmarknaden
 • Samla information om marknaden: konkurrenssituation, sourcing/köplogik, prisnivåer etc.
 • Lokalisering av produkt/tjänst
 • Hur avgör man om man ska lokalisera sin tjänst/produkt till målmarknaden?
 • Vilka krav kan målmarknaden ha på produkten/tjänsten?
Kontakta oss
Worksho / utbildning

Samarbetsnätverk

 • Bygga ett nätverk för att stödja internationell handel: hitta rätt partner, olika samarbetsmodeller
 • Användbara nätverk för kontakter och information Workshop: plan för marknadsinträde och åtgärder
 • Första stegen och nästa steg i exporten
 • Nödvändiga beslut och engagemang på ledningsnivå/ägarnivå
 • Engagemang på företagsnivå
 • Hur kommer man igång rent konkret?
 • Kostnader och budgetering för att börja exportera
 • Prissättning, exportkostnader och nödvändig exportdokumentation (dvs. vad export innebär i termer av kostnader)
 • Kompetensutveckling och rekrytering för exportverksamheten
 • Handlingsplan för internationalisering och rolldefinition
Kontakta oss
workshop / utbildning

Planering av internationalisering

VILKET STÖD BEHÖVER JAG OCH VAR KAN JAG FÅ DET?

Vid internationalisering är det viktigt att identifiera det stöd man behöver och veta var man kan få det. Det kan handla om professionell hjälp, tjänster från en internationaliserings-/exportkonsult eller att utforska finansieringsalternativ med experter. I vår workshop om internationaliseringsplanering kommer vi att titta på de viktigaste delarna i en internationaliseringsplan och hur man skapar en skräddarsydd plan för ditt företag.

Vi erbjuder tjänster för utvecklingsorganisationer. Tillsammans ger vi dig de kunskaper och resurser du behöver för att framgångsrikt navigera i det internationella affärslandskapet.

workshop / utbildning

Internationaliseringsstrategi och exportplan

Att aktivera och uppmuntra företag till internationell handel och att bygga upp deras internationella kapacitet är en hjärtefråga för Export Maker-teamet. Framtida tillväxt och framgång kommer att baseras på företagens internationella framgångar. Detta kräver stark globaliserings-, försäljnings-, marknadsförings- och internationell affärskompetens.

Vi har genomfört gruppprojekt med både nationella och internationella affärsutvecklings- och klusterorganisationer som består av:

 • Regionala utvecklingsföretag och näringslivsorganisationer i kommuner
 • Inhemska och internationella handelskamrar och entreprenörsorganisationer
 • Statliga organisationer
 • Internationella exportfrämjande organisationer


FINANSIERINGSORGANISATIONER

 

Keskus Kauppakamari logo
International Trade Center logo
Vlerick Business School logo
Gradia logo
KasvuOpen logo
Keuke logo
Business Tampere logo
Innovation Agency Lithuania logo
Etela Pohjanmaan Kauppakamari logo
Keski-Suomen Kauppakamari logo
Kontakta oss
workshop / utbildning

PRAKTISKA INTERNATIONALISERINGSKUNSKAPER

Vi utvecklar praktiska kunskaper och förmågor för internationalisering av företag och utvecklingsorganisationer genom:

 • Coaching och utbildningssessioner inom olika områden för internationell handel
 • Utveckla internationell affärskompetens med konkreta åtgärder
 • Marknadsundersökningar och skapa kontakter på olika målmarknader
 • Genomförande av praktiska målmarknadsaktiviteter för företagsgrupper
 • Företags- och gruppspecifik sparring och coachning

Implementeringsmodellen och innehållet skräddarsys alltid efter företagsgruppens behov. Våra experter med personlig praktisk erfarenhet av exportförsäljning ger support och stödjer med att genomföra planen under hela processen. utbildningen betonar snabba, flexibla träningscase och tar upp exempel på framgångsrika genomföranden och experternas erfarenhet.

Kontakta oss

Ett team av exportexperter till din tjänst

Kontakta oss så skräddarsyr vi utbildningsprogram som passar perfekt för dina affärsbehov.

– Juha Lahtinen, VD

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Kontakta oss

Att ge sig ut på den internationella marknaden kräver en strategisk partner och kompetens. Export Maker erfaren inom utbildning och en toppen sparringpartner för företag och organisationer. Vi kan skräddarsyr ett utbildningspaket som passar ditt företag för att bygga upp kompetensen hos ditt team där det behövs. Kontakta oss idag och berätta om dina mål.

Tillsammans banar vi väg för din internationella framgång.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo