Skip to content
Mitä me teemme

Vienti- ja KV-valmennukset

Empowering global competence

Kiihdytä kansainvälistä liiketoimintaasi koulutuspalveluidemme avulla

Yritysten kansainvälistymisessä korostuu henkilöstön osaaminen. Osaamista on mahdollista kehittää erilaisilla valmennuksilla. KV- valmennus on nopein tie viennin, kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Vienti- ja KV-Valmennukset

Menesty kansainvälisillä markkinoilla

Globaalista markkinasta kasvua hakevalle yritykselle kansainvälisten asioiden hoitaminen ja ymmärtäminen pitäisi olla ydinosaamista. Yritykset joutuvat pohtimaan kansainvälisyyteen liittyviä kysymyksiä yhä useammin. Miten ja millä pelisäännöillä globaalia tai kansainvälistä liiketoimintaa tehdään ja johdetaan? Yritysten kansainvälistymisessä korostuu henkilöstön osaaminen. Osaamista on mahdollista kehittää erilaisilla valmennuksilla. KV-valmennus on nopein tie viennin, kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Export Makerin tiimillä olemme toteuttaneet koulutuksia yritysryhmille esimerkiksi Baltiaan, Ruotsiin ja Itämeren maihin suuntautuen tai esimerkiksi USA:n markkinoille.

Invest Lithuania - white
Ladec - white
Työpaja / koulutus

Myyntivalmennus yrityskohtaisesti

Nykytila-analyysi
 • Yrityksen vientivalmiudet ja –osaaminen
 • Miten tunnistaa kehittämiskohteet kansainvälistymisen suhteen
 • Tahtotila ja sitoutumien
 • Resurssointi
 • Kansainvälisten kilpailuetujen kirkastaminen
 • Toimintaympäristöanalyysi, megatrendit, ennakointi
 • Kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuudet ja haasteet
 • Globaalit trendit, jotka otettava huomioon kansainvälistymisessä
 • Miten menestyä kv-markkinoilla
Strateginen päätöksenteko kansainvälistymiseen liittyen
 • Syyt miksi yritys on kansainvälistymässä
 • Mitä kansainvälistyminen tarkoittaa yritykselle, miten rakentaa/”käynnistää” kansainvälistyminen
 • Yritykselle sopivan kansainvälistymismallin valinta
 • Tavoitteen naulaaminen kansainvälisen kaupan suhteen, mitä kohti mennään
 • Resursointi ja sitoutuminen
 • Workshop työnä: SWOT kansainvälistymisen näkökulmasta
Ota yhteyttä
Työpaja / koulutus

Kansainvälistymisen rahoitus

 • Julkinen rahoitus kansainvälistymiseen
 • Yksityiset rahoitusvaihtoehdot kansainvälistymiseen
 • Kumppanuudet kv.viennin tukena
 • Kansainväliset rahoitusohjelmat
 • Esimerkkejä, miten millaisiin toimiin rahoitusinstrumentit sopivat
Ota yhteyttä
Työpaja / koulutus

Kansainvälistymisstrategia ja vientisuunnitelma

 • Kansainvälistymismuodot
 • Yritykselle sopivan kansainvälistymismallin valinta: eri vaihtoehtojen läpikäynti mm. suora vienti, vienti jälleenmyyjän kautta, yhteistyöyritys, tytäryhtiö, kv-verkkokauppa jne.
 • Kohdemarkkinat, kysyntä, kilpailu
 • Uusien markkinoiden ja markkinakanavien tunnistaminen
 • Kuinka valita oikea kohdemarkkina ja selvittää pelisäännöt ja kilpailutilanne kohdemarkkinoilla
 • Tiedonhankinta markkinoista: kilpailutilanne, hankinta-/ostologiikka, hintataso ym.
 • Tuote/palvelulokalisointi
 • Miten selvittää, onko omaa palvelua/tuotetta lokalisoitava kohdemarkkinoille
 • Millaisia vaatimuksia kohdemarkkinoilla voi olla tuotetta/palvelua kohtaan?
Ota yhteyttä
Työpaja / koulutus

Yhteystyöverkostot

 • Verkoston rakentaminen kansainvälisen kaupan tueksi: oikeiden kumppaneiden löytäminen, erilaiset yhteistyön mallit
 • Hyödylliset verkostot kontaktien saamiseksi ja tiedon hankkimiseksi Workshop: Markkinoillemenosuunnitelma ja toimenpiteet Viennin ensiaskeleet ja jatkostepit
 • Tarvittavat päätökset ja sitoutuminen Johdon/omistajien tasolla
 • Sitoutuminen koko yrityksen tasolla
 • Miten konkreettisesti liikkeelle?
 • Vientitoiminnan käynnistämisen kulut ja budjetointi
 • Hinnoittelu, vientikustannukset ja tarvittava vientidokumentaatio (eli mitä vienti tarkoittaa kuluina)
 • Osaamisen kehittäminen ja rekrytointi kv-liiketoiminnassa
 • Toimintasuunnitelma kansainvälistymiseen ja roolitus
Ota yhteyttä
Työpaja / koulutus

Kansainvälistymisen suunnittelu

Mitä tukea tarvitsen ja mistä saan?

Kansainvälistymisessä on tärkeää tunnistaa tarvittava tuki ja tietää, mistä sitä saa. Tähän voi kuulua ammattiapua, kansainvälistymis- / vientikonsultin palvelut tai rahoitusvaihtoehtojen tutkiminen yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kansainvälistymissuunnittelua käsittelevässä työpajassamme perehdymme kansainvälistymissuunnitelman olennaisiin osatekijöihin ja siihen, miten yrityksellesi räätälöity suunnitelma luodaan.

Lisäksi tarjoamme kehitysyhteistyöorganisaatioille suunniteltuja erityispalveluja. Yhdessä varustamme sinut tiedoilla ja resursseilla, joiden avulla voit navigoida menestyksekkäästi kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Ota yhteyttä
Työpaja / koulutus

Kansainvälistymisstrategia ja vientisuunnitelma

Yritysten aktivoiminen ja rohkaiseminen kansainväliseen kauppaan ja yritysten kv.valmiuksien kehittäminen on Export Makerin tiimille sydämen asia. Tulevaisuuden kasvu ja menestys tulee perustumaan yritysten kansainväliseen menestykseen. Tämä edellyttää rohkeaa maailmalle menoa, myynnin, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamista.

Export Maker on toteuttanut yritysryhmähankkeita sekä kansallisten että kansainvälisten yrityskehittäjäorganisaatioiden kanssa. Asiakaskuntaamme kuuluvat

 • Alueelliset kehittämisyhtiöt ja kaupunkien businessorganisaatiot
 • Kotimaiset ja kansainväliset kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt
 • Valtiolliset businessorganisaatiot
 • Kansainväliset viennin edistämisjärjestöt


RAHOITTAJAORGANISAATIOT

 

Keskus Kauppakamari logo
International Trade Center logo
Vlerick Business School logo
Gradia logo
KasvuOpen logo
Keuke logo
Business Tampere logo
Innovation Agency Lithuania logo
Etela Pohjanmaan Kauppakamari logo
Keski-Suomen Kauppakamari logo
Ota yhteyttä
Työpaja / koulutus

Kansainvälistymisvalmiuksia ja käytännön liiketoimintaa

Kehitämme yritysten ja eri kehittäjäorganisaatioiden kansainvälistymisvalmiuksia ja käytännön liiketoimintaa mm. seuraavilla keinoilla

 • Valmennus- ja koulutustilaisuudet kansainvälisen kaupan eri teemoista
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen ja valmiuksien kehittäminen konkreettisin toimenpitein
 • Markkinaselvitykset ja kontaktien luominen eri kohdemarkkinoilla
 • Käytännön kohdemarkkinatoimien toteuttaminen yritysryhmille
 • Yritys- ja ryhmäkohtainen sparraus ja valmennus

Toteutusmalli ja toimenpiteiden sisältö räätälöidään aina ryhmän tarpeiden mukaan. Tukena on asiantuntijat, joilla on omakohtaista käytännön kokemusta myynnistä maailmalle. Asiantuntijat auttavat suunnitellun etenemispolun toteuttamisessa koko prosessin ajan. Toiminnassa painottuvat myös nopeat, ketterät kokeilut sekä menestykkäiden yrityscasejen ja omakohtaisten kokemuksien esittäminen kohdeyrityksille.

Ota yhteyttä

Tiimi vientiasiantuntijoita paveluksessasi

Ota meihin yhteyttä, niin räätälöimme koulutusohjelmat, jotka vastaavat täydellisesti yrityksesi vaatimuksia.

– Juha Lahtinen, CEO

KUINKA VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä

Lähtö kansainväliselle markkinamatkallesi vaatii strategisia kumppanuuksia ja osaamista yrityksen sisällä. Export Maker on kokenut kouluttaja ja sparraaja kansainvälistyville yrityksille ja voimme räätälöidä yrityksellesi sopivan kokonaisuuden kasvattaaksemme tiimisi osaamista tarvittavilta osin. Ota yhteyttä meihin tänään ja kerro meille tavoitteistasi.

Yhdessä raivaamme tien kansainväliseen menestykseesi.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo