Skip to content
Mitä me teemme

Palvelut kehittäjäorganisaatioille

Driving collaboration

Yritysryhmähankkeet kansallisille tai kansainvälisille kehittäjäorganisaatioille

Export Maker on toteuttanut yritysryhmähankkeita sekä kansallisten että kansainvälisten yrityskehittäjä- ja klusteriorganisaatioiden kanssa.

Ota yhteyttä
Kansainvälinen kauppa

Strategian tai vientisuunnitelman laatiminen.

Yritysten aktivoiminen ja rohkaiseminen kansainväliseen kauppaan ja yritysten kv.valmiuksien kehittäminen on Export Makerin tiimille sydämen asia. Tulevaisuuden kasvu ja menestys tulee perustumaan yritysten kansainväliseen menestykseen. Tämä edellyttää rohkeaa maailmalle menoa, myynnin, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamista.

Export Maker on toteuttanut yritysryhmähankkeita sekä kansallisten että kansainvälisten yrityskehittäjä- ja klusteriorganisaatioiden kanssa. Asiakaskuntaamme kuuluvat

 • Alueelliset kehittämisyhtiöt ja kaupunkien businessorganisaatiot 
 • Kotimaiset ja kansainväliset kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt
 • Alueelliset ja Valtakunnalliset clusterit
 • Kansainväliset viennin edistämisjärjestöt
 • Rahoittajaorganisaatiot
Keskus Kauppakamari logo
International Trade Center logo
Vlerick Business School logo
Gradia logo
KasvuOpen logo
Keuke logo
Business Tampere logo
Innovation Agency Lithuania logo
Etela Pohjanmaan Kauppakamari logo
Keski-Suomen Kauppakamari logo
Ladec logo
Kansainvälistyminen

Miten voimme auttaa yritystäsi ?

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN ALUEELLA

Olemme tukemassa yrityskehittäjiä kokonaisvaltaisesti alueen yritysten kansainvälistymisen edistämisessä.

 • Yrityskehittäjien sparraus kv.toimien suunnittelussa
 • Alueen yritysten aktivointi kansainvälistymiseen
 • Kansainvälistymiseen liittyvien hankkeiden suunnittelu
 • Kehittämishankkeiden kansainvälistymiseen liittyvien toimenpiteiden toteutus
Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Kehitämme yritysten ja yrityskehittäjien kansainvälistymisvalmiuksia ja käytännön kansainvälistä liiketoimintaa seuraavin keinoim:

 • Yritys- ja ryhmäkohtainen sparraus ja valmennus
 • Käytännön toimet yritysryhmille kohdemarkkinoilla
Kansainvälistymistavoitteet

Mitä ovat kansainväliset liiketoimintatavoitteesi?

Mikä on alueen tahtotila kansainvälistymisen ehdotukseen ja mitkä ovat tavoitteita? Haluatteko olla edesauttamassa uusien kansainvälisten menestysyritysten synnyttämistä tai jo kansainvälistymisen polullapalkkiotoiminnan kehittämistä?

Me voimme auttaa tehtävässä!

Ota yhteyttä
Yrityskohtaiset koulutukset

Yritys- ja ryhmäkohtainen sparraus ja valmennus.

Jokainen alue on ainutlaatuinen yritystoiminnan ja -kannan näkökulmasta. Näin myös alueen yritysten valmiudet ja kokemus kansainvälisen kaupan tekoon on moninaista: jotkut yritykset vasta heräävät ajatukseen ja toiset ovat hyvinkin kokeneita kansainvälisillä markkinoilla. Olemme kuitenkin huomanneet, että kaikilta löytyy osa-alue, jossa kaivataan kehittämistä kansainvälisen liiketoimintaosaamisen parantamiseksi.  

Olemme toteuttaneet yritysryhmäkohtaisia valmennuksia kansainvälisesti.

ISO 9001 - RGB

Export Maker is on ISO 9001 sertifioitu yritys

Yrityksenä, joka arvostaa järjestystä maailman kaaoksen keskellä, olemme ylpeitä ISO 9001 -sertifioinnistamme. Tämä arvostettu tunnustus symboloi vankkumatonta sitoutumistamme laatuun ja huippuosaamiseen.

Valmennustilaisuuksia

Yritysten kansainvälistymistaitojen ja osaamisen kehittäminen.

Räätälöidyt valmennukset yritysten kasvun vauhdittamiseksi

Toteutamme sekä yksittäisiä valmennustilaisuuksia että pidempiä räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia yritysten kansainvälistymisvalmiuksien ja -tiedon parantamiseksi. Kun tiedetään,mitä toimenpiteellä tavoitellaan voidaan rakentaa sopiva sisältö vastaamaan tarpeita. Osa-alueita valmennuksiin ovat esim.

 • Kansainvälistymisvalmiuksien jalostaminen
 • Kansainvälistymisoperaatioiden suunnittelu 
 • Miten rakentaa kansainvälistymisstrategia ja -toimintasuunnitelma 
 • Kohdemarkkinan valitseminen
 • Toimintamallin valitseminen kv.markkinoille 
 • Kansainvälisen toimintaverkoston rakentaminen, esim. jakeluverkosto
 • Kansainvälisten asiakkuuksien rakentaminen
 • Liiketoimintaympäristö ja potentiaali eri markkina-alueilla


 

Yhteistyömallinen ja räätälöity valmennus

Toteutusmalli ja toimenpiteiden sisältö suunnitellaan usein yhdessä alueen alueen yrityskehittäjäkumppanin kanssa, jotta rakenne ja sisältö saadaan vastaamaan ryhmän tarpeita. Usein käytämme työpajatyyppistä työskentelyä, jossa perehdytään tiettyyn kansainvälisen kaupan osa-alueeseen ensin saamalla asiantuntijoilta tietoa aiheesta ja jatketaan soveltamalla tietoa oman yrityksen tilanteeseen.

Hyväksi todettu malli on toteuttaa ryhmäkohtaisen valmennuksen ohessa, myös yrityskohtaista sparrausta kansainvälistymiseen liittyen, jotta saatu oppi jalkautuu paremmin yritysten toimintaan ja yrityksen lähtötilanne ja realiteetit saadaan huomioitua kansainvälistymisen polulla.

Tukena tiimistämme ovat asiantuntijat, joilla on omakohtaista käytännön kokemusta myynnistä maailmalle. Asiantuntijat auttavat suunnitellun etenemispolun toteuttamisessa koko prosessin ajan. Toiminnassa painottuvat myös nopeat, ketterät kokeilut sekä menestykkäiden yrityscasejen ja omakohtaisten kokemuksien esittäminen kohdeyrityksille.

Käytännön toimia

Yritysryhmät kohdemarkkinoilla.

Export Maker on toteuttanut yritysryhmähankkeita sekä kansallisten että kansainvälisten yrityskehittäjä- ja klusteriorganisaatioiden kanssa. Hankkeisiin kuuluu usein toimia valituilla kohdemarkkinoilla, joista etsitään liiketoimintapotentiaalia yrityksille.

Toteutamme mm. seuraavia toimia yritysryhmille

 • Markkinaselvitykset yhdellä tai useammalla markkina-alueella. Selvityksen kohteena voi olla kohdemarkkinan potentiaali yleisesti tai keskittyen tiettyihin toimialoihin
 • Kilpailijaselvitykset ja arvoketjun selvittäminen kohdemarkkinoilla
 • Verkostojen rakentaminen kohdemarkkinoilla
 • Kontaktien avaaminen kohdemarkkinoilla
 • Messu- ja tutustumismatkat valitulle kohdemarkkinalle.
 • Matchmaking -tilaisuudet virtuaalisesti ja paikan päällä
Ota yhteyttä
KUINKA VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä

Haluatko olla osa menestystarinoitamme? Aloita se yksinkertaisesti täyttämällä lomake ja olemalla meihin yhteydessä. Kerro tarpeistasi sekä toiveistasi, niin kehitetään yhdessä yrityksesi liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo