Skip to content

Asiakastarina: Eduhouse Oy – kattava markkinatutkimus Norjasta ja Ruotsista tuoteportfolion laajentamiseksi

Eduhouse Oy on voimakasta kasvua tekevä koulutusorganisaatio, jonka toiminnan kulmakiviä ovat digitaalisuus ja osaamisen kehittäminen. Yritys tarjoaa koulutuksia tiiviissä ja pedagogisesti älykkäässä muodossa Learning as a Service -palveluna. Eduhousen tarjonnan ytimessä ovat työelämälle kriittiset business-, työelämä-, digi- ja tech-taitojen koulutukset, joita tuotetaan yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa paikallisella kielellä. Yrityksen markkina-alueita ovat Suomi, Norja ja Ruotsi.

Eduhousen Chief Learning Officer Miia Oulasvirran mukaan Eduhousen ja Export Makerin välinen yhteistyö lähti liikkeelle Eduhousen tarpeesta lisätä markkinatuntemusta valituissa markkinoissa. Yrityksellä on vahva jalansija Suomen markkinassa, mutta ymmärryksen lisääminen muissa markkinoissa tuli tässä tarpeeseen keväällä 2022.

Luonnollisesti meiltä löytyi tietyt ennakkotiedot kohdemarkkinoista, mutta koimme kuitenkin tarpeelliseksi lähteä syventämään tietoa Ruotsista ja Norjasta ja markkinoilla olevista asiakasryhmistä.

Olemme olleet Ruotsissa ja Norjassa ainakin viiden vuoden ajan, mutta tuoteportfolion laajentumisen myötä joudutaan luonnollisesti tekemään uusia markkinatutkimuksia ja analysoimaan potentiaalia. Tässä vaiheessa ulkopuoliselle avulle tuli tarve, toteaa Oulasvirta.

Resurssisyistä johtuen Eduhousella itsellään ei ollut mahdollisuuksia toteuttaa projektia ja Export Makerin palveluihin päädyttiin tarjouskilpailun kautta. Yritys kilpailutti muutaman eri toimijan, ja erityisesti Export Makerin joustava lähestymistapa sekä kattavat referenssit vaikuttivat päätöksentekoon.

Export Makerin toiminta oli joustavaa myös käytännössä. Jouduimme projektin kuluessa muovaamaan sisältöä uudestaan ja se oli heille ok, mitä arvostimme kovasti.

Export Maker toteutti Eduhousen valitsemista kohderyhmistä markkinapotentiaali- ja kilpailija-analyysin, joiden avulla saatiin tarkkaa tietoa koulutusalan toimijoista, osaamisalueista sekä niiden lukumäärästä. Projektin tuloksena Eduhousen ymmärrys kilpailuympäristöstä ja markkinan koosta lisääntyi merkittävästi.

Saimme erinomaisen päätöksenteon välineen tähän hetkeen ja tulevaisuuteen: tulokset antoivat hyvin yksityiskohtaista tietoa siitä, millaiseen markkinaan iskemme ja millaisia toimijoita markkinassa on. Kaiken kaikkiaan perusymmärrys markkinasta kokonaistasolla kehittyi, kuvailee Oulasvirta tuloksia.

Kokonaisuudessaan oli arvostettavaa, miten nopeasti Export Maker pystyi tarttumaan toimeksiantoon, vaikka aikataulu oli tiukka. Se osoitti hyvin yrityksen kyvykkyyden tämänkaltaiseen tehtävään. Suosittelen Export Makerin palveluita kansainvälistyville ja kasvua tavoitteleville yrityksille – yrityksen kokeneet paikalliset osaajat osaavat työnsä.