Skip to content

Kolme kansainvälistymiseen liittyvää myyttiä

1. ”Kansainvälistyminen ja kansainvälinen kaupankäynti on kallista!”

Kansainvälistyminen ja kansainvälinen kaupankäynti käy kalliiksi hätäilyn, hosumisen ja turhan työn vuoksi. Export Maker sai alkunsa todettaessa, että useat yritykset haaskaavat rahaa ja aikaa, vaikka apua ja tietoa olisi runsaasti saatavilla. Eikä ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntäminen ei ole niin kallista kuin luullaan.

Oman (mahdollisesti jopa nollakontakteilla varustetun) vientimyyjän palkkaaminen kustantaa vuodessa jopa 125 000€, kun huomioidaan esimerkiksi palkka, matkustaminen ja muut sivukulut. Yritys pystyykin säästämään hyödyntämällä kumppania, jolta löytyy kohdemarkkinan osaaminen ja valmiit verkostot. Mitä kustannukset tällöin ovat?

Tyypillisesti ensimmäisen vaiheen kustannus on muutamia tuhansia euroja. Tällöin yritykselle tehdään markkinakartoitus halutuista markkinoista, tehdään muita selvityksiä esimerkiksi taustoista sekä suoritetaan alustava kumppanihaku. Toinen vaihe on hiukan arvokkaampi. Tässä vaiheessa yritykselle on useimmiten tarjolla jo tapaamisia, neuvotteluja ja lopulta kauppaa. Tämä sitoo enemmän myös yrityksen omaa aika ja resursseja. Viimeinen ja kolmas vaihe on itse etabloituminen, jolloin kustannus on täysin yrityskohtainen. Kolmannessa vaiheessa tehdään sopimus valitun kumppanin kanssa ja aloitetaan varsinainen yhteistyö. Näin yllä oleva kustannus saadaan tiputettua jopa neljännekseen/viidennekseen kohdemarkkinasta riippuen.

Pitää muistaa, että kansainvälistyminen ei ole ainoastaan taskut pullollaan operoivien mammuttiyritysten erityisoikeus. Pienemmällekin yritykselle kansainvälinen kauppa on erinomainen vaihtoehto, sillä se pystyy toimimaan joustavammin ja mukauttamaan toimintaansa markkinoiden vaatimusten mukaan.

2. ”Kansainvälistyminen vie hirveästi aikaa!”

Useat yrityspäättäjät ovat kuulleet kauhutarinoita jopa vuoteen venyneistä kansainvälistymisprosesseista. Paikallisten säännösten ymmärtäminen ja niihin mukautuminen voikin olla erittäin aikaa vievää. Kaiken lisäksi erinäiset väärinymmärrykset voivat aiheuttaa viivästystä, yllättäviä lisäkuluja ja muita sekaannuksia. Kaikki tämä ilman valmiita verkostoja ja kohdemarkkinan osaamista saattaa tarkoittaa yritykselle sitä, että prosessin tulokset alkavat näkyä vasta useamman vuoden kuluttua sen aloittamisesta. Siksi onkin tärkeää löytää oikeat kumppanit, joilta löytyy paikallista osaamista vastaantulevien haasteiden ylittämiseksi. Kanssamme yrityksen aika rupeaa sitoutumaan projektiin vasta potentiaalisten jälleenmyyjien/agenttien/loppuasiakkaiden kontaktointivaiheessa.

Pikavoittoja ei kuitenkaan kannata odottaa. Kansainvälistyminen on pitkäjänteistä työtä, mutta ulkopuolisen asiantuntijan avulla yritys pystyy keskittymään ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen.

3. ”Kansainvälistyminen on liian haastavaa ja meidän on hyvä näin!”

Vaikka kansainväliset markkinat eivät välttämättä sovellu kaikelle liiketoiminnalle eikä jokainen omistaja tähtääkään yrityksen toimia niitä kohden, on liiketoiminnan kasvattaminen usein mahdollista nimenomaan kansainvälistymisen kautta. Tämä asia kannattaakin huomioida liiketoimintasuunnitelmaa tai tulevaa viiden vuoden strategiaa laatiessa. Maarajat ovat poistuneet jo aikapäiviä sitten, ja liiketoiminnan laajentaminen kv-markkinoille on helpompaa kuin koskaan aiemmin saatavilla olevan informaation ja avun myötä.

Toimintaympäristö onkin muuttunut niin, että yritys pystyy valloittamaan uuden markkinan edullisesti, nopeasti ja vieläpä vaivatta. Siispä kartoita liiketoiminnallesi potentiaaliset markkinat, löydä sieltä parhaat mahdolliset kumppanit ja aloita myynti!

Ota yhteyttä, ja luodaan yrityksellesi selkeä polku käytännönläheisin toimenpitein kansainvälisillä markkinoilla menestymiseksi!