Skip to content

Business Finland yritystuet

Vauhtia kansainvälistymiseen Business Finland yritystuilla

Business Finland tarjoaa monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja suomalaisille yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Näiden tukien avulla voit rahoittaa innovaatioitasi, kehittää uusia teknologioita tai laajentaa toimintaasi kansanvälisille markkinoille. Business Finlandin rahoitustuet ovat tärkeitä työkaluja yrityksille, jotka haluavat nopeuttaa kasvuaan ja vahvistaa kilpailuasemaansa globaalisti.

Export Makerin asiantuntijatiimi auttaa tunnistamaan sopivat Business Finlandin rahoitusinstrumentit yrityksesi kansainvälistymisen tueksi ja rakentamaan projektin, jonka avulla voit tehdä konkreettisia tunnusteluja uusilla markkina-alueilla. Tiimimme on tukenut asiakkaitaan reilussa sadassa Business Finlandin rahoittamassa projektissa.

Business Finland, toisin kuin ELY, myöntää myös lainamuotoisia tukia kasvuun. Business Finlandilla on myös kasvuohjelmia, jotka tarjoavat yritysryhmille räätälöityjä palvelupaketteja verkostoitumiseen erilaisten toimijoiden kesken Suomessa ja ulkomailla.

Mihin Business Finland -rahoitusta voi saada?

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Business Finland tukee kasvuhaluisia yrityksiä, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille ja joilla on innovatiivinen liiketoimintamalli, tuote tai palvelu. Vaikka yrityksen ei tarvitse olla vielä aktiivinen kansainvälisillä markkinoilla rahoituksen hakuvaiheessa, sen on:

 • pystyttävä osoittamaan selkeä suunnitelma ja valmius kansainvälistyä.
 • kyettävä esittämään uskottava omarahoitusosuus
 • kyettävä osoittamaan, että sillä on uudenlainen palvelu-, liiketoiminta- tai tuoteidea, jolla on kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia.
 • osoitettava vahvat kyvykkyydet ja halu kansainvälistyä
 • osoitettava, että sen kehitteillä oleva ratkaisu on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja omaa merkittävän kansainvälisen liiketoimintapotentiaalin.

Me Export Makerilla olemme kokeneita kansainvälistymisen asiantuntijoita ja tiedämme, miten navigoida Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksien parissa. Autamme yritystäsi laatimaan vakuuttavan hakemuksen ja strategian, joka täyttää kaikki Business Finlandin asettamat vaatimukset ja maksimoi mahdollisuutesi rahoituksen saamiseen.

Business Finland -rahoitus kansainvälistymiseen

Tempo-rahoitus on tarkoitettu uusien innovatiivisten ideoiden, tuotteiden tai palveluiden ensiaskeliin kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen tulee olla alle viisivuotias, kun hakemus jätetään. Tämä rahoitus auttaa yrityksiä pilotointiin, tuotteen tai palvelun testaukseen ja markkinapalautteen keräämiseen, kattaen 75% projektikuluista, enintään 60 000 euroon asti.

Me Export Makerilla tuemme yritystäsi hakuprosessissa, varmistaen, että saat maksimaalisen hyödyn Tempo-rahoituksesta. Meillä on asiantuntemusta, miten esittää liiketoiminnan potentiaali ja suunnitelmat selkeästi, mikä on kriittistä rahoituksen saamisen kannalta. Myönnetyssä rahoituksessa saatte aluksi 70% ennakkomaksun, ja loppusumma maksetaan hyväksytyn loppuraportin toimittamisen jälkeen.

Explorer-rahoituspalvelujen avulla yritys voi hankkia tietoa uudesta kansainvälisestä markkinasta, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen. Erityisesti Market Explorer -yritystuki on oiva keino vauhdittaa uuden markkinan toimintakentän selvittämistä ja kumppanihankintaa.

Business Finland -rahoitus kehittämiseen

Kun tuotteenne tai palvelunne on valmis kaupallistettavaksi, Business Finlandin kehitysrahoitus voi auttaa nopeuttamaan tuotekehitysprosessia tai kehittämään uusia liiketoimintamalleja. Rahoitus kattaa 50-70% projektin kustannuksista, alkaen vähintään 100 000 eurosta. Rahoitus myönnetään usein lainana, joka tarjoaa edulliset ehdot, kuten 1,25 % koron ja 5-10 vuoden laina-ajan, sekä 2-5 vuoden lyhennysvapaan.

Me Export Makerilla varmistamme, että ymmärrätte lainan ehdot täysin ja että hakuprosessi sujuu ongelmitta, alkaen 30% alkumaksulla ja jatkuen projektin edistymisen myötä maksettavilla erillä.

Business Finland -rahoitus tutkimukseen

Jos yrityksenne suunnittelee laajamittaista tutkimusprojektia, joka ei suoraan johda uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen, mutta joka luo merkittävää vientipotentiaalia, Business Finlandin tutkimusrahoitus voi olla sopiva vaihtoehto. Tuki kattaa 50% projektin kustannuksista ja keskittyy toimialallanne uuden tiedon luomiseen, mikä on olennainen osa tulevan kehitystyön perustaa. Tiimimme tukee teitä tässä prosessissa, auttaen hankkimaan tarvittavat resurssit ja neuvonantajat, jotka voivat viedä tutkimuksenne menestyksekkäästi maaliin.

Business Finland -rahoituksen edellytyksiä

Innovatiivisuuden edellytys

Business Finlandin rahoituksen keskeinen vaatimus on innovatiivisuus. Tämä tarkoittaa, että rahoitettavan projektin tulee sisältää uusia, ennennäkemättömiä elementtejä, kuten ainutlaatuisia tuotteita, palveluita tai prosesseja, jotka erottuvat selvästi markkinoilla jo olevista ratkaisuista. Innovatiivisuuden on oltava todennettavissa ja sillä tulee olla potentiaalia parantaa yrityksen suorituskykyä tai tarjota merkittävää lisäarvoa asiakkaille.

Kansainvälisen kasvupotentiaalin edellytys

Toinen tärkeä kriteeri Business Finlandin rahoitukselle on selkeästi osoitettu kansainvälinen kasvupotentiaali. Yrityksen tulee esittää vakuuttava suunnitelma siitä, miten se aikoo laajentua kansainvälisille markkinoille ja miten rahoitettava projekti tukee tätä tavoitetta. Tämä edellyttää markkinatutkimusta, kilpailija-analyysiä ja realistisia myynti- ja markkinointistrategioita, jotka osoittavat yrityksen valmiuden ja kyvyn skaalata toimintansa globaalille tasolle.

Yrityksellä on oltava vähintään 2 henkilön sitoutunut Suomessa työskentelevä tiimi. Projektilla on haettava tarpeeksi vaikuttavia tuloksia, kuten viennin kasvua ainakin parikymmenkertaiseksi hankkeen kokoon suhteutettuna.

Kansainvälisen kilpailukyvyn edellytys

Business Finland vaatii, että rahoitusta hakevan yrityksen tuote tai palvelu kykenee kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. Tämä tarkoittaa, että yrityksen on kyettävä osoittamaan tuotteensa tai palvelunsa kilpailuedut, kuten

 • Ylivoimainen laatu
 • Kustannustehokkuus
 • Teknologinen edistyneisyys tai ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka erottavat sen kansainvälisessä kilpailussa.
Immateriaalioikeuksien omistamisen edellytys

Immateriaalioikeuksien, kuten patenttien, tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien omistaminen, on usein olennainen edellytys Business Finlandin rahoituksen saamiselle. Immateriaalioikeuksien hallinta osoittaa, että yrityksellä on kyky suojata keksintönsä ja innovaationsa kilpailijoilta, mikä on erityisen tärkeää kansainvälisillä markkinoilla toimiessa. Se myös viestii, että yritys arvostaa ja hallinnoi aktiivisesti omaisuuttaan, mikä lisää sen uskottavuutta ja investointikelpoisuutta.

Mihin yritystukia ei saa Business Finlandilta?

Business Finlandin rahoitus on suunnattu tukemaan innovatiivisuutta, kasvua ja kansainvälistymistä, mutta kaikkiin yritystoiminnan osa-alueisiin se ei ulotu.

Yritystukia ei myönnetä

 • Perusliiketoiminnan ylläpitämiseen, kuten nykyiselle perustoiminnalle tai -kustannuksille, kuten vuokrien, palkkojen tai muiden jatkuvien operatiivisten menojen kattamiseen.
 • Hankkeisiin, jotka keskittyvät ainoastaan kotimarkkinoille eivätkä tähtää kansainväliseen kasvuun tai laajentumiseen.
 • Kiinteisiin investointeihin
 • Markkinointi- ja myyntitoimenpiteisiin

Rahoitusta ei myöskään ole saatavilla toimille, jotka eivät poikkea normaalista tekemisestä ja sisällä selkeää innovatiivista elementtiä tai jotka eivät tarjoa merkittävää teknologista kehitystä. Projektit, jotka liittyvät pelkästään yrityksen perustamiseen ilman konkreettista kehityssuunnitelmaa tai -projektia, eivät yleensä kelpaa rahoitettaviksi. Samoin, hankkeet, jotka eivät osoita selkeitä, mitattavia tavoitteita tai tuloksia, voivat jäädä ilman tukea. Tämän vuoksi on tärkeää keskittyä hakemuksissa nimenomaan niille osaalueille, joita Business Finland priorisoi yritysten tukihakemuksissa.

Business Finland tukien hakeminen käytännössä

Hakuprosessi Business Finland tuille aloitetaan yleensä seuraavasti:

01. Maksuton alkukartoitus

Export Makerin asiantuntijat suorittavat maksuttoman alkukartoituksen, jossa he arvioivat yrityksesi nykytilannetta, kehittämistarpeita ja kasvutavoitteita. Tämän perusteella määritellään strategia Business Finlandin tukien hakemiseksi, varmistaen, että hakuprosessi käynnistetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti. Tässä vaiheessa kartoitetaan myös mahdollisuudet erilaisiin rahoitusmuotoihin, joita Business Finland tarjoaa.

02. Hakemuksen tekeminen

Tässä vaiheessa laaditaan itse hakemus, jossa Export Makerin asiantuntijat tukevat sinua läpi koko prosessin. Hakemukseen sisällytetään yrityksesi kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Neuvomme hakemuksen muotoilussa ja tarvittavien liitteiden valmistelussa. On tärkeää huomioida, että Business Finlandilla on erilaisia rahoitusohjelmia, joilla voi olla omat hakukierroksensa ja määräaikansa.

03. Rahoituspäätös

Kun hakemus on jätetty, odotetaan Business Finlandin rahoituspäätöstä. Export Maker tukee sinua tässä vaiheessa valmistautumaan mahdollisiin lisäkysymyksiin tai hakemusta koskeviin tarkennuksiin. Kun rahoituspäätös saapuu, asiantuntijamme auttavat sinua ymmärtämään päätöksen ehdot ja jatkotoimenpiteet, jotta voit aloittaa rahoitetun projektin toteuttamisen mahdollisimman sujuvasti.

Export Makerin kokeneet asiantuntijat ovat täällä auttamassa sinua jokaisessa hakuprosessin vaiheessa, varmistaen, että yrityksesi saa parhaan mahdollisen hyödyn Business Finlandin tarjoamista tukimahdollisuuksista.

FinnLamex logo - white

Export Maker auttoi Finn Lamexia saamaan Business Finlandin Market Explorer -yritystukea uusien vientimarkkinoiden avausten tueksi.

"Export Makerin avulla olemme saaneet suoria kontakteja kiinnostuneisiin asiakkaisiin, joiden kanssa olemme voineet heti alkaa tekemään kauppaa. Yhteistyömme ansiosta olemme tehneet kuusinumeroisen summan myyntiä."

– Toni Kallio, vientipäällikkö
Finn Lamex Oy

Nordic Drones logo

Export Maker auttoi Nordic Dronesia saamaan Business Finlandin Explorer -yritystukea kansainvälistymisen tueksi. Yritysrahoituksen avulla Yritys pääsee selvittämään 4 eri markkinan liiketoimintapotentiaalia ja potentiaalisia kumppaneita.

"Koen saaneeni yhteistyöstä vahvan tunteen, että vientitoiminnassa en ole yksin vaan asiantuntevan toimijan kanssa. On ollut hienoa saada mentoritason tukea sekä jatkuvasti sparrailla kansainvälisestä liiketoiminnasta."

– Pietari Sorri, toimitusjohtaja
Nordic Drones Oy

Carbofex-Logo copy

Export Maker auttoi Carbofexia Business Finlandin Explorer -yritystuki hakemuksen kanssa. Yritysrahoituksenavulla yritys pystyi selvittämään valitun kohdemarkkinan liiketoimintapotentiaalia ja asiakaskysyntää.

"Suosittelisin ehdottomasti Export Makeria myös muille yrityksille. Suosittelisin heitä esimerkiksi sellaisille yrityksille, joilla on jo viennin avauksia eri kohdemarkkinoihin mutta joiden vientitoiminta ei ole vielä vakiintunutta”

– Anna Yrjönen, Sales & Operations Management
 Carbofex Oy

Business Finland yritystukien saamisen jälkeen

Kun yritystuet on saatu, Export Maker jatkaa yrityksen tukemista kasvupolulla. Kansainvälinen tiimimme on valmis toteuttamaan projektiin liittyvät kansainvälistymiseen liittyvät toimet valituilla kohdemarkkinoilla, kuten markkinaselvitykset ja kumppanikartoitukset ja kontaktoinnit.Autamme myös tukien hallinnointiin liittyvissä toimissa ja neuvomme rahoituksen tehokkaassa käytössä ja autamme tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja markkinoita yrityksen kasvun edistämiseksi.

Business Finlandin Tuet

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli sopii erityisesti alle 5-vuotiaille pk-yrityksille, joiden uusi palvelu- tai tuoteidea (innovaatio) vaatii kehittyäkseen asiantuntijan apua. Avustuksen määrä on 75 % ostettujen asiantuntijapalvelujen arvonlisäverottomasta määrästä ja korkeintaan 4 500 euroa eli projektin kokonaisarvo 6000 eur. Export Maker toteuttaa innovaatiosetelillä asiakkailleen esimerkiksi, uusien applikaatioiden tai järjestelmien kansainvälistymis- tai kilpailukykystrategioita.

Tempo-rahoitus

75% rahoitus (enintään 60 000 eur) kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan innovatiivisen liikeidean toimivuuden testaamiseen, kansainvälisten markkinoiden kartoittamiseen tai esimerkiksi tuote- ja palvelukonseptin kysynnän pilotointiin oikeilla asiakkailla. Yritys voi saada Tempo-rahoituksen yhden kerran.

Export Maker on toteuttanut Tempo-projekteissa esimerkiksi markkinavalidointia sekä tuote- tai palvelukonseptin kysynnän testaamista kansainvälisillä markkinoilla.

Business Finland (”TKI”) rahoitus tutkimiseen

Yritys voi saada 50% – 70% rahoituksen esimerkiksi uusien tuote-, palvelu-, tai liiketoimintamallien kehittämiseen/pilotointiin tai uusien ratkaisujen toimivuuden testaamiseen, kun ratkaisu on lähellä kaupallistamista.

TKI-rahoitusta voi hakea useampaan projektiin, jopa samanaikaisesti, eikä sitä lueta yrityksesi de minimis -kiintiöön.

Business Finland (”TKI”) rahoitus kehittämiseen

Yritys voi saada 50% – 70% rahoituksen esimerkiksi uusien tuote-, palvelu-, tai liiketoimintamallien kehittämiseen/pilotointiin tai uusien ratkaisujen toimivuuden testaamiseen, kun ratkaisu on lähellä kaupallistamista.

TKI-rahoitusta voi hakea useampaan projektiin, jopa samanaikaisesti, eikä sitä lueta yrityksesi de minimis -kiintiöön.

Business Finland Nuoret ja Innovatiiviset Yritykset -rahoitus

Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY) -rahoitus on enintään 1 250 000 EUR kokoinen rahoitus suuren liiketoimintapotentiaalin startup-yrityksille, jotka tavoittelevat nopeaa kansainvälistä kasvua. Yritysten on oltava alle viisivuotiaita ja niillä on oltava jo merkittävää liikevaihtoa ja näyttöä kansainvälisestä liiketoiminnasta taustallaan.

Business Finland Co-Creation -rahoitus

Co-Creation projektissa tutkimusorganisaatio ja yritykset työstävät uutta radikaalia innovaatiota ja jossa tähdätään kansainvälisen yhteistyön aloittamiseen. Projektissa tähdätään edetä osapuolten yhteiseen Co-Innovation hankkeeseen. Co-Creation rahoitusta hakee tutkimuslaitos.

Business Finland Co-Innovation -rahoitus

Vähintään yhden tutkimusorganisaation ja kolmen yrityksen yhteishankkeisiin, joissa kehitetään uutta tietoa tai innovaatioita liiketoiminnan tarpeisiin ja ratkaisulla on merkittävä kansainvälinen liiketoimintapotentiaali suhteessa haettavaan rahoitukseen.

Talent Explorer

Yritys voi saada 50%:ia rahoitusta (enintään 100 000 eur) uuden markkinan avainhenkilön palkkaamiseen. Avainhenkilö tulee tuoda organisaatioon kansainvälistymisosaamista tai syvällistä ymmärrystä valitusta kohdemarkkinasta sekä työskennellä Suomesta käsin.

Market Explorer

Yli 5-vuotiaille yrityksille on tarjolla 50%:nen rahoitus (enintään 80 000 eur) uusien kansainvälisten markkinoiden etsimiseen, esimerkiksi asiantuntijapalveluiden kustannuksiin, joilla yrityksesi saa uutta tietoa ja osaamista valitusta kansainvälisestä markkinasta olemassa olevalle (vähintään pilotointivaiheessa) tuotteelleen.

Exhibition Explorer

Exhibition Explorer on yritysryhmälle myönnettävä 50%:nen rahoitus (enintään 15 000 eur) kansainvälisille B2B-messuille osallistumisesta koituviin kustannuksiin. Rahoituksen edellytyksenä on vähintään neljän kotimaisen yrityksen hakeminen samoille messuille.

Group Explorer

Group Explorer on 50% rahoitus (enintään 20 000 eur / yritys) 4-10 yrityksen ryhmille yritysten yhteishankkeisiin, joilla on selkeä yhteinen intressi ja/tai synergia jo aiemmin tunnistettuun kohdemarkkinaan ja jotka haluavat selvittää merkittäviä yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Business Finland Energiatuki

15-20% rahoitus uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon sekä energian säästöä tai käytön tehostamista koskeviin tavanomaista teknologia hyödyntäviin investointeihin. Nykyään etusijalla ovat kuitenkin uutta teknologiaa hyödyntävät hankkeet, joissa tukitaso voi olla korkeampi (max 40%). Business Finland rahoittaa myös energiakatselmus- ja selvityshankkeita, joissa tuki voi olla 40% tai 50%.

Business Finland Into-rahoitus

50% rahoitus (enintään 200 000 eur) PK- ja startup-yrityksille, esimerkiksi uusien liiketoimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseen, innovaatio-osaamisen kasvattamiseen ja innovaatiotoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen.

Business Finland Research-to-Business -rahoitus

Research-to-Business projekteissa tavoitellaan uuden yrityksen syntymistä. Tämä rahoitus on julkisille tutkimusorganisaatioille (esim. Yliopistot) tarkoitettu rahoitus, joka on tarkoitettu tuote- ja palveluideoiden kaupallistamiseen. Projektien pääpaino on yleensä kaupallistamisen valmistelussa ja kaupallistamista edistävässä tutkimuksessa.

Business Finland Rahoitus ja De Minimis

Osa Business Finlandin rahoituksesta on ns. de minimis tukea, joka on hyvä ottaa huomioon rahoituskokonaisuutta suunnitellessa. Yritys voi saada De Minimis -rahoitusta korkeintaan 300000 euroa kolmen vuoden aikana.

Miksi Export Maker?

01. Asiantuntemus

Meillä on syvä ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä kansainväliseen kasvuun. Olemme toteuttaneet reilulla 30 markkina-alueella yli 1000 markkina-avausprojektia, joista melkein 90%:ssa on käytetty tukena eri rahoitusinstrumentteja. Me tiedämme, mitkä yritystuet ovat tarjolla ja millaisiin kasvua edistäviin toimiin niitä voi hyödyntää.

02. Räätälöity palvelu

Yksilöllinen lähestymistapa kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Asiakkaiden lähtökohdat ja kasvutavoitteet ohjaavat toimintaamme.

03. Säästää aikaa

Autamme löytämään nopeasti sopivat rahoitusvaihtoehdot, jotka mahdollistavat juuri ne toimet, jotka tuottavat lisäarvoa yrityksellenne.

04. Hakuprosessin tuki

Kattava apu ja kokemus hakemusten sisällön rakentamisessa sellaiseksi, että saatte parhaan hyödyn kehittämistoimista.

05. Kasvun kumppani

Tuki ei pääty rahoituksen saamiseen, vaan jatkamme yhteistyötä yrityksenne kansainvälisen kasvun edistämiseksi konkreettisilla toimilla toteuttaen projektin operatiivisia toimia valitulla kohdemarkkinalla, kuten markkinaselvityksiä ja kumppanikartoituksia.

FAQ

Q: Voiko yksi yritys hakea useampaa Business Finlandin tukea samanaikaisesti?

A: Kyllä, yritykset voivat hakea useita Business Finlandin tukia samanaikaisesti, kunhan ne täyttävät kunkin tuen erilliset kriteerit ja ehdot. On tärkeää varmistaa, että jokaisen tuen haku on perusteltu ja suunnitelmallisesti toteutettu, jotta rahoituspäätökset ovat myönteisiä.

Q: Kuinka kauan Business Finlandin tuen saamisen prosessi kestää?

A: Business Finlandin tuen saamisen prosessin kesto voi vaihdella suuresti riippuen tukimuodosta ja hakemuksen käsittelyn vaativuudesta. Tyypillisesti prosessi voi kestää muutamasta viikosta pariin kuukauteen. On suositeltavaa aloittaa hakuprosessi hyvissä ajoin ennen projektin suunniteltua aloituspäivää.

Q: Mitä tapahtuu, jos hakemus hylätään?

A: Jos Business Finland hylkää hakemuksen, yrityksellä on mahdollisuus pyytää perustelut hylkäykselle. Tämän jälkeen hakemusta voidaan tarkastella uudelleen ja sitä voidaan muokata palautteen perusteella. Export Maker auttaa yrityksiä ymmärtämään hylkäyksen syyt ja valmistelemaan hakemuksen uudelleen esittämistä, parantaen mahdollisuuksia rahoituksen saamiseen seuraavalla kerralla.

KUINKA VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä

Lähtö kansainväliselle markkinamatkallesi vaatii strategisia kumppanuuksia. Olitpa sitten etsimässä jakelijoita, toimintakumppaneita, toimittajia tai asiakkaita, olemme täällä auttamassa sinua löytämään täydellisen vastinparin yrityksellesi. Ota yhteyttä meihin tänään ja kerro meille tavoitteistasi.

Yhdessä raivaamme tien kansainväliseen menestykseesi.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo