Skip to content

Finnvera rahoitus pk-yrityksille

Finnvera rahoitus

Finnvera-rahoitus tarjoaa suomalaisille yrityksille tärkeän tuen kansainvälistymisprosessissa. Ensisijainen rahoitusmuoto on takaus. Finnveran takauksen määrä riippuu yrityksen liiketoimintasuunnitelman vakuuttavuudesta sekä yhtiön ja sen avainhenkilöiden luottokelpoisuudesta. Rahoitus auttaa yrityksiä kasvamaan ja laajentamaan toimintaansa ulkomaille tarjoamalla rahoitusta, joka voi kattaa jopa 50-80% hankkeen kustannuksista. Export Makerin asiantuntijat auttavat yrityksiä arvioimaan rahoituksen edellytyksiä, valmistelemaan tarvittavat dokumentit ja neuvottelemaan Finnveran kanssa.

Mihin Finnvera rahoitusta voi saada

Finnvera-rahoituksen avulla yritykset voivat saada taloudellista tukea monenlaisiin hankkeisiin, jotka edistävät niiden kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyä. Rahoitusta voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

Kansainvälisten markkinoiden tutkimus

Laajennettaessa toimintaa uusille markkinoille, on tärkeää ymmärtää paikallista kysyntää, kilpailutilannetta ja asiakastarpeita. Finnvera voi tukea markkinatutkimuksen kustannuksia, mikä on kriittistä strategisen päätöksenteon kannalta.

Tuotekehitys

Innovaatioihin panostaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä menestyksekkäässä kansainvälistymisessä. Finnvera-rahoituksella voidaan kattaa kehityskustannuksia, jotka mahdollistavat tuotteiden räätälöinnin eri markkinoille sopiviksi.

Laajennusinvestoinnit

Kun yritys suunnittelee tuotantonsa tai toimintansa laajentamista kansainvälisesti, Finnvera voi auttaa investointien rahoittamisessa, mikä mahdollistaa tehokkaamman skaalautumisen ja markkinoille pääsyn.

Markkinointi ja myynninedistäminen

Brändin rakentaminen ja tunnettuuden kasvattaminen uusilla markkinoilla vaativat merkittäviä markkinointipanostuksia. Finnvera voi osallistua näiden toimintojen rahoitukseen, mikä on elintärkeää uusien asiakassuhteiden luomisessa.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen vaatii erityisosaamista, ja Finnvera voi tukea henkilöstön koulutusta, jotta yrityksen työntekijät voivat kehittää tarvittavia taitoja kansainvälisen kaupan eri näkökulmista.

Käyttöpääoma

Kun yritys hakee kasvua, kasvaa myös käyttöpääoman tarve. Yritys voi tarvita rahoitusta esimerkiksi henkilöstön, tuotantovälineiden, markkinointi- ja myyntikulujen tai varaston kasvun takia. Finnvera voi osallistua käyttöpääoman rahoitukseen lainoin tai takauksin.

Finnveralla on hyvin monipuolisia rahoistusinstrumentteja ja Finnveran asiakaspalvelu auttaa tunnistamaan oikeat intrumentit kunkin yrityksen tarpeisiin.

Milloin Finnvera rahoitus sopii sinulle

Finnvera-rahoitus on erinomainen vaihtoehto yrityksille, jotka suunnittelevat toimintansa laajentamista kansainvälisille markkinoille ja tarvitsevat taloudellista tukea riskien hallintaan ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Jos yrityksesi kaipaa lisärahoitusta suurten kansainvälisten projektiensa toteuttamiseen, tai jos uusien markkinoiden avaaminen ja kilpailukyvyn parantaminen kansainvälisessä ympäristössä on agendallasi, Finnvera voi tarjota välttämättömän taloudellisen tuen. Finnvera-rahoitus on myös suositeltavaa harkita, jos yrityksesi kohtaa kausittaisia rahoitustarpeita tai tarvitsee investoida merkittävästi tuotekehitykseen ja teknologian päivitykseen vastatakseen kansainvälisen markkinan vaatimuksiin.

Finnvera rahoituksen yleisiä edellytyksiä

Finnvera-rahoituksen saaminen edellyttää useita kriteerejä, jotka tulee täyttää. Näihin kuuluvat:

 • Suomalainen Y-tunnus ja liiketoiminnan harjoittaminen Suomessa.
 • Taloudellisesti terve yritys, jolla on realistinen ja kestävä liiketoimintasuunnitelma.
 • Hyväksyttävä luottokelpoisuus ja vahva taloudellinen historia.
 • Selkeästi määritelty ja toteuttamiskelpoinen kansainvälistymisstrategia, joka osoittaa markkinoiden tuntemusta ja kykyä vastata kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin.
 • Kyky ja sitoutuminen hallita ja kehittää kansainvälistä liiketoimintaa, mukaan lukien tarvittavat resurssit ja asiantuntemus.

Mihin Finnvera rahoitusta ei saa?

Finnvera-rahoitusta ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Spekulatiiviset sijoitukset tai rahoitus, joka ei suoraan liity liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Pelkästään kotimarkkinoille suunnatut projektit tai hankkeet, jotka eivät tue yrityksen kansainvälistä kasvua tai kilpailukykyä.
 • Toimialat, jotka ovat korkean ympäristö- tai sosiaaliriskin alaisia ilman riittäviä riskienhallintakeinoja tai -suunnitelmia.
 • Yritykset, jotka ovat taloudellisesti epävakaassa tilanteessa tai joilla on maksuvaikeuksia.

Mitä ottaa huomioon Finnvera rahoitusta hakiessa?

Kun haet Finnvera-rahoitusta, on tärkeää, että yrityksesi taloudelliset ja liiketoiminnalliset suunnitelmat ovat kattavasti ja ammattimaisesti dokumentoitu. Tarkista, että kaikki taloustiedot ovat ajan tasalla, ja että liiketoimintasuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset ja realistiset tavoitteet sekä strategiat niiden saavuttamiseksi. Lisäksi on hyvä huomioida, että Finnvera arvostaa selkeää näkemystä ja suunnitelmallisuutta rahoituksen käytössä. Export Makerin asiantuntijoiden avulla voit varmistaa, että hakemuksesi on mahdollisimman vahva ja täyttää kaikki Finnveran vaatimukset.

Finnvera rahoituksen hakeminen käytännössä

Hakuprosessi Finnvera rahoitukselle aloitetaan yleensä seuraavasti:

01. Maksuton alkukartoitus

Export Makerin asiantuntijat suorittavat maksuttoman alkukartoituksen, jossa he arvioivat yrityksesi nykytilannetta, kehittämistarpeita ja kasvutavoitteita. Tämän perusteella määritellään strategia Finnveran rahoituksen hakemiseksi, varmistaen, että hakuprosessi käynnistetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

02. Hakemuksen tekeminen

Ensisijainen rahoitusmuoto Finnveralla on takaus, joten yrityksen oma pankki voi hakea takausta yrityksen puolesta. Muissa rahoituksissa asiointi tapahtuu Finnveran sähköisen asiointialustan kautta. Sähköinen asiointi ohjaa valitsemaan yrityksen tarpeeseen sopivan rahoitusratkaisun. Export Makerin asiantuntijat tukevat sinua läpi koko prosessin.

03. Rahoituspäätös

Kun rahoituspäätös on tehty, hakemuksessa ilmoitettu yhteyshenkilö saa siitä ilmoituksen sähköpostiviestillä. Tämän jälkeen yrityksen vastuuhenkilöt tai heidän valtuuttamansa henkilöt voivat tutustua päätökseen asiointipalvelussa, ja jos rahoituspäätös on myönteinen, hyväksyä tai hylätä sen.

Finnvera rahoituksen saamisen jälkeen

Kun rahoitus on saatu, Export Maker jatkaa yrityksen tukemista kasvupolulla. Kansainvälinen tiimimme on valmis toteuttamaan projektiin liittyvät kansainvälistymiseen liittyvät toimet valituilla kohdemarkkinoilla, kuten markkinaselvitykset ja kumppanikartoitukset.

Finnvera rahoitustuotteita

Alku- ja pk -takaus

Alkutakaus sopii yrityksen perustamisvaiheessa, kun liiketoiminnan ylösajamiseksi tarvitaan rahoitusta. Aloittavalle yritykselle on usein luontevinta hakea rahoitusta omasta pankista. Jos yritykseltä puuttuu pankin edellyttämät vakuudet, Finnveran alkutakaus voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen. Alkutakauksen edellytys on, että osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä – ei yrityksiä. Edellytyksenä alkutakaukselle on, että kaikki osakkaat ovat luonnollisia henkilöitä.

Kun yritys suunnittelee kasvua esim. kansainvälisille markkinoille tai tarvitsee rahoitusta kotimaan investointeihin tai tuotekehitykseen, niin Finnveran Pk-takaus auttaa saamaan rahoitusta pankista. Tämä rahoitus on tarkoitettu yli 3 vuotta toimineille yrityksille.

Yrityslainat

Finnveran käyttää ensisijaisena rahoitusmuotona takautta, mutta yritys voi hakea lainaa myös suoraan Finnverasta. Finnvera myöntää lainaa vain osana sovittua kokonaisrahoitusta, joten suositus on ensin neuvotella rahoitushankkeesta oman pankin kanssa.

Finnvera on tuotteistanut erilaiset lainapaketit, tarjolla on esim. yrittäjä-laina, kasvulaina, kansainvälistymislaina jne.

Pk-yrityksen vientikauppojen rahoitus

Vientikauppaan Finnveralta saa rahoitusta esimerkiksi

 • Rahoittamalla maksuaikaa Finnveran ja pankin avulla. Maksuajan tarjoaminen voi olla kauppaneuvotteluissa se ratkaiseva tekijä, joka lopulta tuo kaupat kotiin. Kun käyttää oikeita rahoitusratkaisuja, tämän ei tarvitse myöskään rasittaa yrityksen kassaa tai tasetta.
 • Vientiluotto ostajalle Finnverasta. Vientiluottoa hyödyntämällä suomalainen viejä voi tarjota ulkomaiselle ostajalle pitkäaikaista rahoitusta OECD-ehtoihin perustuen.

 

Miksi Export Maker?

Export Makerilla on laaja kokemus pk-yritysten kansainvälistymishankkeissa.

01. Asiantuntemus

Meillä on syvä ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä kansainväliseen kasvuun. Olemme toteuttaneet reilulla 30 markkina-alueella yli 1000 markkina-avausprojektia, joista melkein 90%:ssa on käytetty tukena eri rahoitusinstrumentteja. Me tiedämme, mitkä yritystuet ovat tarjolla ja millaisiin kasvua edistäviin toimiin niitä voi hyödyntää.

02. Räätälöity palvelu

Yksilöllinen lähestymistapa kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Asiakkaiden lähtökohdat ja kasvutavoitteet ohjaavat toimintaamme.

03. Säästää aikaa

Autamme löytämään nopeasti sopivat rahoitusvaihtoehdot, jotka mahdollistavat juuri ne toimet, jotka tuottavat lisäarvoa yrityksellenne.

04. Hakuprosessin tuki

Kattava apu ja kokemus hakemusten sisällön rakentamisessa sellaiseksi, että saatte parhaan hyödyn kehittämistoimista.

05. Kasvun kumppani

Tuki ei pääty rahoituksen saamiseen, vaan jatkamme yhteistyötä yrityksenne kansainvälisen kasvun edistämiseksi konkreettisilla toimilla.

FAQ

Q: Mistä tiedän mikä Finnveran rahoitusinstrumenteista sopii juuri minun yritykselleni?

A: Finnveran sähköinen asianointialusta ohjaa kysymysten kautta yrityksen oikean rahoitusintrumentin luo. Henkilökohtaista palvelua saa myös Finnveran asiakaspalvelusta puhelimitse.

Q: Kuinka kauan rahoitushakemuksen käsittely kestää?

A: Finnvera pyrkii käsittelemään alku- ja pk-takaushakemukset kolmen arkipäivän kuluessa. Muissa rahoitustarpeissa tehdään päätökset yrityksen hankkeen vaatimassa ajassa.

Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksella toimitettujen tietojen kattavuus ja mahdolliset tarvittavat lisätiedot rahoitettavasta hankkeesta. On suositeltavaa aloittaa hakuprosessi hyvissä ajoin ennen projektin suunniteltua aloituspäivää.

KUINKA VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä

Lähtö kansainväliselle markkinamatkallesi vaatii strategisia kumppanuuksia. Olitpa sitten etsimässä jakelijoita, toimintakumppaneita, toimittajia tai asiakkaita, olemme täällä auttamassa sinua löytämään täydellisen vastinparin yrityksellesi. Ota yhteyttä meihin tänään ja kerro meille tavoitteistasi.

Yhdessä raivaamme tien kansainväliseen menestykseesi.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo