Skip to content

Markkinaselvityksen hinta: mistä se muodostuu?

Laadukkaan markkinaselvityksen hinnassa korostuvat asiantuntijan kokemus ja yrityksen tarpeet

Yrityksen kansainvälistyminen ja menestyminen kansainvälisillä markkinoilla vaativat kohdemarkkinan perusteellista tuntemista. Ilmaista se ei ole, sillä se vaatii joko yrityksen sisäisen tai ulkoisen asiantuntijan hyödyntämistä. Tässä blogitekstissä keskitymme tarkastelemaan, millaisista elementeistä asiantuntijoidemme laatiman markkinaselvityksen hinta muodostuu.

Puhuttiinpa sitten markkinatutkimuksesta, markkinakartoituksesta tai markkinaselvityksestä, tavoite on aina sama: tuottaa yritykselle arvokasta aineistoa kohdemarkkinan potentiaalista. Jos yrityksellä ei ole kansainvälistymisprosessin alussa tarpeeksi tietoa kohdemarkkinoista, menestyksellinen vientitoiminta voi ajautua hyvin nopeasti karille. Kattavan markkinaselvityksen avulla minimoidaan turhat riskit ja maksimoidaan yrityksen tuloksellinen toiminta kansainvälisessä kaupassa. 

Hyvin tehty markkinaselvitys vaatii aikaa ja kohdemarkkinan tuntemusta. Yrityksillä itsellään ei välttämättä ole henkilö- tai aikaresursseja kerätä kattavaa taustatietoa kohdemaan markkinatilanteesta. Tällöin ulkopuolisen asiantuntijan osaamisen ja kontaktien hyödyntäminen voivat olla yrityksen kannalta järkevää. Kun taustatyö tehdään kertalaakista kunnolla, ei aikaa ja rahaa tuhlaannu yrityksen kannalta vääriin valintoihin. Ja rahaa säästyy pitkässä juoksussa. 

Markkinaselvityksen laajuus määrittää hinnan

Markkinaselvityksen hinta on aina projektikohtainen, ja jokainen markkinaselvitys räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Hintaan vaikuttavat erityisesti selvityksen laajuus ja yrityksen tarpeet. Etenkin suuret yritykset voivat tarvita laajaa markkinaselvitystä päätöksenteon tueksi, jolloin ne myös automaattisesti vievät enemmän aikaa. 

Asiakasyrityksen edellyttämät tiedot uudesta markkinasta osaltaan määrittävät sen, miten laajalle selvitykselle on loppupeleissä tarvetta. Esimerkiksi haastattelut alan asiantuntijoiden tai järjestöjen kanssa ja viranomaisten kontaktoiminen vievät aikaa, mutta ovat ensiarvoisen tärkeitä asiakasyrityksen kannalta. Markkinaselvityksen hintalappu määräytyy siis aina sen mukaan, miten paljon selvitystyö kohdemarkkinan asiantuntijalta vaatii. Markkinaselvityksissä asiantuntijan työn päivähinta vaihtelee yleisesti 700–1200 euron välillä riippuen kohdemarkkinasta ja asiantuntijan kokemuksesta.

Markkinaselvityksen peruselementit

Millaisista elementeistä asiantuntijoidemme laatima markkinaselvitys voi sitten koostua? Kun asiakasyrityksen kanssa on määritelty, millaisen tiedon saaminen kohdemarkkinoilta on mahdollisen markkinoille laajentumisen kannalta tärkeää, kohdemarkkinan asiantuntija käärii hihat ja ryhtyy hommiin. Ensin täytyy selvittää, onko markkinalla tarvetta yrityksen tuotteelle tai palvelulle. Selvitetään siis asiakasyrityksen markkinapotentiaali ja markkinoiden koko.

Huomioitavaa on, että markkinaselvityksen tulos voi olla myös se, että markkinapotentiaali osoittautuu ennakoitua heikommaksi. Tällöin täytyy löytyä kanttia puhaltaa pilliin ja pistää peli poikki. 

Jotta saadaan selville, onko asiakasyritykselle ja sen tuotteelle kysyntää kohdemarkkinoilla, täytyy selvittää yrityksen pahimmat kilpailijat sekä muut toimijat. Mitä suurempi markkina, sitä kovempi kilpailu. Sen takia onkin tärkeää tutustua huolellisesti kohdemarkkinoiden kilpailutilanteeseen ennen viennin aloittamista.

Huolella tehdyn kilpailutilanteen kartoituksen avulla voidaan muodostaa realistinen kuva siitä, onko yrityksellä mahdollisuuksia voittaa markkinaosuuksia ja kilpailla muita markkinoilla toimivia vastaan.

Markkinaselvityksen perus elementteihin kuuluu myös asiakassegmenttien ja asiakaskunnan määrittely. Kuka yrityksen tuotetta tai palvelua ostaa? Entä millainen on yrityksen tuotteen tai palvelun hankinta-osto-logiikka ja -kriteerit? Näihin kysymyksiin vastauksen parhaiten löytää kohdemarkkinan asiantuntija. 

Markkinaselvitys ei tarkoita vain netissä surffailua

Kerrataanpa vielä lyhyesti, millaisista elementeistä asiantuntijoidemme laatiman markkinaselvityksen kokonaishinta muodostuu:

  • markkinaselvityksen laajuus
  • yrityksen tarpeet ja toiveet
  • markkinaselvityksen ajallinen kesto
  • erilaiset toimenpiteet, kuten haastattelut ja viranomaisten kontaktoiminen
  • asiantuntijan kokemus

Kuten edellä on todettu, markkinaselvityksen hinta määräytyy monista eri tekijöistä. Kaikki riippuu asiakasyrityksestä ja siitä, millaisia asioita kohdemarkkinoilta halutaan selvittää. Monesti yrityksillä saattaa olla hyvinkin spesifejä toiveita liittyen esimerkiksi kohdemarkkinan lainsäädäntöön, sertifikaattivaatimuksiin, hinnoittelurakenteeseen, investointitukiin ja rahaliikenteeseen. Markkinaselvitystä tehdessä kohdemarkkinan asiantuntija pistää siis konkreettisesti kädet saveen eikä yhtäkään kiveä jätetä kääntämättä. 

Tiedon hankkiminen vaatii monesti luovasti laillisia keinoja, koska avoimissa lähteissä ei useinkaan ole saatavilla sellaista tietoa, jota yritykset kaipaavat. Ulkopuolisen asiantuntijan hyöty korostuu nimenomaan kohdemarkkinan tuntemuksessa, kokemuksessa ja kontakteissa. Samaan aikaan kun asiantuntija kerää arvokasta tietoa kohdemarkkinoista, asiakasyritys voi takoa rahaa tutuilla markkinoilla sen minkä ehtii. Hyvin tehty markkinaselvitys maksaa siis itsensä pitkässä juoksussa takaisin.  

Jos yrityksesi on aikeissa suunnata kansainvälisille markkinoille, mutta kohdemarkkinan tuntemus on vielä alkutekijöissään, ota rohkeasti yhteyttä. Kokeneiden asiantuntijoidemme avulla laadimme juuri sinun yrityksellesi sopivan markkinaselvityksen.