Skip to content

Vuosi 2019 – kasvua ja ennustuksia vuoteen 2020

Vuosi 2019.

93 toteutettua projektia.

58 asiakasyritystä.

50 sparrattua yritystä.  

29 kohdemarkkinaa.

Noin 20 pidettyä puheenvuoroa kansainvälisen liiketoiminnan teemoista.

Vauhdin vuosi

Keräsimme yhdessä ylös vuoden 2019 lukuja yhteenvetoa varten ja haukoimme henkeä: olemme kasvaneet kuluvana vuonna itsemmekin yllättänyttä vauhtia. Uudet osaavat Tekijät, ensimmäiset viralliset tiimipäivät, huima aktiivisuus ja rehellinen ennakkoluulottomuus ovat pitäneet huolta siitä, että olemme voineet toimia vientiliiketoiminnan etulinjassa yrityksemme sydänasian – asiakkaidemme kansainvälisen liiketoiminnan menestymisen – parissa.

Varsinaisten asiakkuuksien lisäksi olemme vahvasti olleet mukana tukemassa suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Perinteiseen tapaan Jonne sekä Kasvu Open Karnevaalin Vuoden 2018 Sitoutuja-maininnan saanut Suvi ovat tuoneet osaamistaan kasvuhakuisten yritysten tarjolle Kasvu Openissa ja Kasvun Roihun Grow to Market -kasvuohjelmassa sparraten yli 50 yritystä kuluvan vuoden aikana. Vienti kiinnostaa ja vientiä harjoittavien yritysten määrä on nousussa myös PK-yritysbarometrin viimeisimmän selvityksen mukaan. Tämä on heijastunut myös meidän matkakalenterissamme, sillä Export Maker on saanut kunnian olla mukana pitämässä lähes kahtakymmentä asiantuntijapuheenvuoroa kuluvan vuoden aikana kansainvälisen liiketoiminnan teemoista muun muassa Porvoossa, Mikkelissä ja Kuopiossa. Näissä yritystapaamisissa olemme tavanneet lukuisia osaavia ja innostuneita yrittäjiä, joiden yrityksissä piilee huima kansainvälinen potentiaali.  Vapise maailma: Suomesta tullaan lujaa.

Tiimi kaiken keskiössä

Työskennellessämme hajautettuna tiiminä korostuvat yhteiset palaverit ja yhdessä tekeminen. Tämän vuoksi viikottaisten etäpalavereiden lisäksi näimme lähes koko tiimin voimin alkuvuodesta Tallinnassa. Workshopien, hyvän ruoan, kiipeilyn ja upean seuran tähdittämä reissu siivittikin meidät upeaan vauhtiin kohti kesää. Kuluvana vuonna olemme kasvaneet kuuden uuden tekijän voimin yhdeksi Suomen suurimmista yksityisistä kansainvälistymispalveluita tarjoavista asiantuntijayrityksistä täydentäen osaamistamme markkina- ja projektikonkareiden lisäksi myös graafisella osaajalla. Täten voimmekin todeta, että tiimistämme löytyy yli sadan vuoden verran kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta. Tämä upea lukema on mahdollistanut sen, että olemme pystyneet palvelemaan mitä erilaisempia yrityksiä läpi Suomen jopa 29 eri maahan. Miten kolmehenkisestä Venäjän-kaupan asiantuntijasta kasvoi lähes kolmessakymmennessä markkinassa operoiva monimarkkinaosaaja – siitä kiitos kuuluu tälle mahtavien tekijöiden joukolle.

Osa Export Makerin tiimiä illallisella Tallinnassa

Vuoteen 2020

Alkavana vuonna 2020 aiomme jatkaa pk-yritysten tukena kansainvälisillä markkinoilla menestymiseksi. Edellä mainittujen useiden eri kokoisten ja eri taustoja omaavien yritysten tapaamisen ja sparraamisen pohjalta olemme iloksemme saaneet huomata sen, kv-kauppa kiinnostaa yhä enenevissä määrin, ja kansainvälisen liiketoiminnan aloittaminen sopii jokaiselle yritykselle läpi toimialarajojen kotipesän ollessa kunnossa. Näiden pohjalta haluamme nostaa omasta näkökulmastamme kolme kiinnostavaa ajatusta siitä, mille vienti näyttää vuonna 2020.

1. Vienti kuuluu kaikille.

Yhä pienemmät ja pienemmät yritykset uskaltavat lähteä tarkastelemaan potentiaaliaan kansainvälisillä markkinoilla. Tämä johtuu muutamasta eri syystä. Ensinnäkin digitalisaatio on häivyttänyt rajoja tehden yhteydenpidosta huomattavasti helpompaa. Digityökaluja on alettu hyödyntää yhä enemmän myös tavallisesti kankeiksi ja vanhanaikaiseksi tunnetuilla teollisuuden aloilla. Tämän lisäksi osatavoitteisiin pilkottu kansainvälistymispolkumme tekee viennin aloittamisesta helposti hallittavan kokonaisuuden jättimäisen kaaoksen sijasta. Toisekseen – vaikka viennin aloittaminen on edullisempaa kuin yleisesti ajatellaan – on vientiin tullut saataville yhä parempia rahoitusmalleja alkuvaiheeseen liittyvien investointien tukemiseksi. Viennin tukemiseen tarkoitetuista rahoitusinstrumenteista voi lukea lisää Business Finlandin verkkosivuilta.

Viennin ei tarvitse tuntua hallitsemattomalta sekasorrolta.

2. Vienti on muuttunut.

Vientiä voidaan toteuttaa yhä useammalla eri tavalla, ja perinteinen mielikuva merikonttien pinoamisesta on vain yksi toteuttamismuoto. Esimerkkinä kerrottakoon kuluttajakaupan parissa toimiva asiakkaamme, jolle alkuvaiheen tarvittavien materiaalitoteutuksien lisäksi etsittiin kumppani hakemaan kuluttaja-asiakkaita suoraa kohdemarkkinasta kivijalkamyymälän ja sen alla toimivan verkkokaupan ulottuville. Vain mielikuvitus on siis viennissä rajana.

3. Kv-myynti on läsnäolemisen ja digitalisaation muodostama hybridi

Toimiessamme yhä useammalla markkinalla olemme huomanneet sen, miten digitalisaatiosta huolimatta läsnäolo ja loppuasiakkaan lähellä oleminen kansainvälisillä markkinoilla vaikuttaa myynnin edistämiseen. Voidaan puhua hybridistä, jossa paikallisen avun kautta luodaan suhde ja luottamus asiakkaaseen, jonka kanssa kv-kaupan aloittava yritys viimeistelee kaupan tuoden asiantuntijan näkökulman myyntiin. Tämä ”vanhanaikainen” lähestymistapa, jossa myyntivoima painotetaan kohdemaahan luottamusta luoden ja odotuksia vaalien, on olennainen osa kaupan toteutumista.

Kiitos teille. Kiitos meille. Tehdään yhdessä vuodesta 2020 kansainvälisesti menestys.