Skip to content

Asiakastarina: Artekno Oy – markkinakartoitus Ruotsiin tukirahoituksella

Artekno Oy on vuonna 1953 perustettu yritys, jonka pääasiallisena toimialana on muovituotteet niin terveysteknologiaan, hyötyajoneuvoihin, Cleantech- ja termologistiikkaan, sekä erikoisaloihin. Artekno Oy kuuluu Saarioinen-konserniin, ja historian saatossa tuotteita on ollut laidasta laitaan, jopa tupakasta veneisiin, mutta nykyään focus on laaja-alaisesti muovituotteissa.

Ruotsiin toteutetun markkinakartoituksen tavoitteet täyttyivät

Artekno Oy:llä on ollut vientiä jo useita vuosia, keskittyen lähinnä Pohjoismaihin. Myös Venäjälle ja Ranskaan on ollut satunnaisesti vientitoimintaa, mutta niihin markkinoihin Artekno Oy ei ole panostanut, tuotepäällikkö Harri Rosenqvist kertoo.

Yhteistyö Export Makerin alkoi vuonna 2018, ja projekti koski termolaatikoiden myyntisektoria, eli kylmäkuljetukseen käytettäviä lämpöä säilyttäviä laatikoita. Rosenqvist selittää, että markkinakartoituksen tarve oli ollut olemassa jo pitkään ja keskusteluita vienninedistämisestä on ollut jo aiemminkin.

Tukirahoituksella toteutettu markkinakartoitus koski Ruotsin markkinoita, joka oli juuri sopivan kokoinen markkina kyseisen tuotesegmentin markkinan kartoittamiseen. Export Makerillä on Ruotsin markkina-alueeseen erikoistunutta henkilökuntaa.

Konkreettisina tuloksina projektista jäi käteen arvokkaita kontakteja Ruotsin markkinan osalta, jotka olivat suora linkki tuotesegmentin osalta ruotsalaiseen asiakaskuntaan. Tärkeimpänä tuloksena oli kuitenkin vastaus kysymykseen Ruotsin markkinoiden koosta ja potentiaalista.

Saimme vastauksen haluamaamme kysymykseen ja juuri tämän vastauksen perusteella ymmärsimme, mitkä ovat Arteknon seuraavat liikkeet kyseisen markkina-alueen suhteen, Rosenqvist kuvailee. Saaduista kontakteista on muodostunut myöhemmin liidejä ja potentiaalisia asiakassuhteita.

Toimivaa yhteydenpitoa alusta loppuun

Kommunikointi projektin tiimoilta oli ensimmäisestä tapaamisesta loppuun asti helppoa ja tehokasta. Projektin yhteyshenkilönä Export Makerin puolelta toimi projektipäällikkö Henri Karhu, jonka työpanosta Rosenqvist kiittelee.

Face-to-face tapaamiset ja videopalaverit olivat kätevä tapa yhteydenpitoon, ja Henri piti meidät ajan tasalla tilanteesta jatkuvasti, Rosenqvist kuvailee.

Tuotepäällikkö Harri Rosenqvist kuvailee yhteistyötä Export Makerin kanssa asiantuntevaksi, joustavaksi ja ymmärtäväksi.

Heti alusta lähtien [Export Maker] ymmärsi tilanteemme ja kuunteli jatkuvasti toiveitamme. Export Makeriä oli helppo lähestyä ja toiminta oli kokonaisvaltaisesti jouhevaa, Rosenqvist pohtii.

”Export Maker oli mielestäni paras tähän mennessä käyttämämme ulkopuolinen toimija”

Projekti lähti käyntiin, kun saimme rahoitusta vienninedistämiseen, joka mahdollisti ulkopuolisen toimijan käyttämisen, Rosenqvist avaa.

Export Maker auttoi Arteknoa tukirahoituksen hakemisessa, joka helpotti prosessia Arteknon näkökulmasta ja kevensi taakkaa asiakkaalta. Rosenqvist piti järjestelyä tehokkaana ja toimivana, sekä kehuu tukijärjestelmää, joka kannustaa yrityksiä vientiin.

Hienoa, että valtio ja rahastot rahoittaa tällaista toimintaa, sillä tämä hyödyttää koko Suomen taloutta viennin avulla, Rosenqvist perustelee.

Rosenqvist kuvailee Export Makeria parhaaksi ulkopuoliseksi toimijaksi, jonka kanssa Artekno on tähän mennessä tehnyt yhteistyötä.

Lue muista asiakastarinoistamme täältä.

Arteknon verkkosivut.

Haastattelun toteutti Joona Koivisto.