Skip to content

Asiakastarina 2 Fresh: Life Science -laitteella onnistuneesti Keski-Eurooppaan

Uuden markkinan avaaminen on aina haastavaa, etenkin Life Science - laitteelle. 2 Fresh Finland Oy:lle tuotelanseeraus Keski-Euroopan niche-markkinoille tuntui pelottavalta haasteelta. Onneksi kumppanuus Export Makerin kanssa muutti tämän haasteen menestykseksi. Mutta miten yhteistyön avulla saavutettiin tavoitteet?

Alkuvaiheen haasteiden voittaminen

Ennen yhteistyötä Export Makerin kanssa, 2 Fresh Finlandilla ei ollut minkäänlaisia kontakteja tai ymmärrystä Keski-Euroopan asiakaskentästä. Koska jopa paikallisten potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen oli jo vaikeaa, yritys tiesi tarvitsevansa paikallista apua kohdemarkkinoilla..

2 Fresh ja Export Maker löysivät toisensa KV-Valmius -yritysryhmäprojektin kautta. Tuossa  valmennusohjelmassa Export Makerin Juha Lahtinen valmensi ja sparrasi yrityksiä kansainväliseen liiketoimintaan liittyen. Hänen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa vakuuttivat 2 Freshin siitä, että Export Maker olisi oikea kumppani heidän tarpeisiinsa.

Sujuva toteutus ja odotusten ylittäminen

"Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien Export Maker osoitti ymmärtävänsä innovatiivisen tuotteemme liiketoimintaa sekä kohdemarkkinaa,  johon tähtäsimme. Heidän paikalliset asiantuntijansa antoivat meille arvokasta tukea auttaen meitä keskittymään oikeaan asiakasryhmään. Tämä ohjaus oli ratkaisevan tärkeää, kun valmistauduimme esittelemään laitteemme Keski-Euroopassa", mainitsee Niklas (tuotepäällikkö, 2 Fresh).

Päämääränä oli järjestää tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden kanssa. "Export Maker ei vain saavuttanut tätä tavoitetta, vaan ylitti sen luomalla todellisia yhteyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia, erityisesti Saksassa." Nämä yhteydet olivat enemmän kuin pelkkiä tapaamisia - ne olivat lupaavia liiketoimintasuhteiden alkuja.

Aitojen tulosten saavuttaminen ja toiminnan parantaminen

Export Makerin kanssa työskentelyn jälkeen 2 Fresh on pysynyt yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin Saksassa ja ensimmäistä laitetta ollaan juuri toimittamassa Saksaan. Tämä on merkittävä askel yrityksen laajentumisessaan kansanvälisille markkinoille.

"Export Makerin asiantuntija-apu auttoi meitä ymmärtämään, mikä Keski-Euroopan potentiaalisia asiakkaita kiinnostaa. Tämä mahdollisti keskittymisen ja tuotteidemme räätälöinnin tehokkaammin, mikä paransi päivittäistä toimintaamme."

Tunnistamalla oikeat asiakkaat ja keskittymällä heidän tarpeisiinsa, 2 Fresh on pystynyt paremmin räätälöimään tuotteitaan. Tämä on johtanut asiakastyytyväisyyden kasvuun ja positiiviseen palautteeseen.

Erinomainen tuki ja kommunikaatio

"Suosittelemme lämpimästi Export Makeria kaikille yrityksille, jotka harkitsevat heidän palvelujaan. Heidän tiimillään ja asiantuntijoillaan on syvä ymmärrys kansainvälisistä markkinoista ja uusista teknologioista. Heidän lokaali tiimi tarjoaa tarpeelliset ratkaisut, varmistaen perusteellisen ymmärryksen kohdemarkkinoiden toimintaympäristöstä", sanoo Niklas.

"Yksi esimerkki Export Makerin tuottamasta lisäarvosta on heidän kykynsä yhdistää meidät juuri oikeiden ihmisten kanssa. Heidän tarkkuutensa oikeiden yhteyksien luomisessa oli avain menestykseemme."

"Koko kumppanuutemme ajan Export Makerin tuki ja kommunikaatio olivat erinomaisia. He pitivät meidät hyvin ajan tasalla ilman, että “kuormittivat” meitä meitä viesteillä, ja varmistivat, että kaikki tavoitteet saavutettiin aikataulussa."ell-informed without overwhelming us and ensured that all milestones were met on time.”

Export Makerin luoma asiakaskartoitus hyödyttää jatkossakin 2 Freshia, luoden vankan perustan jatkuvaa kasvua ja kansainvälistä laajentumista varten.

Tempo-rahoituksen hyödyntäminen

Projektia tuettiin Business Finlandin Tempo-rahoituksella, joka auttaa startupeja, pk-yrityksiä ja keskikokoisia yrityksiä kasvamaan nopeasti ja astumaan kansainvälisille markkinoille. Tempo-rahoitus on loistava työkalu yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa ilman suurta taloudellista riskiä. Se tukee markkinatutkimusta, tuotekehitystä ja uusien markkinoiden validointia. Suosittelemme muille suomalaisille yrityksille, joilla on innovatiivisia tuotteita ja vahvat kasvunäkymät, harkitsemaan tätä arvokasta tukimuotoa.

"Yhteenvetona voidaan todeta, että Export Makerilla oli ratkaiseva rooli onnistuneessa markkina-avauksessa Keski-Euroopaan. Heidän asiantuntemuksen, sparrauksen, ohjauksen sekä tuen avulla saavutimme tavoitteemme. Odotamme innolla yhteistyömme jatkoa  ja kasvua avainkumppanimme  Export Makerin kanssa — Oikeat ihmiset oikeaan tehtävään."


Lisälinkkejä

Lue lisää Tempo-rahoituksesta tästä.