Skip to content

Asiakastarina: Carbofex Oy – Biohiilen tulevaisuuden trendit selville kattavan markkinaselvityksen avulla

Carbofex Oy on biohiilen tuotantoteknologiaan erikoistunut yritys. Carbofexin ainutlaatuisen hiilidioksidinpoisto-teknologian avulla biomassaa muutetaan korkea-arvoiseksi biohiileksi. Biohiilellä on monia tutkittuja käyttötarkoituksia, joilla on myönteisiä vaikutuksia sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. 

Carbofexin ja Export Makerin välinen yhteistyö alkoi, kun yritys halusi selvittää, millainen kysyntä biohiilellä tulee tulevaisuudessa olemaan Ruotsin markkinoilla. Kohdemarkkinoilta kerätty tieto on tärkeässä osassa päätöksenteossa esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan uusia laiteinvestointeja. 

Biohiilen tulevaisuuden kysynnän ja tarpeen selvittäminen fokuksessa

Yhteistyöprojektin tavoitteena oli selvittää, millainen asiakaspotentiaali ja -tarve Ruotsin markkinoilla on biohiilelle sekä biohiilen sovelluskohteille. Projektin fokuksena oli laajan markkinaselvityksen toteuttaminen. Carbofexilla oli jo entuudestaan asiakkaita ja toimintaa Ruotsissa, joten yritys halusi saada syvällisemmän selvityksen kohdemarkkinan tulevaisuuden trendeistä. 

Projektin päävastuu oli Ruotsin markkinoiden paikallisella asiantuntijalla Pierre Brolinilla.

“Halusimme yhteistyöprojektin avulla selvittää, millainen volyymi ja hinta biohiilellä on tulevaisuudessa Ruotsin markkinoilla. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa Ruotsin markkinoiden kilpailijakenttää. Pierre toteutti laajasti haastatteluja, joiden pohjalta saimme arvokasta tietoa Ruotsin markkinoiden tulevaisuuden tarpeesta ja asiakaspotentiaalista”, Anna Yrjönen Carbofex Oy:lta avaa.

Syväluotaavat tutkimustulokset helpottavat tulevaisuuden päätöksentekoa

Yhteistyöprojektissa saavutetut tulokset antavat kattavan kuvan siitä, millaisia trendejä ja millainen kysyntä biohiilellä sekä biohiilen sovelluskohteilla tulee Ruotsin markkinoilla olemaan. 

“Projekti antoi meille paljon arvokasta tietoa. Sekä haastattelu- että tulosmateriaalia saatiin runsaasti. Biohiilen käyttö ja tarve näyttää selvästi kasvavan tulevaisuudessa, joten tulokset olivat meille hyvin positiivisia. Pierren kontaktointien myötä saimme myös pari tarjousta, mikä oli mahtava lisä, sillä se ei ollut projektin varsinainen tavoite”, Yrjönen lisää.

Sujuva kommunikointi ja kohdemarkkinan paikallinen asiantuntija kaiken a ja o

Carbofexin ja Export Makerin välinen yhteistyö sujui mallikkaasti. Yhteistyö saa mahdollisesti jatkoa myös tulevaisuudessa.

“Yhteistyö Export Makerin kanssa oli hyvin sujuvaa ja tiivistä. Saimme Pierreltä säännöllisesti raporttia ja päivitystä projektin etenemisestä. Export Makerin rooli tämän projektin onnistumisessa oli siis keskeinen, sillä se toteutettiin hyvin laajasti ja syvällisesti. Pierre oli myös tärkeä osa projektia siksi, koska hän pystyi kommunikoimaan asiakkaiden kanssa ruotsiksi. Kommunikointi heidän kanssaan olisi varmasti ollut haastavampaa, jos yhteydenpito olisi hoidettu ainoastaan englanniksi. On siis tärkeää, että kohdemarkkinassa toimii paikallinen asiantuntija”, Yrjönen avaa yhteistyötä. 

“Suosittelisin ehdottomasti Export Makeria myös muille yrityksille. Suosittelisin heitä esimerkiksi sellaisille yrityksille, joilla on jo viennin avauksia eri kohdemarkkinoihin mutta joiden vientitoiminta ei ole vielä vakiintunutta”, Yrjönen tiivistää. 


Export Maker auttoi Carbofexia Business Finlandin Explorer -yritystuki hakemuksen kanssa. Yritysrahoituksen avulla yritys pystyi selvittämään valitun kohdemarkkinan liiketoimintapotentiaalia ja asiakaskysyntää.

Carbofex Oy:n verkkosivut.