Skip to content

Asiakastarina: Finn Lamex – yhteistyöllä kuusinumeroinen summa myyntiä

Finn Lamex Safety Glass Oy on vuonna 1999 perustettu tuulilasivalmistaja, joka valmistaa lasituotteita joukko- ja tilausliikenteen ajoneuvoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Yritys on erikoistunut linja-autojen tuulilaseihin, ja yritys tunnetaan vaativan lasin ja haastavien muotojen onnistuneesta työstämisestä. Yrityksen kotipaikka on Laitilassa ja liikevaihto vuonna 2019 yhteensä 12,4 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista tukea täysveriselle vientiyritykselle

Finn Lamexin liiketoiminta pohjautuu vahvasti vientiin, jota yritys on tehnyt perustamisestaan lähtien. Yrityksen vientipäällikkö Toni Kallio kuvailee Finn Lamexin olevan täysverinen vientiyritys, sillä jopa 98% yrityksen tuotteista menee ulkomaan markkina-alueille.

– Kotimarkkina tuulilasituotteille on pieni, joten olemme alusta saakka keskittäneet toimintaamme vientiin. Päämarkkina-alueinamme ovat olleet Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Espanja ja Italia, Kallio selvittää.

Yhteistyö Export Makerin kanssa alkoi Export Makerin yhteydenoton myötä, ja keskustelunavauksen jälkeen yhteistyötä ruvettiin suunnittelemaan ripeästi.

– Yhteistyön käynnistämisessä ei turhaan jahkailtu, vaan alettiin heti toimimaan. Konkreettinen apu Business Finlandin tukien hakemisessa nopeutti projektien starttaamista huomattavasti, Kallio kertoo.

Export Makerin asiantuntijat selvittivät Finn Lamexille parhaiten sopivat tukimuodot Business Finlandin tukitarjonnasta, jonka jälkeen valmistelivat ja auttoivat Finn Lamexia tuen hakemisessa. Tukien avulla päätös investoida viennin kehittämiseen on keventynyt. Vientipäällikkö Toni Kallio kehuu prosessia suoraviivaiseksi ja simppeliksi.

– Export Maker on hoitanut tuen hakemisen ja projektin starttauksen ”avaimet käteen”-periaatteella, Kallio kiittelee. Me pystyimme keskittymään omaan liiketoimintaamme, kun Export Maker keskittyi hakuprosessiin.

Yhteistyöllä kuusinumeroinen summa lisää myyntiä.

– Vaikka itselläni on kova halu tehdä kaikki vientitoimenpiteet itse, on aikaresurssit kuitenkin rajallisia. Tässä Export Maker tulee apuun, ja voinkin ketterästi irroittaa omaa työtaakkaani heille, vientipäällikkö Toni Kallio kehuu.

Projekteissa on tehnyt muun muassa markkinaselvityksiä ja -kartoituksia, sekä kumppani- ja asiakashakuja, joiden avulla Finn Lamex on kyennyt muodostamaan paremman kuvan uudesta markkinasta ja ymmärtämään markkinoiden tilannetta paremmin.

– Export Makerin avulla olemme saaneet suoria kontakteja kiinnostuneisiin asiakkaisiin, joiden kanssa olemme voineet heti alkaa tekemään kauppaa.

Kallion mukaan Export Maker on tehnyt kallisarvoista kontaktointityötä, josta on seurannut myös erittäin konkreettisia tuloksia, niin liiketoiminnan kasvun, kuin myynnin osalta.

– Yhteistyömme ansiosta olemme tehneet kuusinumeroisen summan myyntiä, Kallio summaa.

Export Maker viennin kumppanina: roolien jako tehostaa toimintaa

Export Maker on toiminut Finn Lamexin viennin kumppanina ja tukena viimeiset vuodet, ja vientipäällikkö Toni Kallio näkee yhteistyön hedelmät. Etenkin uusien markkinoiden osalta Export Maker on onnistunut raportoimaan markkinoiden nykytilanteen, potentiaalin ja suositukset eri markkina-alueiden osalta, joka on helpottanut päätöksen tekoa ja vientistrategian fokusoimista Finn Lamexin osalta.

– Tarkka tieto markkinoiden aidosta kysynnästä ja asiakkaista on helpottanut päätöstä uusien markkinoiden avaamisesta rutkasti, Kallio toteaa.

Kallio kertoo projektimallin toimineen yhteistyössä hyvin, sillä Export Makerin asiantuntijat ovat ottaneet vastaan tarkkaa tietoa toiminnastamme ja alamme erityspiirteistä. Työtä on siis tehty Finn Lamexin näkökulmasta, keräten juuri kaikista tärkein ja ajankohtaisin tieto asiakkaalle. Täten on vältetty turhaa työtä.

– Olen saanut vastauksen juuri niihin kysymyksiin, mitä olen kysynyt, Kallio sanoo.

Yhteistyön roolit ovat jaettu selkeästi, ja vientipäällikkö Toni Kallio näkee roolinjaon merkityksen.

– Finn Lamex vastaa myynnin klousaamisesta, kun taas Export Maker myyntiprosessin alkupäästä. Export Maker menee käytännössä kentälle paikallisine asiantuntijoineen, kontaktoi asiakkaita toimeksiantomme mukaan, ja asiakkaan löytyessä tulemme mukaan prosessiin tekemään tarjouspyyntöä, Kallio kertoo.

”Myyntiin sijoittaminen kannattaa”

Finn Lamex toimi ennen vuotta 2017 keskittyen Ison-Britannian markkina-alueeseen, mutta on laajentanut viime aikoina uusille markkinoille. Brexitin myötä yritys näki hyödylliseksi laajentaa liiketoimintaa keskittyen uusiin markkina-avauksiin, vaikka Iso-Britannia säilyy yhtenä yrityksen suurimmista vientikohteista.

– Uuden markkina-alueen avaus on nopeutunut, tehostunut ja helpottunut Export Makerin avulla, Kallio tiivistää.

Koronan vaikutukset ovat myös näkyneet Finn Lamexin liiketoiminnassa: uusia markkina-avauksia myös uusille toimialoille on ollut tarpeellista tehdä.

– Tahtotila uusien toimialojen liiketoiminnan avaamiseen on kova, ja juuri tässä Export Maker voi tukea meitä, myöskin jatkossa, Kallio kuvailee.

Tärkeimpinä tuloksina Kallio nostaa ymmärryksen markkinasta, sen rakenteesta ja kysynnästä, jonka Export Makerin valmiit raportit ovat tuottaneet. Markkina-alueen ”pelisäännöt”, tyylipiirteet ja trendit ovat antaneet meille avaimet uuteen markkina-avaukseen.

– Kansainvälinen kauppa on niin suuri kenttä, jossa toimijoita ja kilpailijoita niin paljon, että myyntiin sijoittaminen ja pelikorttien katsominen kannattaa, Kallio kertoo.

Kallio kiittelee myös Export Makerin asiakaspalvelua: kysymyksiin on aina löytynyt vastaus ripeästi, ja asenne on ollut oikea. Yhteistyön henki on näkynyt tekemisessä.

– Suosittelen Export Makerin palveluita yrityksille, jotka haluavat kasvattaa myyntiään, tai vähintään selvittää myynnin kasvattamisen mahdollisuuksia. Yhteistyön avulla olemme saaneet konkreettisia tuloksia nopeasti.


Export Maker auttoi Finn Lamexia saamaan Business Finlandin Market Explorer -yritystukea uusien vientimarkkinoiden avausten tueksi.

Katso lisää Finn Lamexista!