Skip to content

Asiakastarina: International Trade Centre – Onnistunut kansainvälinen yhteistyö johti tavoitteiden ylittämiseen

Export Maker Oy teki yhteistyötä International Trade Centre:n kanssa toteuttamalla B2B-matchmaking- ja markkinatutkimuspalveluita vuonna 2020.

Yhteistyötä ITC:n kanssa

International Trade Centre (ITC) on Yhdistyneiden Kansakuntien ja Maailman Kauppajärjestön (WTO) yhteinen organisaatio, joka tukee kehittyvien maiden kauppaa sekä paikallisten yritysten kilpailukykyä. Euroopan Unioni rahoitti projektia yhteistyössä ITC:n kanssa tukeakseen srilankalaisia IT-yrityksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä Euroopasta.

– Autoimme yrityksiä muodostamaan vientisuunnitelmia, tuimme strategisessa yhteistyössä liiketoiminnan, brändäyksen ja Euroopan toimintojen osalta, Senior Programme Officer Miyoba Lubemba selittää.

Projektin alussa ITC työskenteli yli sadan yrityksen kanssa, josta rajattiin 21 potentiaalisinta yritystä. Suomi valittiin yhdeksi tärkeimmistä kohdemarkkinoista näille srilankalaisyrityksille, ja Export Maker Oy valittiin projektin toteuttajaksi.

Kattava markkinaselvitys räätälöidyllä ja tarkkaan määritellyllä näkökulmalla

Markkinaselvitys suomalaisesta IT-markkinasegmentistä muodosti ensimmäisen osan projektia.

– Haluamme varmistaa, että ymmärrämme markkinakohtaiset tyylipiirteet, sekä markkinapotentiaalin srilankalaisyrityksille. Näihin kuuluu niin kulttuuriset aspektit, markkinan dynamiikka, kuin megatrendit ja trendit jotka alueella vaikuttavat, Lubemba jatkaa.

Export Maker Oy:n projektipäällikkö Joona Koivisto toteutti 78-sivuisen markkinaselvityksen suomalaisesta IT-sektorista ja sen tuomista mahdollisuuksista srilankalaisyrityksille korostaen markkinan etabloitumiseen vaadittavaa käytännön markkinatietämystä. Tietoa kerättiin nimenomaan srilankalaisyritysten näkökulmaan parhaiten sopivaksi, ja lopulta tiedon avulla otettiin lupaavia ensiaskelia markkinassa.

– On hyvä tietää yleistietoa markkinasta, mutta elintärkeää ymmärtää, miten ne vaikuttavat tiettyyn toimialaan tai yritykseen. Export Makerin tiimi onnistui keräämään kattavaa tietoa projektiin liittyen ja onnistuivat siinä hyvin, Lubemba avaa.

Arvokasta paikallista tietoa ja presenssiä – tilannekuvan muodostaminen 

– Paikallisen asiantuntijan läsnäolo markkina-alueella auttoi muodostamaan kokonaiskuvan tämänhetkisestä tilanteesta Suomen IT-markkinalla, Senior Programme Officer Miyoba Lubemba kertoo.

Virtuaalisessa sparrauksessa avattiin markkinaselvityksen pääkohdat srilankalaisyritysten kanssa sekä valmistauduttiin tuleviin B2B-tapaamisiin suomalaisyritysten kanssa.

– Export Maker Oy:n projektipäällikkö piti perusteellisen seminaarin ja katsauksen selvityksen pääkohtiin ja varmisti, että osallistujat ymmärsivät markkinatilanteen täysin, Lubemba summaa.

65 B2B-tapaamista ylitti odotukset

Projektin tärkein osa olivat virtuaaliset B2B-tapaamiset, joissa suomalaisyritykset tapasivat srilankalaisyrityksiä keskustellakseen mahdollisesta yhteistyöstä. Tapaamisten tavoitemäärä ylitettiin ja tapaamisista seurasi lopulta kauppaa srilankalaisyrityksille.

– Tämän kokoluokan projektia ei ollut aiemmin tehty etänä ja virtuaalisesti, joten on äärimmäisen tärkeää korostaa Export Makerin onnistumista täysin uudenlaisessa ympäristössä. Tämä on oiva esimerkki Export Makerin tiimin joustavuudesta ja avoimuudesta uusia haasteita kohtaan, Lubemba painottaa.

Konkreettisia tuloksia saavutettiin yhteistyön avulla

Srilankalaisyritykset ovat solmineet pitkäkestoisia ja kannattavia liikekumppanuuksia suomalaisten yritysten kanssa ja ovat onnistuneet saamaan kauppaa useiden projektien muodossa.

– Olemme erittäin onnellisia, että löysimme Export Makerin kaltaisen yrityksen, ja että työ tehtiin heidän kokemuksella ja ammattitaidolla, Senior Programme Officer Miyoba Lubemba sanoo.

– Yhteistyö Export Makerin kanssa oli sujuvaa ja helppoa, ja kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiin. Export Makerin projektipäällikkö oli tehokas ja aina ajallaan ja toi arvokasta asiantuntijatietoa suomalaisesta markkinasta, Lubemba koostaa.

Projekti tehtiin yhteistyössä Thomas Ramstenin ja TBR Consultingin kanssa.