Skip to content

Asiakastarina: Medanets Oy – markkinatutkimus Benelux-maihin

Medanets Oy on vuonna 2004 perustettu terveydenhuollon mobiiliratkaisuiden ammattilainen. Yritys tuottaa palveluita hoitohenkilökunnan käyttöön, ja toimii aktiivisesti Suomessa ja Ruotsissa, tavoitellen kasvua myös muualta Euroopasta. Yritys on kehittänyt mobiilisovelluksen, joka helpottaa hoitohenkilökunnan jokapäiväistä arkea. Yhteistyö Export Maker Oy:n kanssa alkoi syksyllä 2018 ja tavoitteena oli markkinatutkimus Benelux-maihin.

Markkinatutkimuksen lähtökohdat

Viime vuosien aikana Medanets Oy on vakiintunut yhdeksi terveydenhuollon mobiiliratkaisuiden avaintekijäksi, ja heillä on nykyään Suomessa 15 sairaanhoitopiiriä, sekä liuta perusterveydenhuollon asiakkaita. Myös Ruotsissa asiakkaana on iso sairaanhoitopiiri, johon kuuluu 10 sairaalaa.

Suurimpina haasteena Medanets Oy:n toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta näkee toimialan reagointinopeuden.

– Ominaispiirteenä tällä toimialalla näkyy asioiden etenemisen hitaus, Ranta kertoo. Etenkin terveydenhuoltoalalla toimiville yrityksille alkuvaiheen haasteena on se, että pilottiasiakkaita kyllä löytyy, mutta tuotteen saaminen päivittäiseen käyttöön on vaikeaa. Uuden teknologisen ratkaisun hankkiminen ensimmäisenä ilman varsinaisia referenssejä vaatii asiakkaalta paljon rohkeutta.

Medanets Oy alkoi satsaamaan kansainväliseen kauppaan 2015 vuoden lopussa saatuaan Suomessa yliopistollisia sairaaloita asiakkaakseen. Ruotsiin Medanets Oy sai suuren asiakkuuden, joka avasi monta ovea.

– Ruotsin sairaanhoitopiirin asiakkuus poiki kumppanuuden globaalin toimijan kanssa, jonka vuoksi meitä alkoi kiinnostamaan uudet markkinat sekä myös Export Maker Oy:n palvelut, toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta kertoo.

Markkinatutkimuksen lisäksi Export Maker Oy:n tuli toimittaa raportti kohdemarkkinan potilastietojärjestelmistä, olemassa olevista mobiiliratkaisuista sekä mahdollisesta kilpailusta.

Erityisen toimialan erityiset tarpeet

– Yrityksemme toimintaan liittyy spesialiteetteja, joita ei suurimmalla osalla yrityksistä ole. Palvelumme ovat täysin käyttökelvottomia, jolleivat ne integroidu asiakkaan potilastietojärjestelmään, joten oli ensiarvoisen tärkeää, että Export Maker Oy:n selvityksessä tuli ilmi juuri asiakkaan potilastietojärjestelmät, Ranta jatkaa.

Työn tulos oli asiakkaan tarpeen mukainen ja laadukas. Kokemusta Medanets Oy:llä markkinatutkimusten teettämisestä on muiltakin toimijoilta ja tavoitteena oli löytää paras kumppani.

– Olemme teettäneet markkinatutkimuksia monella eri toimijalla ja meillä on hyviä ja huonoja kokemuksia, mutta Export Maker Oy:n kanssa teemme todennäköisesti jatkossakin yhteistyötä, Ranta pohtii.

Yhteistyö kantoi hedelmää Benelux-maissa

Yhteistyö ja viestintä Export Maker Oy:n kanssa hoitui Rannan mukaan hyvin, suurimmaksi osaksi sähköisesti.

– Ennen lopullista versiota kummatkin tahot olivat yhteydessä keskenään, ja lopputuloksesta saatiin yhdessä sopiva, eikä mitään jäänyt hampaankoloon, Ranta toteaa.

Export Maker Oy:n työn tulos oli se mitä Medanets Oy toivoi: markkinatutkimus Benelux-maihin oli tarkasti ja ajankohtaisesti tehty vastaamaan juuri Medanets Oy:n tarvetta.

– Yrityksemme yksityiskohtaiset tarpeet olivat markkinatutkimuksen A ja O. Ilman niitä tutkimus olisi ollut Medanets Oy:llä turha, Juha-Matti Ranta kertoo.

Juha-Matti Ranta suosittelee Export Maker Oy:n palveluita yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä niille alueille, joissa Export Maker Oy:llä on kontakteja. Export Maker Oy toimii monipuolisesti Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä, Keski-Euroopassa sekä Lähi-Idässä.


Haastattelun toteutti Joona Koivisto.

Medanets Oy:n verkkosivuille pääset tästä.