Skip to content

Asiakastarina: Nordic Drones - uutta kansainvälistä liiketoimintaa

Nordic Drones on vuonna 2013 perustettu yritys, joka tuottaa droneja tarkkaan ja vaativaan ammattikäyttöön sekä kouluttaa dronelaitteiden käytössä. Yrityksen markkina-alue kattaa tällä hetkellä Suomen lisäksi Pohjoismaita, Euroopan ja Aasian maita. 

Kansainvälisen liiketoiminnan strategiaa päätöksenteon tueksi

Yhteistyö Export Makerin kanssa sai alkunsa v. 2020, kun Keski-Suomen Kauppakamarin kautta haettiin yrityskummeja, jotka sparraavat toisia yrittäjiä. Siten Juha Lahtinen ja Pietari Sorri aloittivat yhteistyökeskustelut ja Lahtinen toimi kv-mentorina Sorrille. 

“Koen saaneeni yhteistyöstä vahvan tunteen, että vientitoiminnassa en ole yksin vaan asiantuntevan toimijan kanssa. On ollut hienoa saada mentoritason tukea sekä jatkuvasti sparrailla kansainvälisestä liiketoiminnasta”, tiivistää Nordic Dronesin toimitusjohtaja Pietari Sorri yhteistyön taustoja.

Yrittäjillä synkkasi heti hyvin yhteistyön osalta. Ensin tehtiin yrityksen strategiatyötä, jossa käytiin läpi yrityksen nykytilaa, kohderyhmiä, markkinapotentiaalia ja kansainvälisen kaupan mahdollisuuksia. Näin tehtiin kansainvälisen liiketoiminnan suunnitelmaa ja strategiaa. 

“Vientistrategia ja suunnitelma piti luoda lähes nollasta. Siinä kohdassa Juhan kokemus ja käsitys jälleenmyyjämalleista, kohdevalinnoista ja fokusoimisesta oli ihan timanttia. Konsultointi oli juuri yrityksen kokoluokkaan soveltaen täysin sopivaa hyvin konkreettisten suunnitelmien ja toimenpiteiden osalta”, kertoo Sorri strategiatyöstä.

Jälleenmyyjäverkostoa Baltiaan

Export Maker on auttanut avaamaan yhteyksiä Baltian suuntaan jälleenmyyjien kartoittamiseen, analysointiin ja valintaan sekä taustoittamaan jälleenmyyjiä. Markkinakartoituksilla eri kohdemaihin on haettu tietoa oikeista kohdemarkkinoista Export Makerin lokaalien tiimiläisten tekemänä. 

“Kaivosyhtiöt, kaupungit ja eri kohderyhmät käytiin läpi Baltiassa ja Pohjoismaissa siitä näkökulmasta, missä on kasvun mahdollisuutta. Kun huomioitiin myös kilpailutilanne, niin havaittiin, että kiinalainen dronetuotanto kilpaili edullisella hintatasolla ja EU-regulaatio vaikeutti siviililentotoimintaa. Siten syntyi viranomaisasiakkaiden markkinasegmentti, johon hankala regulaatio ei vaikuta ja kiinalainen kilpailu ei pääse, joten alettiin katsoa kauemmaksi kuin ensi vuoteen. Strategiatyön pohjalta kaksi vuotta kehitettiin uutta järjestelmää sellaiseen markkinaan, jossa ei vielä oltu. Kun sinne muodostui kysyntää, niin siihen on pystytty vastaamaan, koska muutettiin vahvasti kohderyhmiä ja sitä kautta strategialinjauksia”, Sorri selventää uuden markkina-avauksen hyötyjä.

Liettuan markkinan avausta

“Tehtiin markkinaselvityksiä ja suoria viennin aloitus- ja kontaktihakuja useampiin maihin, joista Liettua aktivoitui ensimmäisenä myös ison tarjouspyynnön muodossa”, valottaa Sorri yhteistyön konkreettisuutta.

Vuonna 2022 käytiin yhteismatkalla Liettuassa tavaten paikallisia yrittäjiä ja verkostoituen erilaisten yritysten kanssa. 

“Yhteistyötä on jatkettu, koska yhteistyö toimi niin loistavasti. Kun Liettua aloitti dronetuotteiden kilpailutuksen, niin Export Makerin kontaktit ja verkostot Liettuaan olivat erittäin korkealla tasolla. Juhan suorien kontaktien avulla saatiin vientilähettiläs paikan päälle ja saatiin suoraan korkean tason yhteyksien kautta oikeat yhteyshenkilöt eli meidän nykyiset Liettuan kaupalliset edustajat”, Sorri tiivistää yhteistyön hedelmiä.

Yhteistyö jatkuu Export Makerin kanssa

“Kun on ollut Elyn kasvu- ja kansainvälistymishanke, niin Export Makerin osaaminen ja palvelut on ollut helppo yhdistää projektiin, koska yritys on luotettava yhteistyökumppani myös hanketoiminnan osalta. Saan aktiivista yhteistyötä, kunnon palvelua ja kohtuullisesti hinnoiteltua ja yhteistyön vaikuttavuus on ollut erittäin korkealla tasolla”, Sorri kertoo yhteistyön sujuvuudesta. 

Yhteistyö jatkuu Nordic Dronesin osalta yhä, sillä Lahtinen on jatkamassa kansainvälisen liiketoiminnan koulutusta yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Seuraavat askeleet ovat jälleenmyyjäverkoston hallinnan ja johtamisen kehittäminen. Yrityksessä myös koulutetaan jälleenmyyjäverkoston hoitamisesta ja kehittämisestä kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

“Eri markkinoiden kulttuurien ymmärtäminen on laajentunut yhteistyön myötä ja on kullanarvoista, kun itse alkaa toimimaan uudessa kulttuurissa, kuten Singaporessa. Sopimusmalleja ja konseptointeja on käyty läpi ja seuraavaksi täytyisi kirkastaa jälleenmyyjäkonseptia eli tuotteistetaan ja kehitetään jälleenmyyjäkonseptia vuotuiseksi toimintamalliksi”, kertoo Sorri yhteistyön jatkumisesta yrityksen kasvutarinassa.


Export Maker auttoi Nordic Dronesia saamaan Business Finlandin Explorer -yritystukea kansainvälistymisen tueksi. Yritysrahoituksen avulla yritys pääsee selvittämään 4 eri markkinan liiketoimintapotentiaalia ja potentiaalisia kumppaneita.