Skip to content

Asiakastarina: Vuomet Oy – jälleenmyyjähaku Venäjälle

Vuomet Oy on Keski-Suomessa Petäjävedellä sijaitseva, vuonna 2000 perustettu konepaja, joka on erikoistunut korkealaatuisten tienhoitolaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Vuomet Oy myy omalla VUOMET -tuotemerkillään mm. erilaisia lumiauroja ja tiehöyliä niin kotimaahan että ulkomaille. Export Maker auttoi yritystä etsimään jälleenmyyjiä Venäjältä.

Konkreettinen apu vienninedistämiseen ja jälleenmyyjähakuun Venäjälle

Vuomet Oy:llä on ollut kokemusta kansainvälisestä kaupasta jo noin kymmenen vuoden ajalta. Aluksi kansainvälistymisen askeleet olivat pienempiä, mutta nykyään kansainvälistyminen on kehittynyt yhdeksi yrityksen liiketoiminnan peruspilareista. Vuomet Oy:n myyntisihteeri Sini Vuoksenrannan mukaan tulevaisuudessa yritys aikoo panostaa yhä enemmän enemmän kansainväliseen kauppaan ja laajentumiseen Suomen ulkopuolelle. Export Maker Oy tuli Vuometille tutuksi yritystilaisuudessa, josta yhteistyö lähti liikkeelle.
Yhteydenotto Export Makeriin tuntui tarpeen tullen helpolta ja luontevalta, koska heillä oli tarjota juuri sitä asiantuntemusta, mitä me tarvitsimme, Vuoksenranta avaa.
Export Maker Oy:n apu Vuometin tarpeeseen Venäjän kontaktien luomisessa, sekä asiantuntevien neuvojen antamisessa.
Export Maker auttoi yritystämme taustoittamaan potentiaalisia asiakkaita uusilla markkinoilla. Pietarin toimisto auttoi yhteydenpidossa venäläisen jälleenmyyjäasiakkaan kanssa, sekä antoi yksityiskohtaisia ohjeita toimintatavoista. Export Makerin edustaja oli myös mukana, kun venäläisasiakkaat vierailivat tehtaallamme, Vuoksenranta kuvailee.

”Meillä on nyt hyvät mahdollisuudet kehittää kansainvälistä yhteistyötä eteenpäin”

Export Maker Oy:n konkreettinen apu oli Vuomet Oy:lle hyödyllistä ja tulokset selkeitä. Myyntisihteeri Sini Vuoksenranta kokee, että Vuomet Oy:n tietopohja mahdollisuuksistamme uusilla markkinoilla vahvistui ja yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa on jatkettu.
Export Makerin toimintatavat olivat selkeitä, toiminta nopeaa ja asiat hoidettiin loppuun asti.
Vuoksenranta kertoo, että Vuomet Oy:n tilanteessa yrityksen kannatti käyttää Export Makerin palveluita, koska Vuometilta puuttui aikaa, kontakteja sekä kokemusta uuden markkina-alueen toimintatavoista.

Onnistunut lopputulos

Lopputulos miellytti Vuometia: heillä on nyt selkeät suunnitelmat Venäjän viennin kehittämisen suhteen, sekä he tietävät, mistä saavat luotettavia neuvoja tarvittaessa.
Yllätyimme tehokkuudesta, jolla asiat etenivät Export Makerin toimesta. Olimme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun, Vuoksenranta kertoo.
Vuomet Oy suosittelee Export Maker Oy:n palveluita yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä, tai tarvitsevat asiantuntevaa taustatukea kansainvälisen toimintansa kehittämiseen.
Haastattelun toteutti Joona Koivisto. Vuomet Oy verkkosivut.