Skip to content

Asiakastarina: Saarijärven Päätytuote – kumppanuus usealle markkinalle

Se, että Export Maker panostaa siihen mitä tekee, näkyy konkreettisina tuloksina ja siinä, että puheet eivät jää vain sanahelinäksi.

Saarijärven Päätytuote Oy on juuri 30-vuotisjuhlavuottaan viettänyt, vuonna 1988 perustettu perheyritys, jonka päätoimiala on metallin räätälöity kylmämuovaus asiakkaan tarpeisiin. Pääasiallisiin tuotteisiin kuuluu säiliönpäädyt ja syvävetotuotteet. Yritys on tunnettu toimitusvarmuudestaan ja kustomoiduista ratkaisuistaan eri teollisuuden aloille.

Hanke kimmokkeena useamman markkinan kumppanuudelle

Saarijärven Päätytuote Oy:n toimitusjohtaja Anni Kinnunen kertoo yrityksellä olleen vientitoimintaa jo pitkään, etenkin erilaisten julkisrahoitteisten hankkeiden kautta. Yritys on historiansa aikana ollut tekemisissä useiden eri konsulttien ja vienninedistämistahojen kanssa, joihin yritys ei ole kuitenkaan aina ollut tyytyväinen.

On olemassa kaikenlaisia tekijöitä, joiden laadusta ei voi olla varma. Projektin toteuttajalla on erittäin suuri rooli hyvässä lopputuloksessa, Kinnunen pohtii.

Ensimmäinen Saarijärven Päätytuotteen projekti Export Maker Oy:n kanssa alkoi vuonna 2016, josta lähtien on toteutettu myös jatkoprojekteja tasaisella tahdilla. Yritysryhmähankkeen kautta Export Makerista oli tullut tuttu ja ikään kuin turvallinen toimija, jonka kanssa kumppanuuden rakentaminen usealle markkinalle on ollut helppoa ja jouhevaa.

Paikallisten yritysryhmähankkeiden avulla olemme päässeet tekemään vientiä yhdessä muiden yritysten kanssa, jolloin vienti on ollut tehokkaampaa ja riskittömämpää. Hankkeen kautta tutustuimme myös Export Makerin kanssa, Kinnunen muistelee.

Jo ensimmäisen hankkeen jälkeen koimme, että Export Maker on hyvä tekijä, eli uskoimme että seuraavakin projekti tulee onnistumaan.

”Hommia tehdään oikeasti kunnolla”

Yhteistyö Export Makerin kanssa on ollut hedelmällistä niin tulosten, kuin yhteydenpidon suhteen.

Yhteistyö on toiminut hyvin. Export Makerilla on aktiivista porukkaa ja osaavaa henkilöstöä, sen vuoksi olemme pystyneet olemaan luottavaisin mielin, että hommat hoidetaan, Kinnunen summaa.

Lopputuloksen suhteen on ollut erittäin tärkeää, että hommia tehdään oikeasti kunnolla, toimitusjohtaja Anni Kinnunen kertoo. Export Makerin kanssa näin on tapahtunut, ja se on myös mahdollistanut myös myynnilliset tulokset mitä olemme saavuttaneet.

Olemme toteuttaneet jo useamman projektin Export Makerin kanssa, joista suurin osa on ollut markkinaselvityksiä uusista markkinoista, joiden perusteella olemme pystyneet luomaan tarkan kuvan kohdemarkkinoista ja haarukoimaan meille parhaimpia markkinoita, Kinnunen sanelee.

”Export Makerin avulla saatiin tärkeitä kontakteja kohteena olleisiin maihin”

Konkreettisia tuloksia yhteistyöstä Export Makerin kanssa on näkynyt runsaasti. Saarijärven Päätytuotteen näkökulmasta Export Makerin palvelut ovat olleet kannattavia, etenkin tulevaisuutta ajatellen. Projektit on toteutettu laadukkaasti koko laajuudessaan.

Export Makerin avulla saatiin hyviä kumppaneita kohteena olleista maista, ja paljon kokemusta kyseessä olleissa markkinoista. Saimme tärkeää tietoa jatkotoimenpiteiden varalle, Kinnunen avaa.

Saarijärven Päätytuoteen toimitusjohtaja Anni Kinnunen suosittelee Export Makerin palveluita:

Suosittelen Export Makerin palveluita minkä alan yritykselle hyvänsä. Etenkin, jos itsellä ei ole resursseja viennin kehittämiseen, ovat he erinomainen kumppani. Esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille palvelut sopivat erinomaisesti.

Lue muista asiakastarinoistamme täältä.

Haastattelun ja tekstin toteutti Joona Koivisto.

Tutustu Saarijärven Päätytuotteen pääty- ja syvävetotuoteratkaisuihin täältä.