Skip to content

Asiakastarina: Partawa – Toiminnan laajentaminen uuteen markkinaan sosiaalisen median mikrovaikuttajien ja jälleenmyyjien avulla

Partawa on vuonna 2017 perustettu yritys, joka keskittyy laadukkaiden partatuotteiden valmistukseen. Yrityksen tuotteet valmistetaan pääosin käsityönä Suomessa, ja kaikkien tuotteiden raaka-aineet ovat luonnonmukaisia. 

Nuorehko yritys on olemassaolonsa aikana kasvattanut toimintaansa vauhdilla kotimaan markkinoilla, sillä yrityksen partatuotteita on käytössä jo liki sadassa parturiliikkeessä ympäri Suomen. Yrityksen tavoitteena on myös laajentaa valikoimaansa muihin tuotteisiin. 

Yrityksemme toiminta sai alkunsa toimitusjohtajamme Mikan päähänpistosta. Hän on itse käyttänyt pitkään erilaisia partatuotteita, kuten partaöljyjä. Lopulta hän totesi, että niitä voisi valmistaa myös itse, Partawan myynnistä ja markkinoinnista vastaava perustajajäsen Mikko Koskinen kiteyttää yrityksen syntytarinaa. 

Yhteinen sävel siivitti yhteistyöhön 

Samaan aikaan, kun toimintaa on viime vuosina laajennettu Suomessa, yritys halusi kokeilla siipiään myös kansainvälisillä markkinoilla. Yritys sai ELY-keskukselta sekä koronatukirahaa että kasvurahaa kansainvälistymiseen, jolloin myös yhteistyö Export Makerin kanssa alkoi. 

Export Maker valikoitui kansainvälistymisen kumppaniksemme, sillä ajatuksemme ja lähestymistapamme kansainvälistymiseen kohtasivat erittäin hyvin, Koskinen toteaa.

Kohdemarkkinaksi valikoitui Hollanti, josta yritys oli jo jo ennen yhteistyötä saanut muutamia tilauksia. Lisäksi heiltä löytyi entuudestaan tuttuja kontakteja kyseiseltä markkinalta. 

Toiminnan laajentaminen uuteen markkinaan sosiaalisen median mikrovaikuttajien ja paikallisten jälleenmyyjien avulla 

Yhteistyön kululle määriteltiin selkeät raamit. Ensimmäisenä tavoitteena oli löytää potentiaalisia jälleenmyyjiä, joille yrityksen tuotteita saadaan myytyä. Toisena tavoitteena oli kontaktoida sosiaalisen median mikrovaikuttajia. Valitut mikrovaikuttajat saivat testata ilmaiseksi Partawan tuotteita, joista he raportoivat omille sosiaalisen median kanavilleen ja verkostoilleen. Paikallisten sosiaalisen median vaikuttajien hyödyntäminen markkinoinnissa on moderni tapa laajentaa toimintaa kansainvälisille markkinoille. 

Projekti aloitettiin markkina-analyysilla. Export Maker kartoitti Hollannin markkinan kilpailijatilannetta, ja samalla tehtiin alustavaa listausta potentiaalisista jälleenmyyjistä. Sen jälkeen Export Maker kontaktoi muutamia sosiaalisen median mikrovaikuttajia, ja positiivisten signaalien jälkeen Partawa pääsi jatkamaan keskustelua heidän kanssaan. 

Saimme heti yhteistyön alussa myytyä tuotteitamme yhteen verkkokauppaan, mikä oli positiivinen yllätys. Emme ajatelleet sen tapahtuvan niin nopeasti. Keskustelemme edelleen myös muutaman muun potentiaalisen jälleenmyyjän kanssa. Lisäksi mikrovaikuttajien kontaktointi sujui Export Makerin toimesta hyvin, ja pääsimme tekemään heidän kanssaan yhteistyötä, Koskinen summaa. 

Tavoitteet saavutettiin ja yhteistyö kantaa hedelmää myös tulevaisuuteen

Koskisen mukaan yhteistyö Export Makerin kanssa antoi eväitä myös tulevaan. Yritys pystyy hänen mukaansa hyödyntää markkinoilta saatua tietoa vielä tulevinakin vuosina. 

Meille erityisen tärkeää oli myös ajan säästäminen. Meidän ei itse tarvinnut käyttää aikaa siihen, että etsimme markkinoilta meille sopivia toimijoita ja somevaikuttajia, vaan saimme valmiit kontaktit. Export Makerin hollanninkielinen projektipäällikkö Felicia teki tästä myös helppoa, sillä hän pystyi kartoittaa nopeasti potentiaalisia toimijoita ja kontaktoida heitä hollanniksi. Tämä oli meille helppo tapa ottaa alkusysäys uuteen markkinaan menemiselle, Koskinen summaa yhteistyötä.  

Partawan kanssa toteutettu projekti oli meille uusi, erilainen ja myös hauska. Näin parrattomana ihmisenä oli mielenkiintoista syventyä tähän minulle täysin uuteen parranhoitotuotteiden maailmaan ja auttaa Partawaa löytämään oikeasti arvokasta tietoa markkinoista. Etenkin potentiaalisten sosiaalisen median vaikuttajien löytäminen ja tavoittaminen oli meille uutta. Emme täysin tienneet, mitä odottaa, mutta vaikuttajien nopea vastaaminen ja innostunut vastaanotto oli hyvin ilahduttavaa. Toivottavasti pääsemme tekemään tämän kaltaista myös tulevaisuudessa”, Hollannin projektipäällikkömme Felicia van Hoek kiteyttää. 

Koskinen suosittelee Export Makeria erityisesti yrityksille, joilla on käytössään hyvin rajalliset aikaresurssit kansainvälistymiseen. Hän korostaa ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntämisen merkitystä, kun yritykset haluavat tehdä nopeita liikkeitä kansainvälistymisen suhteen.

Kun yhtä palikkaa hoitaa ulkopuolinen asiantuntija, aikaa vapautuu yrityksen omalle ydinliiketoiminnalle ja laajentaminen kansainvälisille markkinoille nopeutuu, Koskinen jatkaa.