Skip to content

Asiakastarina: Teräs-Kari Oy – markkinatutkimus usealle markkinalle

Teräs-Kari Oy on vuonna 1979 perustettu yritys, joka kehittää ja valmistaa betonielementtiteollisuudelle valuprosessin tehostamiseen kiinnitys- ja asennusmagneetteja, kumi- ja teräsmagneettilistoja ja teräslistoja. Tämän lisäksi Teräs-Kari valmistaa kaivonkannen nostomagneetteja vesilaitosten, loka-autoyritysten, kunnallistekniikan työntekijöiden ja pelastushenkilöstön käyttöön.

Lähtökohtana tuki useamman markkinan tutkimiseksi

Yhteistyö lähti liikkeelle Teräs-Karin tarpeesta kartoittaa potentiaalisten kansainvälisten asiakkaiden tilanne useammalla valitulla markkinalla. Teräs-Karin vientijohtaja Tero Simosen mukaan yritys on toiminut aikaisemmin markkinoita kartoittaessa jälleenmyyjien kautta.

Nyt kansainvälisten asiakkaiden etsimiseksi haluttiin saada taustalle jonkinlainen know-how sen tekemisestä turhan työn välttämiseksi, jotta saadaan oikeasti arvokkaita tapaamisia: tapaamisia, joissa asiakas tietää, miksi tapaaminen on sovittu ja tietysti lähtökohtaisesti tarvitsee tuotettamme. Siksi halusimme toteuttaa markkinatutkimuksen usealle markkinalle.

Valinta kohdistui Export Makerin tarjoamiin palveluihin pitkälti taustalta löytyvän kokemuksen kautta.

Oli tärkeää säästyä ylimääräiseltä opetustyöltä. Meidän tuoterepertuaari on erityisen haastava ja kun palveluntarjoajalla on tietoa ja ymmärrystä tuotteista, niin se selkeästi auttaa potentiaalisten asiakkaiden kartoittamisessa. Silloin on mahdollista olla yhteydessä järkeviin ihmisiin.

Relevantteja tapaamisia

Export Maker suoritti markkinatutkimuksen usealle markkinalle ja laati listauksen yrityksistä, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa Teräs-Karin tuotteita kohtaan.

Saatiin hyvin kattava raportti siitä, mihin tahoihin oli oltu yhteydessä ja mistä tilanteissa oli keskusteltu – ihan kellonaikojen tarkkuudella. Raportti oli hyvin selkeä, eikä se jättänyt mitään epäselvyyksiä markkinoiden potentiaalista.

Kaiken kaikkiaan koko lähestymistyyli ja työtapa oli hyvin esimerkillinen, ja moni yritys saisi ottaa tästä tehokkuudesta ja säntillisyydestä mallia. Jälki on ollut todella korkeaa luokkaa.

Simosen mukaan työn laatu näkyi erityisesti myöhemmin sovituissa tapaamisissa.

On ollut todella miellyttävää mennä tapaamisiin, kun on selkeästi nähnyt, että toinen osapuoli on kiinnostunut keskustelemaan asioista ja odottaakin sitä. Se kertoo siitä, että haetut potentiaaliset asiakkaat ovat olleet laadukkaita, eikä tapaamisia tehdä vain tapaamisen ilosta. Se on ensiarvoisen tärkeää.

Kaikissa tapaamisissa ei toki ollut mahdollisuuksia yhteistyöhön, mutta oli todella hyvä saada kokemusta eri paikkojen olosuhteista ja luoda kokonaisymmärrystä markkinasta. Täytyy muistaa, että tällaiset tapaukset voivat realisoitua esimerkiksi kahden tai viiden vuoden periodilla.

Teräs-Kari ja vientijohtaja Tero Simonen ovat tyytyväisiä yhteistyöhön.

Kaikki asiat ovat toimineet hyvin. Yhteyshenkilöistä on annettava täydet pisteet: kontaktointia on tehty säännöllisesti ja sovitusti, eikä yksikään asia ole jäänyt projektin aikana roikkumaan.

Export Makerin tulisi järjestää kaikille kansainvälisen liiketoiminnan parissa operoiville tahoille perustason prospektoinnin ja markkinakartoituksen koulutus. Vaikka kyse on yksinkertaisista asioista, esimerkiksi aikatauluissa pysymisestä tai sovituista asioista kiinni pitämisestä, eivät kaikki hoida niitä samanlaisella tehokkuudella. Kyllä tässä on hyvä alusta mille tahansa yritykselle tehdä yhteistyötä, en voi kuin suositella.

Sovi mitä tehdään – tee mitä sovitaan

Export Makerin vahvuuksiksi Simonen haluaa nostaa yrityksen kansainväliset osaajat sekä säntillisen tekemisen. Kohdemaissa asuvien natiivien kautta kontaktointi käy sujuvasti, ja kun osapuolet pitävät kiinni sovituista asioista ajallaan, sujuu projekti mallikkaasti.

Suomesta voi olla haastavaa kontaktoida suoraa ihmisiä tietyiltä markkinoilta, niin silloin natiivien rooli ja osaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ja mikäli jotain ongelmia tulee esimerkiksi asiakkaan kanssa, voivat he käydä asioimassa paikan päällä. Se on todella vaivatonta.

Export Maker on toiminut todella säntillisesti ja aktiivisesti, ja yhteistyö on edennyt kuin letkajenkka. Kumpikin on hoitanut omat osuutensa sovitusti ja vastauksia on saanut aina halutessaan. Sovi mitä tehdään – tee mitä sovitaan, se toimii hyvin.

Lue lisää muista asiakastarinoistamme.

Teräs-Karin verkkosivuille tästä.