Skip to content

ESR Rahoitteinen KvValmiushanke

Export Maker Oy:lle on myönnetty Q1/2022 aikana Euroopan Sosiaalirahaston myöntämää rahoitusta 13:ta pohjoissavolaisen yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien sekä muutoskyvykkyyden kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on valmennuksellisin keinoin kehittää osallistujayritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja luoda siten edellytykset yritysten kansainväliselle kasvulle ja kehittymiselle tulevaisuudessa. Rahoittavana viranomaisena on toiminut Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen kesto on Q3/2023 asti. Hankkeessa on HJP Kehitys Oy:n lisäksi osatoteuttajina toimineet Brande Oy sekä HJP Kehitys Oy.

Logot_ESR