Skip to content

Kartoita, kartoita, kartoita – miksi markkinakartoituksen toteuttaminen on niin tärkeää?

Markkinakartoitus – mitä se tarkoittaa?

Markkinakartoituksen toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeä askel ennen muita uudelle markkinalle suuntautuvia toimenpiteitä, koska heikko suunnittelu ja taustatyö näkyy välittömästi toteutuksessa. Vaikka markkinakartoitukseen tulee panostaa samalla tapaa kuin esim. kumppanihakuun, korvaa se itsensä takaisin onnistuneen markkinaentryn muodossa – väärän markkinan valinta vasta kallista onkin. Vahva alku vaikuttaa merkittävästi myös asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Kartoittaessa uusia potentiaalisia markkinoita tulee toteuttajan ensimmäiseksi tietää, mitä tilaaja kartoitukselta haluaa. Yritykset voivat haluta selvittää vieraalta markkinalta esimerkiksi seuraavia asioita:

 • toimialan nykytilanne ja pelisäännöt
 • nykyiset kilpailijat
 • ostoprosessin määrittäminen
 • markkinan hintataso
 • trendit, mihin suuntaan ollaan menossa
 • jakelukanavat

On syytä muistaa, ettei markkinakartoitukselle ole olemassa yleispätevää ja valmiiksi rajattua mallia. Tavoitteet määritellään työskentelyn alkuvaiheessa huolellisesti, sillä ne vaikuttavat mm. metodeihin, selvityksen ajalliseen kestoon, budjettiin ja tietysti saatuihin tuloksiin. Valitun rajauksen puitteissa on myös mahdollista ”screenata” eli vertailla eri markkinoita keskenään, ja etsiä yrityksen liiketoiminnalle parhaimmat vaihtoehdot.

Mihin markkinakartoitusta tarvitaan?

Todella tärkeää on minimoida riskit. Laadukkaasti toteutettu markkinakartoitus auttaa vähentämään riskejä, tunnistamaan eri toimintavaihtoehtoja ja auttaa tarkastelemaan tilannetta objektiivisesti. Ja niin ristiriitaista kun se onkin – minimoimalla riskit uskallat ottaa niitä riskejä, jotka auttavat yritystäsi kasvamaan. Riskienhallinnan lisäksi kartoittamalla markkinat pystyt ennakoimaan nykyisiä ja mahdollisia tulevia haasteita toimialalla. Ennen markkinoille astumista on hyvä tietää esimerkiksi mahdolliset lakien ja niiden muutosten tuomat haasteet tai kilpailijakentän muuttuminen.

Luonnollisesti markkinakartoitus auttaa tunnistamaan myyntimahdollisuudet kohdemarkkinassa. Sen avulla voidaan esimerkiksi kartoittaa potentiaaliset asiakkaat, etsiä vaaditut avainhenkilöt, selvittää ehdot, joilla suomalaisia tuotteita ollaan valmiita ostamaan, kirkastaa myyntiargumentit ja jopa sopia ensimmäiset tapaamiset. Kartoituksen avulla voidaan myös testata asiakkaiden responssi uusille tuotteille ja ideoille. Löytyykö tuotteille kiinnostusta? Tulisiko lokalisointia kehittää?

Kokonaisuudessaan markkinan penkominen vähentää arvailua markkinoiden avaamisvaiheessa. Kun tietoa on saatavilla riittävästi, ei päätöksenteon tarvi nojautua tuntumaan tai ensimmäisenä vastaan tulleisiin verkkolähteisiin.

Sosiaalisen median ja markkinoinnin pioneeri Dan Zarrella on todennut markkinoinnin ja taustatiedon suhteesta seuraavasti:

”Marketing without data is like driving with your eyes closed”

Sama pätee hyvin myös markkinakartoitukseen. Älä siis lähde ajamaan vieraille maille silmät ummessa. Sokkoajelu voi koitua kalliiksi.

Näin hyödyt markkinakartoituksesta

Jotta kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää, tulee sen olla ammattimaisesti raportoitu ja analysoitu. Pelkällä raa’alla datalla ei tee mitään – olennaista on ymmärtää, mitä kerätty tieto tarkoittaa ja kuinka sitä on mahdollista käyttää. Tällöin onkin ajankohtaista puhua seuraavista suositelluista toimenpiteistä.

Riippuen tehdyistä rajauksista ja asetetuista tavoitteista, voidaan markkinakartoituksen avulla kerätyllä tiedolla:

 • tunnistaa liiketoimintapotentiaali
 • asettaa realistista tavoitteita liiketoiminnalle
 • laatia toimiva strategia uudelle markkinalle
 • määritellä asiakassegmentit
 • tunnistaa trendit ja ennakoida tulevaa
 • voittaa kilpailijat

Markkinat muuttuvat nopeasti ja niiden kehityksestä tulee olla jatkuvasti hereillä, jotta perusteltujen askelmerkkien laatiminen on mahdollista.

Me tuomme markkinatutkimuksissamme asiakkaalle tarpeellisen ja relevantin tiedon käytännönläheisestä näkökulmasta konsulttijargonin välttäen. Peruslähtökohta on se, että jokaisesta raportoidusta tiedonmurusesta on hyötyä: jokainen otsikko ja kysymyskohta tuo arvoa asiakkaalle.

Markkinoiden kartoitukseen on mahdollista saada myös rahoitusta. Lue lisää Business Finlandin verkkosivuilta.

Haluatko tietää tarkemmin, kuinka markkinakartoitus auttaa yrityksesi vauhtiin uudella markkina-alueella? Ota yhteyttä.