Skip to content

Tulevaisuuden teollisuus vaatii kestävyyteen keskittyviä toimittajia

Toissa viikolla meillä oli ilo osallistua Elmia Subcontractor -messuille Jönköpingissä, Ruotsissa. Pohjois-Euroopan johtavimpana alihankinta-messuina tunnustetut Elmian messut on paikka, jossa voi kuulla alan tuoreimmat uutiset. Paikan päällä on loistava tilaisuus löytää uusia liikekumppaneita ja kontakteja.

Monia inspiroivia puhujia astui lavalle aiheina kilpailukyvyn parantaminen kestävän kehityksen, energiatehokkuuden sekä tutkimusyhteistyön kautta.

Elmia Subcontractor 2022 (elmia.se)

Kuinka kyseiset aiheet vaikuttavat tämän päivän toimittajiin?

Ketteryys keskiössä

Läsnäolo vähemmän rajoitetuilla alueilla maailmalla. Alalla vallitsevat trendit autonomisuus ja sähköistetty sekä tekniset muutokset vaativat erilaisia toimittajia verrattuna nykyisiin perinteisiin toimittajiin esimerkiksi autoteollisuudessa.
”Toimittajat, jotka voivat toimittaa pieniä ja keskisuuria määriä ja nopeasti reagoida muutoksiin.” sanoo Peter Dahl, NEVS:n Program Director. Dahl puhuu myös mieluummin kumppaneista kuin toimittajista.

Monet Elmia Subcontractor -messuilla olevista yrityksistä ovat keskikokoisia toimijoita, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia, ja he ovat myös niitä, jotka ovat helposti tavoitettavissa ja valmiita keskustelemaan erilaisista toimitus ratkaisuista. Kun muutoksiin vastaaminen on entistä tärkeämpää, pienemmistä toimijoista tulee houkuttelevampia ja heidän merkitys toimitusketjussa kasvaa. Tässä asiassa Elmia Subcontractor-messut voivat tarjota loistavan pohjan valmistautumiselle tuleviin haasteisiin.

Hiilidioksidi-neutraalit toimitusketjut

Monille toimialan jättiläisille mm. Scanialle, toimitusketjun tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaikuttaa luonnollisesti yksittäisiin toimittajiin, joilla on tällä hetkellä paljon hiilidioksidia tuottavia prosesseja. Prosesseista energiankäyttö on loppujen lopuksi valmistusprosessin suurin “pahis”.

Vaikka Pohjoismaiden teollisuus käyttää myös paljon sähköä, pohjoismaisen teollisuuden etuna on mahdollisuus valita fossiilivapaata sähköä. Tämä on yksinomaa hieno mahdollisuus ja askel eteenpäin.

Toimittajaketjuihin liittyvät vinkit viittaavat siihen, miten toimittajat voivat vaikuttaa houkuttelevuuteensa esimerkiksi keskittymällä tuotantoprosesseihin, materiaalivalintoihin sekä puuttumalla valintoihin liittyen energiantuotantoon ja jätteiden lajitteluun. Yritykset voivat lisätä kilpailukykyään keskittymällä pieniin asioihin, jotka kaikki edistävät kestävää kehitystä.

Monet suuret valmistavan alan toimijat aloittavat oman energiantuotannon investoimalla tuuli- ja aurinkovoimaloihin. Valmistajat tarjoavat yhä enemmän tuotteita, jotka mahdollistavat heidän asiakkailleen tuotteiden valmistuksessa käytettävän hiilidioksidin määrän valinnan. Näin he puolestaan voivat vaikuttaa omien toimitusketjujen  hiilijalanjälkeen.

Kuinka tehdä liiketoimintaa kestävästä kehityksestä

Päivän päätteeksi tärkeintä on vastaus suurimpaan kysymykseen:

”Pysyykö yrityksesi muutosten mukana kehityksessä ja saavuttaa asetetut liiketoiminnan tavoitteet?”

Yrityksen on pystyttävä vastaamaan välttämättömiin vaatimuksiin. Vaikka kestävän kehityksen liiketoiminta saattaa muodostua poliittisista ja liiketoiminnan periaatteellisista päätöksistä, silti käytännön panos kestävään liiketoimintaan on valmistajien käsissä ja näiden on täytettävä vaatimukset jatkaakseen liiketoimintaa – eikä loppuviimein kyseessä ole vain ”tahtotila” vaan myös ”pakko”.

Yritysten etuna on pystyä vastaamaan tuleviin vaatimuksiin jo ennakkoon. Kestävän kehityksen todistaminen on nyt yrityksen etu mutta tulevaisuudessa ehto.

Voimaa yhteisistä kehityskeskuksista

Elmia alihankintamessut on loistava hubi ja foorumi, jossa seurataan tämän hetken ja tulevaisuuden aiheita sekä trendejä. On ennestään tuttua, että Ruotsi on kestävän kehityksen edelläkävijä, mutta se tuo mukanaan myös monimutkaisia yhteiskunnallisia muutoksia, jotka edellyttävät uusia ratkaisuja. Ratkaisuja voidaan kehittää vain tutkimuksen, innovaatioiden ja tehokkaan kehitysyhteistyön kautta.

Ruotsin vahvuus tutkimuksessa näkyy valtion ja teollisuuden toimijoiden yhteisissä hankkeissa ja kehityskeskuksissa, joiden spinoffeista ja pitkäaikaisista kehityshankkeista syntyy maailman johtavia teknologiatuotteita ja palveluita, jotka huomioivat ympäristötavoitteet ja kestävän kehityksen haasteet. Tällaiset tutkimuskeskukset,-laitokset ja hankkeet luovat perustan paikalliselle, alueelliselle ja kansalliselle kehitykselle.

Export Maker on haastatellut messujen aikana useita ruotsalaisia yrityksiä ja instituutioita rakentaakseen ymmärrystä siitä, millä tavalla puhe kestävästä kehityksestä näkyy markkinoilla. Yleinen vastaus kuuluu, että politiikan ja käytännön välinen tie on pitkä ja vie aikaa, mutta on tärkeää aloittaa matkan taittaminen, sillä juoksemalla ei myöhemmin pääse kiinni. Lisätietoa ja tukea tarjoavat Ruotsissa mm. RISE (Research Institute of Sweden).

– Henri Karhu, Project Manager Sweden