Skip to content

Kansainvälistymisvalmiuksien auditointi

Mitä me teemme

Vientiä alitettaessa tai uusia markkinoita avattaessa on yrityksen tärkeää tietää mitä osaamme ja missä tarvitsemme apua.

Kansainvälistymisvalmiuksien arviointi ja auditointi auttaa katsomaan ulkopuolisen silmin yritystä, tiimiä ja valmiuksia avata uusia markkinoita.

Mahdollisten pullonkaulojen tunnistaminen auttaa ja nopeuttaa vientimarkkinoille pääsyä sekä varmistaa, että osaamme toimia oikein kulloisellakin vientialueella.

Kotipesä kuntoon

Tunnista ja tunnusta valmiudet kansainväliseen kauppaan

Yrityksen toiminnalta ja tiimiltä vaaditaan erilaisia taitoja kansainvälistymisen eri vaiheissa ja erilaisten tavoitteiden edessä. Yrityksestä voi löytyä hyvinkin vahvaa kansainvälisen liiketoiminnan osaamista ja laajoja verkostoja, mutta niitä ei ole hyödynnetty vienti- tai tuontitoiminnan kehittämisessä.

Tunnistatko yrityksesi kansainvälistymisvalmiudet:

 • Mitä osaatte ja mitä ette?
 • Mitkä ovat käytössä olevat resurssit ja mitä tarvittaisiin kasvun tueksi?
 • Onko tuote/palvelu vientikunnossa?
 • Taipuuko tuotanto ja toimintaprosessit vientiin?
Nopeaa ja tehokasta

Toteutustapa ja sisältö

Hyvin jäsennellyn kyselyn avulla kartoitamme yrityksen nykytilaa ja kansainvälistymisvalmiuksia useasta eri näkökulmasta sekä avointen kysymysten että arviointiasteikon avulla.

Kysymykset koskevat seuraavia osa-alueita:

 • Asenne ja motivaatio ja sitoutuminen: halu kehittää itseä ja yritystä yli kieli- ja kulttuurirajojen
 • Tiedot: ymmärtää, että viennissä työskennellään kansainvälisessä monikulttuurisessa ympäristössä.
 • Taidot: osaa ja uskaltaa kommunikoida ja verkostoitua kansainvälisessä ympäristössä
 • Tuotteen/palvelun valmius kansainvälisille markkinoille
 • Kilpailukyky ja erottautuminen
 • Käytettävissä olevat resurssit: sekä henkilö- että taloudelliset resurssit
Kyselyn avulla kerätään tarpeellista tietoa yrityksen osaamisesta ja erityisesti kehityskohteista.
Tulokset

Askelmerkit kansainvälistymisen edistämiseksi

Yritys saa kattavan analyysin kansainvälistymisvalmiuksistaan usean eri osa-alueen näkökulmasta: mikä on nykytila ja miten valmiuksia parannetaan konkreettisin toimenpitein.

Suositukset ja jatkotoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Tiimin kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • Talousresurssien vahvistaminen
 • Asiakasprofiloinnin kirkastaminen
 • Kilpailuetujen- ja vahvuuksien tarkentaminen
 • Hinnoittelurakenteen tarkistaminen
 • Potentiaalisten kohdemarkkinoiden selvittäminen
 • Myyntimallin selkeyttäminen
 • Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
Yrityskohtaista palvelua

Asiantuntijan sparrauksella eteenpäin

Kansainvälistymisvalmiuksien auditointi -palvelun aikana saat yrityskohtaisen palvelun ja sparrauksen, joten et jää yksin missään vaiheessa. Saat selkeän käsityksen, missä vaiheessa yrityksesi valmiudet ovat ja millä toimilla ne kehittyvät.

Asiantuntijamme tekevät tulosten perusteella suositukset jatkotoimista ja voivat olla mukana valmiuksien kehittämisessä.

KUINKA VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä

Lähtö kansainväliselle markkinamatkallesi vaatii strategisia kumppanuuksia. Olitpa sitten etsimässä jakelijoita, toimintakumppaneita, toimittajia tai asiakkaita, olemme täällä auttamassa sinua löytämään täydellisen vastinparin yrityksellesi. Ota yhteyttä meihin tänään ja kerro meille tavoitteistasi.

Yhdessä raivaamme tien kansainväliseen menestykseesi.

FinnLamex logo
Muotolevy logo
Nordic Flanges logo
PayIQ logo
Wesentra logo