Skip to content

Asiakastarina: Koneita.com – Kattava markkinatutkimus ja kilpailijakartoitus tärkeässä asemassa yrityksen kansainvälistymispolulla

Koneita.com on vuonna 1979 perustettu yritys, jonka toimintaan kuuluvat kone- ja laitevalmistus, maahantuonti sekä tukku- ja vähittäismyynti. Yrityksen markkina-alue kattaa tällä hetkellä Suomen lisäksi Skandinavian ja Baltian alueet. 

Yhteistyö Export Makerin kanssa sai alkunsa, kun yritys halusi toteuttaa markkinatutkimuksen Latvian ja Liettuan markkinoista. Yrityksellä itsellään oli tiedossa selkeät askelmerkit ja visio toiminnan laajentamisen suhteen, mutta lisää tietoa tarvittiin päätöksenteon tueksi. 

Kattava markkinatutkimus ja kilpailijakartoitus päätöksenteon tueksi

Yhteistyöprojektin tavoitteena oli toteuttaa Koneita.comille kattava markkinatutkimus ja kilpailijakentän kartoitus sekä Latvian että Liettuan markkinoista. 

“Olimme aiemmin tutkineet Liettuan ja Latvian markkinoita omatoimisesti, ja meillä on myös ollut jo jonkin verran toimintaa molemmilla markkinoilla. Nyt halusimme kuitenkin painaa kaasua toiminnan laajentamisen suhteen, eivätkä meidän omat resurssimme riittäneet systemaattisen markkinaselvityksen toteuttamiseen”, Koneita.comin toimitusjohtaja Tuomas Tukeva avaa yhteistyön taustoja. 

“Export Maker valikoitui projektin toteuttajaksi, koska meillä oli olemassa olevat kontaktit Export Makeriin. Lisäksi meille oli syntynyt sellainen luottamuksen taso, että tiesimme, että jos jotain sovitaan, niin se myös hoidetaan hyvin”, Tukeva lisää. 

Tavoitteet saavutettiin systemaattisella työllä ja kokemuksella

Tukevan mukaan yhteistyölle asetetut tavoitteet saavutettiin. Yritys voi peilata projektin avulla kerättyä dataa heidän omaan kansainvälistymisstrategiaansa – esimerkiksi tekemällä siihen tarvittaessa muutoksia kerätyn tiedon pohjalta. 

“Saimme markkina- ja kilpailijaselvityksen avulla käyttöömme kattavan datapaketin, jota voimme hyödyntää päätöksenteon tukena. Tällä hetkellä olemme käynnistelemässä toimintaa Latvian ja Liettuan markkinoilla. Uskon, että viimeistään alkusyksystä meillä on ainakin Latviassa toiminta käynnissä ja alkuvuodesta toivottavasti myös Liettuassa”, Tukeva sanoo. 

Luottamus, kommunikaatio ja ammattitaito onnistuneen yhteistyön kulmakiviä

Yhteistyö Export Makerin kanssa sujui Tukevan mukaan hyvin. Projektin onnistumisen taustalla vaikutti hänen mukaansa esimerkiksi se, että Export Makerilla tiedettiin yrityksen liiketoiminta entuudestaan. 

“Tämä tietysti myös nopeutti prosessia, sillä meidän ei tarvinnut aloittaa ikään kuin perusasioista”, Tukeva lisää. 

“Meidän omat resurssimme ovat tällä hetkellä hyvin sidotut, joten meillä ei olisi ollut aikaa lähteä toteuttamaan näin laajaa markkina- ja kilpailijaselvitystä itse. Export Makerin ammattitaitoinen henkilöstö varmisti sen, ettei meidän aikaamme kulunut oikeastaan muuhun kuin tulosten läpikäyntiin”, Tukeva jatkaa. 

“Suosittelisin Export Makerin palveluita myös muille yrityksille. Meidän tapauksessamme voin suositella erityisesti sellaisille yrityksille, jotka tarvitsevat kattavasti tietoa päätöksenteon tueksi kansainvälistymisen suhteen. Uskon, että Export Maker on varmasti myös hyvä valinta sellaisille yrittäjille, jotka haaveilevat tuotteidensa myymisestä ulkomailla, mutta joilla ei ole osaamista toteuttaa kansainvälistymistä itse”, hän sanoo. 

Katso Koneita.com:in verkkosivut!