Skip to content

Asiakastarina: Suomi-Tikas – markkinaselvitykset johtivat tytäryhtiön perustamiseen

Suomi-Tikas Oy on vuonna 1979 perustettu metallialan perheyritys, joka valmistaa alumiinista ammattitikkaita, työpukkeja ja huolto- ja nousuportaita. Yritystä vetää Peltosten perhe kolmannessa sukupolvessa, ja yritys on aloittanut kansainvälisen liiketoiminnan heidän ohjaksissaan.

Team Finland-yhteistyöllä kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Suomi-Tikas Oy:n toiminta on aiemmin keskittynyt ainoastaan Suomeen, vaikka välikäsien kautta tuotteita on myyty myös ulkomaille. Uuden sukupolven johdolla yritys halusi aloittaa kansainvälistymistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on saada kasvua liiketoimintaan sekä laadukkaita tuotteita maailmalle.

– Teemme laadukkaita tuotteita monipuoliseen käyttöön ja halusimme tarjota räätälöitäviä ratkaisuja myös muille markkina-alueille, varatoimitusjohtaja Manuel Peltonen selittää.

Kansainvälistymisprojektin ensi askeleet alkoivat internetissä vastaan tulleesta mainoksesta, jonka myötä keskustelut käynnistyivät ELY-keskuksen kanssa. Viexpo auttoi Suomi-Tikas Oy:tä palvelun tarjoajan valinnassa, johtaen lopulta myös yhteistyöhön Export Makerin kanssa. Export Maker tuki Suomi-Tikas Oy:tä ELY-keskuksen tukihakemuksen valmistelussa.

Konkreettisia toimia alusta loppuun – koronasta huolimatta

Viexpo tuki kansainvälistymisprosessin alkupäässä, kun taas Export Makerin asiantuntijat suorittivat konkreettisia toimenpiteitä eri markkinoilla. Projektissa tehtiin markkinaselvitys Baltian markkina-alueelle, eli Viroon, Latviaan ja Liettuaan, jossa saatiin selville markkinan koko sekä toimijat tuolla markkina-alueella.

– Markkinaselvitystä saatiin myös tärkeää tietoa markkinan kilpailijoista ja tyylistä, millä markkina-alueella yleensä toimitaan, Peltonen summaa.

Export Makerin asiantuntijat määrittivät ensin Suomi-Tikas Oy:n ideaaliasiakkaan, jonka jälkeen aloitettiin potentiaalisten asiakkaiden ja jälleenmyyjien listaus ja kontaktointi. Lopulta pitkästä listasta rajattiin mielenkiintoisimmat asiakkaat ja jälleenmyyjät, joihin otettiin yhteyttä ja aloitettiin keskustelut.

– Koronan vuoksi vierailu kohdemarkkina-alueelle oli mahdotonta, joten keskustelut hoidettiin etäpalaverien avulla, joka oli yllättävän luonnollinen ja toimiva tapa hoitaa yhteydenpitoa, Peltonen avaa.

”Meistä ei tehty riippuvaisia ulkopuolisesta avusta, vaan meille annettiin konkreettiset avaimet toiminnan jatkamiseen”

Projektin edetessä tehtiin myös liiketoimintasuunnitelmaa, määritettiin askelmerkkejä kansainväliseen kasvuun ja tehtiin suunnitelmia projektin jälkeistä aikaa ajatellen.

– Asiantuntijat sparrasivat myös johtoporrastamme, joka kehitti omaa toimintaamme rutkasti eteenpäin. Meistä ei siis tehty riippuvaisia ulkopuolisesta avusta, vaan meille annettiin konkreettiset avaimet toiminnan jatkamiseen projektin jälkeen, Peltonen kehuu.

Suomi-Tikas Oy on aloittanut toimet uudella markkina-alueella ripeästi, ja perustanut tytäryhtiön Viroon. Tytäryhtiön avulla Suomi-Tikas Oy panostaa Baltiaan toivoen nopeaa viennin käynnistymistä uudella markkinalla. Manuel Peltosen mukaan projekti oli hieno esimerkki julkisen ja yksityisen puolen yhteistyöstä, joka näyttäytyi jouhevana ja saumattomana Suomi-Tikas Oy:n suuntaan. 

– Viexpo osasi ohjata projektia eteenpäin ja suositella toimijaa, josta heillä oli hyviä kokemuksia, Peltonen kertoo.

Saimme projektista juuri sen avun mitä tarvitsimme, ja projekti antoi meille konkreettisia keinoja kansainvälistymiseen.

Vaikka Suomi-Tikas Oy ei ollut aiemmin käyttänyt ulkopuolisia palveluntarjoajia, Peltonen koki yhteistyön hedelmälliseksi:

– Yhteydenpito on ollut nopeaa ja vaivatonta, ja polku kansainvälistymiseen Export Makerin ja Team Finland-yhteistyön kautta on ollut todella mutkaton.

Toimintamallille vahva suositus

Varatoimitusjohtaja Manuel Peltonen kuvaili prosessia helpoksi ja suoraviivaiseksi, ja suosittelee toimintamallia moneen tilanteeseen:

– Suosittelen Viexpoa, Export Makeria ja Team Finland-yhteistyötä etenkin pienemmille toimijoille, joilla ei ole juurikaan kokemusta kansainvälistymisestä, mutta vahva halu kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa.  

Suomi-Tikkaan verkkosivut.