Skip to content

Asiakastarina: Treston Oy – kokeneen vientiyrityksen viennin kehittäminen

Treston Oy on tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan viettävä, vuonna 1969 perustettu teollisuuskalusteita valmistava yritys. Yritys tunnetaan teknisten ja ammattilaistilojen kalustajana, jonka pääpainona on työpisteet erialojen ammattilaisille. Yrityksellä on vahvat juuret kalustamisen alalla niin Suomessa kuin ulkomailla.

Vientiä heti lähtökuopista alkaen

Treston Oy:n kansainvälinen liiketoiminta alkoi heti yrityksen perustamisesta ja jo 70-luvulla vientitoiminta oli laajaa. Treston perusti ensimmäiset tytäryhtiöt Eurooppaan jo 40 vuotta sitten ja on laajentanut jakelijaketjuaan vuosi vuodelta. Nykyään Trestonilla on tytäryhtiöitä Euroopassa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa, ja noin 70% yrityksen tuotteista menee vientiin. Jälleenmyyjiä Trestonilla on globaalisti.

Tämän alan markkinat ovat melko pienet kansallisesti, joten menestyäkseen on liiketoiminnan oltava kansainvälistä, Treston Oy:n Senior Advisor Heikki Härmälä selittää.

Treston Oy:llä on ollut vientiä Venäjälle jo kymmeniä vuosia, mutta noin viisi vuotta sitten tuli ajankohtaiseksi uuden tytäryhtiön perustaminen Venäjälle. Perustamisen jälkeen viennissä oli ongelmia muun muassa ruplan romahtamisen vuoksi, Härmälä kertaa.

Noin vuosi sitten rupesimme miettimään: onko jotain keinoja, joilla pääsisimme ottamaan seuraavan askeleen viennin kehittämisessä, Härmälä toteaa.

Luottamuksen kautta viennin kehittämiseen

Yhteistyö Export Maker Oy:n kanssa lähti liikkeelle, kun Suomalais-Venäläisen kauppakamarin yhteyksien avulla Export Maker Oy:n nimi tuli tietoomme, Heikki Härmälä kertoo.

Päädyimme tekemään yhteistyötä Export Maker Oy:n kanssa, koska välillemme syntyi luottamus melkein kättelyssä.

Trestonin aikaisempien kokemusten perusteella isommat konsulttiyritykset tekevät yleismaailmallisempaa jälkeä, eivätkä kykene räätälöimään työtä asiakkaan mukaan. Härmälän mukaan juuri Export Maker pystyi tekemään kokeneelle vientiyritykselle räätälöidyn kokonaisuuden.

Härmälän mielestä viestintä Export Makerin kanssa oli helppoa ja yksinkertaista.

Export Maker Oy:n asiantuntijat haastattelivat Treston Oy:n Venäjän vientiedustajia, sekä Treston Oy:n Venäjän jälleenmyyjiä. Tämän jälkeen Export Maker valmisti tiedonkeruun pohjalta kolme konsulttipäivää, joiden aiheet olivat suoramyynti, jälleenmyynti ja markkinointi. Näiden päivien pohjalta Export Maker tuotti tiivistetyt havainnot ja suositukset Treston Oy:n vientitoiminnalle.

”Yhteistyö kantoi hedelmää”

Yhteistyön tulos oli haluttu. Konkreettiset vinkit vienninedistämiseen ovat auttaneet Treston Oy:tä toimenpidelistan muodostamisessa.

Suosittelisin Export Maker Oy:n palveluita etenkin Treston Oy:n kokoisille ja pienemmille yrityksille, joille vienti Venäjälle ei ole ennestään tuttua, Härmälä kertoo. On tunnustettava ja tiedettävä, milloin omat eväät loppuvat ja milloin on hyvä hankkia apua, Härmälä jatkaa.

Aluekohtaiset erot viennissä, sekä niiden tunteminen ovat Export Makerin asiantuntemusalaa, ja juuri se on Härmälän mukaan yhteistyön ydin.

Yhteistyö Export Maker Oy:n kanssa kantoi hedelmää ja saimme mitä halusimme. Suosittelen Export Makerin palveluita ja käytämme niitä tarpeen tullen uudestaan, Härmälä toteaa.  


Haastattelun toteutti Joona Koivisto.

Linkki Trestonin verkkosivuille.