Skip to content

Asiakastarina: Muotolevy – kansainvälinen kauppa onnistuu korona-aikana

Muotolevy-konserni on vuonna 1974 perustettu perheyritys, joka toteuttaa laaturakentamisen ratkaisuja niin sisä- kuin ulkotiloihin. Module on yksi yrityksen liiketoimintayksiköistä, ja on osa konserniyhtiö Muotolevy Tilaratkaisut Oy:tä. Jälkimmäisen pääasiallinen toimiala on työympäristöjen ja julkisten tilojen järjestelmäseinäratkaisujen valmistuksessa, josta yrityksellä on jo 30 vuoden kokemus.

Module on brändi, joka edustaa vetäytymistiloja, jotka mahdollistavat yksityisyyttä ja työrauhaa puheluille ja keskittymistä vaativille töille, neuvotteluille sekä rauhoittumisen toimiston hälyn keskellä, Muotolevy Tilaratkaisut Oy:n Modulen liiketoimintajohtaja Martti Mäyry selittää.

Markkinatutkimusten avulla konkretiaa vientistrategiaan

Alkuvuodesta 2020 yritys alkoi selvittää avaimia kansainväliseen laajentumiseen, aloittaen yhteistyön Export Makerin kanssa toteuttamalla markkinatutkimuksia kohdemarkkina-alueista. Markkinaselvitykseen valikoitiin useita maita Euroopasta, jonka pohjalta valittiin tarkemman kumppanihaun markkina-alueet Saksa ja Norja, jotka sisällytettiin myös yrityksen vientistrategiaan.

Muotolevy Tilaratkaisut Oy:llä ei ollut aiempaa kansainvälistä kokemusta vientitoiminnasta markkinatutkimuksen kohdemaista, mutta toimi silti jo esimerkiksi Ruotsissa oman myyntiyhtiön ja paikallisen myyntiorganisaation avulla.

Ennen yhteistyötä Export Makerin kanssa, yrityksellämme ei ollut käytännön kokemusta Keski-Euroopan markkina alueilta, joissa taas Export Makerin  asiantuntijat olivat toimineet jo vuosia, Mäyry kertoo.

Tarvitsimme laajemman ymmärryksen markkinoiden toimintatavoista ja kilpailijoista, jotta osasimme tehdä oikeita toimia markkinoiden avaamisen suhteen.  

Onko korona kaikista vaikein aika kansainvälistyä?

Export Makerin Senior Advisor Pierre Brolin vastasi Saksan markkinan toteutuksesta. Tarkemmat selvitykset sekä kumppanihaut alkoivat koronan pahimman alkusysäyksen aikaan maaliskuussa 2020. Pierre ei päässyt tapaamaan kontaktoituja yrityksiä face-to face, ja tapaamisten järjestelyt muuttuivat miltei mahdottomiksi matkustusrajoitusten vuoksi.

Toisaalta ajankohta on oiva kansainvälistymistä ajatellen, sillä markkinat ovat ikään kuin pysähtyneet, jolloin myös kilpailijat ovat haastavassa tilanteessa ja pystyimme samalla itse laajentamaan toimintaa ja rakentamaan pohjaa tulevalle, Mäyry summaa.

Asiakkaat olivat luonnollisesti kriisissä koronatilanteen kehityttyä, jolloin myös uusien avauksien toteuttaminen hankaloitui.

Asiakkaat karttoivat uusia investointeja ja usein myös downshiftasivat toimintaa koronan edetessä, Mäyry pohtii.

Tavoitteet projektille olivat korkealla, mutta maailmantilanteen vuoksi nekin muuttuivat ja fokusoituivat enemmän projektin edetessä. Modulen liiketoimintajohtaja Martti Mäyry kokee yhteistyön olleen hedelmällistä ja onnistunutta, etenkin peilaten koronan tuomiin haasteisiin.

Projektin myötä löysimme kumppanin Saksasta, jonka kanssa saimme aloitettua yhteistyötä käytännön tasolla vuoden 2020 loppupuolella ja nyt on jo kauppaakin tullut. Projektissa saimme myös kontakteja yrityksiin, joiden kanssa keskusteluja varmaan jatketaan vielä pandemiatilanteen helpottaessa, Mäyry toteaa.

Paikalliset osaajat kullanarvoisia

Yhteistyö ja yhteydenpito Export Makerin kanssa oli mutkatonta ja toimivaa. Palaverit, videokonferenssit ja muu viestintä oli odotetun mukaista.

Markkinatutkimus tuntui olevan Export Makerille peruskauraa siinä mielessä, että kaikki sujui mainiosti ja kokemus aiheesta tuli ilmi, Mäyry pohtii. Suurimpana hyötynä projektista oli laaja-alainen markkinatietämys eri markkina-alueista, jonka myötä pystyimme suunnittelemaan toimintaamme eteenpäin.

Export Makerin paikalliset toimijat eri markkina-alueilla toivat kattavaa tietämystä eri toimintakulttuureista ja -tavoista. Paikallisuus näkyi selvästi projektin laadussa ja toteutuksessa, Mäyry kiittelee.

Markkinatutkimus toimi hyvänä pohjana kansainvälistymistoimenpiteisiin uusilla markkina-alueilla.

Suosittelisin Export Makeriä yrityksille, jotka tähtäävät uusille markkinoille, tarvitsevat kartoitusta markkinan tilanteesta ja pohtivat vientistrategiaansa, Mäyry listaa.


Katso Module by Muotolevyn ratkaisut työympäristöihin.

Muotolevy Oy:n verkkosivut

Lue lisää asiakastarinoitamme!